19 Kasım 2019 | Salı
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Kocaeli’nde hekimlerde sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun, Barış, Dönem 5 Öğrenci Grubu, Solunum Hastalıkları Dergisi , , , (2010)
Tez:
-
2) "Kocaeli’ndeki okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerde sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi", Füsun Yıldız, Serap Argun Barış, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Akciğer Arşivi , , , (2010)
Tez:
-
3) "Kadın ve erkek KOAH’lı olguların karşılaştırılması", İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Füsun Yıldız, Ahmet Ilgazlı., Solunum Hastalıkları Dergisi, , , (2010)
Tez:
-
4) "Kocaeli’de sigara içme prevalansı", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Tüb Toraks, , , (2010)
Tez:
-
5) "Mezuniyet Sonrası Eğitimin Pratisyen Hekimlerin KOAH İle İlgili Bilgi Düzeyine Etkisi", "İlknur Başyiğit", "Füsun Yıldız", "Ayşe Başoğul", "Haşim Boyacı" ve "Ahmet Ilgazlı" , Tuberküloz ve Toraks, 52, 51-55, (2006)
Tez:
-
6) "Fetustaki sigara dumanı maruziyetinin kord kanı kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi", "Haşim Boyacı", "Bengü Büyükgöze", "İlknur Başyiğit", "Füsun Yıldız", "Ahmet Ilgazlı" ve "Can Duman" , Toraks Dergisi , , , (2006)
Tez:
-
7) "Pulmoner emboli tanısında klinik skorlama yöntemlerinin yeri", "Haşim Boyacı", "İlknur Başyiğit", "Füsun Yıldız" ve "Ayşe Pala", Solunum Hastalıkları, 17, , (2006)
Tez:
-
8) "Fiberoptik Bronkoskopi sırasında hastalar sedatize edilmeli mi?”, ", "Haşim Boyacı", "Ahmet Ilgazlı", "Demet Çelik", "İlknur Başyiğit" ve "Füsun Yıldız", Akciğer Arşivi, 6, 58-62, (2005)
Tez:
-
9) "Astımlı hastalarda formoterol, salmeterol, salbutamol ve ipratropium bromürün etki başlama sürelerinin karşılaştırılması", "Haşim Boyacı", "Leyla Yücesoy", "Füsun Yıldız", "Ahmet Ilgazlı" ve "İlknur Başyiğit", Solunum Hastalıkları, 15, 1-7, (2004)
Tez:
-
10) "İlkokul çocuklarında çevresel sigara dumanına maruziyetin idrar kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi", "Haşim Boyacı", "Can Duman", "İlknur Başyiğit", "Ahmet Ilgazlı" ve "Füsun Yıldız" , Tüberküloz ve Toraks, 52, 231-236, (2004)
Tez:
-
11) "Astımlı ve KOAH’lı hastalarda vücut kitle indeksi ile balgam ve serum TNF-α düzeyi arasındaki ilişki", "İlknur Başyiğit", "Füsun Yıldız", "Elif Yıldırım", "Haşim Boyacı" ve "Ahmet Ilgazlı" , Tuberküloz ve Toraks, 52, 256-61, (2004)
Tez:
-
12) "Toraks içi patolojilerin malign-benign ayrımında Tc-99m MIBI sintigrafisinin tanı değeri", "HaşimBoyacı", "Fatma Berk", "Ahmet Ilgazlı", "Cengiz Erçin", "Füsun Yıldız" ve "Canan Şengül" , Tüberküloz ve Toraks, 51, 157-162 , (2003)
Tez:
-
13) "Yakın takip edilen astımlı hastalarda atak sıklığı", "Füsun Yıldız", "İlknur Başyiğit", "Haşim Boyacı", "Ahmet Ilgazlı", "Bengü Büyükgöze", "Leyla Yücesoy", "Canan Şengül" ve "Elif Yıldırım" , Solunum Hastalıkları, 14, 1-4, (2003)
Tez:
-
14) "Abdominal cerrahide postoperatif pulmoner komplikasyon riskinin değerlendirilmesi", "Haşim Boyacı", "Ahmet Ilgazlı", "Z.Nur Baykara", "İlknur Başyiğit" ve "Füsun Yıldız" , Akciğer Arşivi, 4, 77-84, (2003)
Tez:
-
15) "Stabil astımlı hastalarda serum elektrolit seviyesi ve EKG bulgularının tedavi ile ilişkisi", "Füsun Yıldız", "İlknur Başyiğit", "Haşim Boyacı", "Ahmet Ilgazlı", "Bengü Büyükgöze", "Demet Çelik", "Murat Şahin" ve "Işıl Ara", Akciğer Arşivi, 4, 73-76 , (2003)
Tez:
-
16) "Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi", "Haşim Boyacı", "Aytül Çorapçıoğlu", "Ahmet Ilgazlı", "İlknur Başyiğit" ve "Füsun Yıldız" , Solunum Hastalıkları, 14, 169-175 , (2003)
Tez:
-
17) "Comparison of induced sputum cell counts in COPD and asthma", "Füsun Yıldız", "İlknur Başyiğit", "Haşim Boyacı", "Ahmet Ilgazlı" ve "Sevgiye Kaçar Özkara", Turkish Respiratory Journal, 4, 43-46, (2003)
Tez:
-
18) "Astmalı olgularda sinüzit ve rinit sıklığı ile paranazal sinüs patolojilerinde Water’s grafisinin tanı değeri", "Haşim Boyacı", "Ahmet Ilgazlı", "Ercüment Çiftçi", "Ömer Aydın", "Füsun Yıldız" ve "Bengü Büyükgöze" , Akciğer Arşivi, 3, 105-110, (2002)
Tez:
-
19) "Kocaeli İlindeki pratisyen hekimlerin astma konusundaki yaklaşımları", "Haşim Boyacı", "Ahmet Ilgazlı", "Füsun Yıldız", "Canan Şengül" ve "Elif Özarı", Solunum Hastalıkları, 12, 179-183 , (2001)
Tez:
-
20) "Eksudatif plörezilerde plevral sıvı adenozin deaminaz (ADA) aktivitesi ve lenfosit /nötrofil oranının birlikte kullanılmasının ayırıcı tanıdaki değeri", "Mukadder Yurdakul", "Ayşe Gözü", "Haşim Boyacı", "Tuğrul Şipit", "Feza Uğurman" ve "Belgin Samurkaşoğlu", Solunum Hastalıkları, 11, 1-8 , (2000)
Tez:
-
21) "Akciğer tüberkülozunda ilaç direnci: Türkiye’de bir sanayi kenti Kocaeli", "Ahmet Ilgazlı", "Füsun Yıldız", "Oktay Özkarakaş", "Haşim Boyacı" ve "Y. Kaplan" , Solunum Hastalıkları, 10, 225-230, (1999)
Tez:
-
22) "Bronşiolitis obliterans (BO) ve bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP)”, ", "Füsun Yıldız", "Ahmet Ilgazlı" ve "Haşim Boyacı" , Solunum Hastalıkları, 10, 427-433, (1999)
Tez:
-
23) "Akciğer lezyonlarında bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılan transtorasik ince iğne aspirasyon biopsisi deneyimlerimiz ve sonuçlarımız ", "Ahmet Ilgazlı", "Arzu Arslan", "Sevgiye Kaçar Özkara", "Haşim Boyacı", "Ercüment Çiftçi" ve H. Dal", Heybeliada Tıp Bülteni, 4, 9-13, (1998)
Tez:
-
24) "Akciğer tüberkülozunun erken tanısında mycobacteria growth indicator tube (MIGIT) yönteminin rolü ve önemi", "Ahmet Ilgazlı", "Füsun Yıldız", "Haşim Boyacı", "Oktay Özkarakaş" ve "Nihal Kasapçopur" , Solunum Hastalıkları, 9, 627-633, (1998)
Tez:
-
25) "Kaviteli akciğer tüberkülozu ve ilaç direnci", "Ahmet Ilgazlı", "Haşim Boyacı", "Füsun Yıldız" ve "Nihal Kasapçopur" , Heybeliada Tıp Bülteni, 4, 53-55, (1998)
Tez:
-
26) "Bronşiolo-alveoler karsinoma (53 olgunun retrospektif incelenmesi) ", "Zeki Yıldırım", "Haşim Boyacı", "Canan Hasanoğlu", "Yurdanur Erdoğan", "Güngör Dursun" ve "Nesrin Köksal" , Tüberküloz ve Toraks, 45, 194-198, (1997)
Tez:
-
27) "Küçük hücreli akciğer kanserlerinde Etoposide-ifosfamide-cisplatin (VIP) tedavisi", "Meftun Ünsal", "Cem Gündoğdu", "Ayşegül Karalezli", "Figen Mısırlı", "Haşim Boyacı", "Mukadder Yurdakul", "Çiğdem Çopuraslan" ve "Güngör Dursun" , Solunum Hastalıkları, 7, 207-213, (1996)
Tez:
-
28) "Akciğer kanserlerinde serum tissue polypeptide antigen (TPA) düzeyinin tanı değeri", "Haşim Boyacı", "Cem Gündoğdu", "Ayşegül Karalezli", "Meftun Ünsal", "Güngör Dursun" ve "Mine Özkul", Solunum Hastalıkları, 7, 179-189 , (1996)
Tez:
-
29) "Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde iki kemoterapi kombinasyonunun karşılaştırılması. Mitomisin, Etoposide, ve cisplatin (MVC) kombinasyonuna karşı mitomycin, ifosfamide ve cisplatin (MİC)”, ", "Cem Gündoğdu", "Ayşegül Karalezli", "Güngör Dursun", "Figen Mısırlı", "Haşim Boyacı", "Mukadder Yurdakul", "Bülent Cansu", "Ufuk Adıgüzel", "Serap Akbulut" ve "Perihan Uğur" , Solunum Hastalıkları, 5, 317-325, (1994)
Tez:
-