22 Ekim 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Turizm Sektöründe Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Değerlendirme", Güçlü Nergiz, Hatice, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14, 217-247, (2016)
 • "Otel İşletmelerinde Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek Boyutları Üzerine Bir Model Önerisi", Güçlü Nergiz, Hatice, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 2, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Turizm İşletmelerinde Kuşak Teorisi ve Kuşaklararası İş Değerlerindeki Farklılıklar", "Güçlü Nergiz, Hatice", "Özeren Yılmaz, Nazlı", , VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, , 62-73, (2016)
 • "THE IMPACT OF TOURISM DEPARTMENT STUDENTS’ AFFECTIVITY ON THEIR PERCEPTION OF WORKING CONDITIONS IN THE SECTOR AND CAREER EXPECTATIONS: KOCAELI UNIVERSITY CASE ", "Hatice Güçlü Nergiz", "Banu S. Ünsal Akbıyık", , Annual Multidisiplinary Conference at Ryerson University, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Alternatif Turizm, Konaklama İşletmeciliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Konaklama İşletmeleri Yatırım Proje Analizi, Konaklama İşletmeciliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »