19 Kasım 2019 | Salı
 

Kitap Bilgileri:

Bilgi
1) " “Kardiyopulmoner egzersiz testleri”, In: Ilgazlı A, T. Çağlar, Solunum fonksiyon testleri ve klinik kullanımı 70-76 ", Haşim Boyacı, Nobel tıp kitabevleri, ISBN (Yayın) No: , (2004)
2) " “Enfeksiyon hastalıklarında bronkoskopi”, In: Mirici A, F. Yıldız, Göğüs hastalıklarında tanı yöntemleri, 89-95", Haşim Boyacı, Turgut yayıncılık, ISBN (Yayın) No: , (2003)