11 Aralık 2019 | Çarşamba
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2016 | Tez Konusu: Türk Mutfağının Korunmasında Yerel Yiyecek Kullanımının Şeflerin Algıları Kapsamında İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Mustafa İnanç Kapucuoğlu
Diğer Danışman: Yok | Durum: Devam
2 ) 2016 | Tez Konusu: Otel İşletmelerindeSosyal Kimlik Kuramı Çerçevesinde Örgüt Kültürü Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Öykü Çöker
Diğer Danışman: Yok | Durum: Devam
3 ) 2016 | Tez Konusu: Otel İşletmesi Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeyleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Tolga Kumlu
Diğer Danışman: Yok | Durum: Bitti