19 Kasım 2019 | Salı
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "KOAH atakta basınç destekli ventilasyon ve orantısal yardımlı ventilasyon modlarının karşılaştırılması", A. Şengül, İ. Başyiğit, H. Boyacı, F. Yıldız, A. Ilgazlı, Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, , (2010)
Tez:
-
2) "Kocaeli’nde sigara içme prevalansı", F. Yıldız, İ. Başyiğit, H. Boyacı, S. Barış, Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, , (2010)
Tez:
-
3) "Kocaeli halkının sigara ve sigara bırakma ile ilgili bilgi düzeyleri: prevalans çalışması”", F. Yıldız, İ. Başyiğit, H. Boyacı, S. Barış, Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, , (2010)
Tez:
-
4) "Ritodrine bağlı gelişen pulmoner ödem olgusu", İ. Başyiğit, H. Boyacı, G. Örnek, E. Çalışkan , F. Yıldız, Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, , (2010)
Tez:
-
5) "Kocaeli’ndeki okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerde KOAH prevalansı", S. Barış, F. Yıldız, İ. Başyiğit, H. Boyacı, A. Ilgazlı, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, , (2009)
Tez:
-
6) "Kocaeli’ndeki öğretmenlerde sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi", F. Yıldız, S. Barış, İ. Başyiğit, H. Boyacı, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, , (2009)
Tez:
-
7) "Hava yolu obstrüksiyonunun tanısında kullanılan iki yöntemin karşılaştırılması", İ. Başyiğit, S. Barış, H. Boyacı, F. Yıldız, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, , (2009)
Tez:
-
8) "Kocaeli’nde hekimlerde sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi", F. Yıldız, İ. Başyiğit, H. Boyacı, S. Barış, Dönem 5 Öğrenci Grubu, ”, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, , (2009)
Tez:
Ulusal-
9) "Bir olgu nedeniyle gebelikte idiyopatik pulmoner hipertansiyon", İ. Başyiğit, H. Boyacı, A. Balaban, F. Yıldız, A. Eliçora, , Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)
Tez:
-
10) "Göğüs hastalıkları kliniğine yatan hastalarda sigara içme oranlarının değerlendirilmesi", İ. Başyiğit, H. Boyacı, K. Gacar, A. Karğı, F. Yıldız, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, , (2009)
Tez:
-
11) "KOAH’lı hastalarda inhaler steroidlerin ve teofilinin sistemik inflamasyon üzerine etkisi", A. Pala, H. Boyacı, İ. Başyiğit, F. Yıldız, A. Ilgazlı, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, , (2009)
Tez:
-
12) "KOAH’ da inflamasyonun tayininde nazal lavaj yönteminin kullanılması", H. Boyacı, A. Pala, İ. Başyiğit, F. Yıldız, A. Şengül, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, , (2009)
Tez:
-
13) "KOAH’ da komorbid durumların hastalık seyrine etkisi", F. Yıldız İ. Başyiğit, H. Boyacı, M. Bakır, S. Arslan, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, , (2009)
Tez:
-
14) "İki benzer fakat çok farklı olgu: akciğer kanseri ve sarkoidoz birlikteliği", Ş.T. Liman, S. Topçu, A. Eliçora, K. Burç, İ. Başyiğit, H. Boyacı, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, , (2009)
Tez:
-
15) "Spirometre çadırına başvuran kişilerin değerlendirilmesi: tanımlayıcı prevalans", İ. Başyiğit, S. Barış, H. Boyacı, F. Yıldız, Dönem 5 Öğrenci Grubu , Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, , (2009)
Tez:
-
16) "Eğitim toplantılarının emniyet personelinin sigara alışkanlıkları üzerine etkisi ", "Füsun Yıldız", "Cavit Yavuz", "Haydar Güler", "İlknur Başyiğit", "Haşim Boyacı", , Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
17) "Tumör nekrozis faktör alfa antagonisti (TNF-alfa) tedavisi alan hastalarımızın özellikleri ", "Zeliha Arslan", "Füsun Yıldız", "Ayten Yazıcı", "İlknur Basyiğit", "Haşim Boyacı", "Ayşe Cefle" , , Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
18) "Sigara bırakma polikliniği sonuçlarının değerlendirilmesi", "Füsun Yıldız", "İlknur Başyiğit", "Haşim Boyacı", "Sibel Barış", "Meryem Bakır", "Ayşe Pala" , , Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
19) "Matematiksel formülle hesaplanan CPAP basıncının otomatik titrasyonla karşılaştırılması ", "Haşim Boyacı", "İlknur Başyiğit", "Füsun Yıldız", "Kübra Gacar", , Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
20) "Sigara bırakma kampanyası süresince öğretmenlerin sigara alışkanlıklarının değerlendirilmesi", "FüsunYıldız", "İlknur Başyiğit", "Haşim Boyacı", "Serap Argun Barış", , Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, (2007)
Tez:
Ulusal-
21) "Düzenli takip edilen astımlı hastaların retrospektif değerlendirilmesi ", "İlknur Başyiğit", "Haşim Boyacı", "Serap Argun Barış", "Füsun Yıldız", "Ayşe Pala" , , Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, (2007)
Tez:
Ulusal-
22) "KOAH atak ağırlığının serum C-Reaktif Protein düzeyleri ile ilişkisi ", "Haşim Boyacı", "İlknur Başyiğit", "Serap Argun Barış", "Füsun Yıldız", "Aysun Şengül" , , Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, (2007)
Tez:
Ulusal-
23) "Pnömoni seyrinde ek hastalığın rolü ", "Zeliha Arslan", "Füsun Yıldız", "Ahmet Ilgazlı", "İlknur Başyiğit", "Haşim Boyacı", "Aysun Şengül" , , Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, (2007)
Tez:
Ulusal-
24) "KOAH ataklarının özellikleri; Anthonisen kriterleri atak seyri için kriter midir? ", "İlknur Başyiğit", "Haşim Boyacı", "Serap Argun Barış", "Füsun Yıldız", "Ahmet Ilgazlı" , , Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
25) "Plevral sıvılı olguların değerlendirilmesi ", "İlknur Başyiğit", "Haşim Boyacı", "Sevgiye Özkara", "Füsun Yıldız", "Ahmet Ilgazlı", , Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
26) "Göğüs hastalıkları kliniklerinde gizli iş yükü: konsültasyonlar", "İlknur Başyiğit", "Haşim Boyacı", "Meryem Bakır", "Füsun Yıldız", "Ahmet Ilgazlı", , Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
27) "Kadınlarda kronik obstrüktif akciğer hastalığının seyri .", "İlknur Başyiğit", "Haşim Boyacı", "Serap Argun Barış", "Füsun Yıldız", "Ahmet Ilgazlı", , Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
28) "Pulmoner nodüler lezyonların değerlendirilmesi", "HaşimBoyacı", "İlknur Başyiğit", "Meryem Bakır", "Füsun Yıldız", , Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
29) "Erdosteinin, ratlarda bleomisinle indüklenen akciğer fibrozisi üzerine etkileri.", "Haşim Boyacı","Hale Maral","İlknur Basyigit","Meltem ÖzdenDillioglugil","Gupse Turan","Melih Tugay","Füsun Yıldız","Ayşe Pala","Cengiz Erçin", , Solunum Araştırmaları Derneği 27. Ulusal Kongresi, (2005)
Tez:
Ulusal-
30) "Pulmoner emboli tanısında klinik skorlama yöntemlerinin yeri", "Haşim Boyacı","Füsun Yıldız","İlknur Başyiğit","Ayşe Pala" , , Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi , (2005)
Tez:
Ulusal-
31) "Erken ve geç başlangıçlı astımın,demografik ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması", "Haşim Boyacı","Füsun Yıldız","İlknur Başyiğit"," Serap Argun" , , Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, (2005)
Tez:
Ulusal-
32) " Fetustaki sigara dumanı maruziyetinin kord kanı kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi", "Haşim Boyacı","Bengü Büyükgöze","İlknur Başyiğit","Füsun Yıldız","Ahmet Ilgazlı" , , Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, (2005)
Tez:
Ulusal-
33) "Mezuniyet sonrası eğitimin pratisyen hekimlerin KOAH ile ilgili bilgi düzeyine etkisi", "İlknur Başyiğit","Füsun Yıldız","Ayşe Başoğul", "Haşim Boyacı","Ahmet Ilgazlı", , Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
34) "İlkokul çocuklarında çevresel sigara dumanına maruziyetin idrar kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi", "Haşim Boyacı","Can Duman","İlknur Başyiğit","Ahmet Ilgazlı", "Füsun Yıldız", , Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
35) "Ekshale karbonmonoksit ile kan karboksi hemoglobin düzeyinin enflamatuar akciğer hastalıklarının izlemindeki rolü", "Ahmet Ilgazlı","Haşim Boyacı", "Demet Çelik","İlknur Başyiğit","Füsun Yıldız" , , Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
36) "Astımlı hastalarda vücut kitle indeksinin cinsiyet ve hastalık ağırlığı ile ilişkisi. ", "İlknur Başyiğit","Füsun Yıldız","Olcay Bulutl", "Haşim Boyacı","Ahmet Ilgazlı", , Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
37) "Astımlı ve KOAH’lı hastalarda vücut kitle indeksi ile balgam ve serum TNF-alfa düzeyi arasındaki ilişki. ", "İlknur Başyiğit","Füsun Yıldız","Elif Yıldırım", "Haşim Boyacı","Ahmet Ilgazlı", , , Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
38) " Akciğer kanserinde gecikme: semptomdan tanıya, tanıdan tedaviye. ", "Ahmet Ilgazlı","İlknur Başyiğit","Işıl Ara","Haşim Boyacı","Füsun Yıldız", , Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
39) "Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi ", "Haşim Boyacı","Aytül Çorapçıoğlu","Ahmet Ilgazlı","ilknur Başyiğit","Füsun Yıldız" , , Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, (2003)
Tez:
Ulusal-
40) "Abdominal cerrahide postoperatif pulmoner komplikasyon riskinin değerlendirilmesi. ", Haşim Boyacı","Nur Baykara","Ahmet Ilgazlı","ilknur Başyiğit","Füsun Yıldız" , , Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, (2003)
Tez:
Ulusal-
41) "Astmalı hastalarda formoterol, salmeterol ve ipatropiyum bromürün etki başlama sürelerinin karşılaştırılması. ", "Leyla Yücesoy", "Haşim Boyacı","Füsun Yıldız","Ahmet Ilgazlı","ilknur Başyiğit", , Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, (2003)
Tez:
Ulusal-
42) "Değişik kombine bronkodilatör tedaviler KOAH’lı hastaların yaşam kalitesini farklı mı etkiler? ", "Füsun Yıldız","İlknur Başyiğit","Elif Yıldırım", "Haşim Boyacı","Ahmet Ilgazlı", , Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, (2003)
Tez:
Ulusal-
43) "KOAH’lı hastalarda kombine bronkodilatör tedaviye inhaler steroid eklenmesi yaşam kalitesini etkiler mi? ", "Füsun Yıldız","İlknur Başyiğit","Elif Yıldırım", "Haşim Boyacı","Ahmet Ilgazlı", , Toraks Derneği 6. Yıllık, (2003)
Tez:
Ulusal-
44) "Stabil astımlı hastalarda serum elektrolit seviyesi ve EKG değişikliklerinin tedavi ile ilişkisi. ", "Füsun Yıldız","İlknur Başyiğit","Haşim Boyacı","Ahmet Ilgazlı", "Bengü Büyükgöze","Demet Çelik","Murat Şahin","Işıl Ara", , TÜSAD Solunum Yetersizliği Kongresi, (2002)
Tez:
Ulusal-
45) "KOAH’lı hastalarda egzersizin lipid peroksidasyonuna etkileri. ", "Ayşen Ağaçdiken","İlknur Başyiğit","Meltem Özden","Füsun Yıldız","Dilek Ural","Hale Maral","Haşim Boyacı","Ahmet Ilgazlı","Baki Komsuoğlu", , TÜSAD Solunum Yetersizliği Kongresi, (2002)
Tez:
Ulusal-
46) "Akciğer tüberlozlu olgularda başlangıç ve kazanılmış direnç: Kocaeli 1996-2000. ", "Ahmet Ilgazlı","Haşim Boyacı","Füsun Yıldız","İlknur Başyiğit","M. Uzar","M. Akbulut","M.Eroğlu","A. Dinç", , Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, (2002)
Tez:
Ulusal-
47) "Yakın takip edilen astmalı hastalarda akut atak sıklığ", "Füsun Yıldız","İlknur Başyiğit","Haşim Boyacı","Ahmet Ilgazlı", "Bengü Büyükgöze","Leyla Yücesoy","Canan Şengül","Elif Yıldırım, , Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, (2002)
Tez:
Ulusal-
48) "Hafif persistan astmalı bireylerde inhaler kortikosteroidler, lökotrien reseptör antagonistleri ve teofilinin indüklenmiş balgam hücre sayısı, kan ve balgam ECP düzeylerine etkileri. ", "İlknur Başyiğit","Füsun Yıldız","S. Özkara", "Haşim Boyacı","Ahmet Ilgazlı","Oktay Özkarakaş", , Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, (2001)
Tez:
Ulusal-
49) "Bronşiolo-alveoler karsinoma (53 olgunun retrospektif incelenmesi). ", "Zeki Yıldırım","Haşim Boyacı","Canan Hasanoğlu","Yurdanur Erdoğan","Güngör Dursun","N.Köksal", , TUSAD XXIV. Ulusal Kongresi, (1997)
Tez:
Ulusal-
50) "Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde iki kemoterapi kombinasyonunun karşılaştırılması. Mitomisin, Etoposide, ve cisplatin (MVC) kombinasyonuna karşı mitomycin, ifosfamide ve cisplatin (MİC). ", "Cem Gündoğdu","Ayşegül Karalezli","Güngör Dursun","Figen Mısırlı","Haşim Boyacı","Mukadder Yurdakul","Bülent Cansu","Ufuk Adıgüzel","Serap Akbulut","PerihanUğur", , TUSAD XXIII. Ulusal Kongresi, (1995)
Tez:
Ulusal-