10 Şubat 2016 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Ergitme teknikleri ile metal matriksli kompozitlerin üretim teknolojileri", E. Türedi, E. Erişir, Ş. H. Atapek, MakinaTek, 199, 174-180, (2014)
Tez:
-
2) "Bakır, nikel ve molibden ile önalaşımlandırılmış demir tozlarının sinterleme optimizasyonu için termodinamik bir modelleme", E. Erişir, Ş. H. Atapek, S. Gümüş, E. Türedi, A. Aytaç, Metal Dünyası, 237, 74-77, (2013)
Tez:
-
3) "Mikroalaşımlı bir dövme çeliğine vanadyum ve bor katkısının etkisi : termodinamik modelleme örnekleri", E. Erişir, Ş. H. Atapek, S. Gümüş, M. Zeren, Termodinamik, 247, , (2013)
Tez:
-
4) "Seramik ve Seramik Matriksli Kompozitlerin Balistik Özellikleri", Ş. H. Atapek, Ş. Polat, Military Science and Intelligence, 75, 38-44, (2012)
Tez:
-
5) "Biyometalik Malzemelerde Mikroyapısal İncelemeler", E. Erişir, S. Gümüş, Ş. H. Atapek, Ş. Polat, H. İ. Ünal, MakinaTek, 172, 388-392, (2012)
Tez:
-
6) "Balistik Koruma Amaçlı Polimer Esaslı Malzemeler ve Özellikleri", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, Military Science and Intelligence, 77, 50-57, (2012)
Tez:
-
7) "4Cr5MoSiV Sıcak İş takım Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Isıl İşlem Etkisi", G. Aktaş, Ş. H. Atapek, Ş. Polat, MakinaTek, 174, 294-302, (2012)
Tez:
-
8) "Balistik Malzemelere Bir Alternatif : Sıvı Zırh", Ş. H. Atapek, Ş. Polat, Military Science and Intelligence, 78, 72-75, (2012)
Tez:
-
9) "Lazer ile Yüzey Modifikasyonu ve Yüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi", E. Türedi, M. Zeren, E. Erişir, Ş. H. Atapek, S. Gümüş, MakinaTek, 177, 90-94, (2012)
Tez:
-
10) "Ötektoid Bir Çelikte Hasar Oluşumu Üzerine Isıl İşlem Etkisi : Fraktografik ve Mikroyapısal İncelemeler", F. Kahrıman, Ş. H. Atapek, M. Zeren, Metal Dünyası, 234, 90-93, (2012)
Tez:
-
11) "Bir Sıcak İş Takım Çeliğinde Isıl İşlem Uygulamaları ve Mikroyapısal Karakterizasyon", G. Aktaş, Ş. H. Atapek, E. Türedi, Ş. Polat, MakinaTek, 182, 222-230, (2012)
Tez:
-
12) "Demir Dışı Metallerin ve Metal Matriksli Kompozitlerin Koruyucu Malzeme Olarak Kullanımı ", Ş. H. Atapek, Ş. Polat, Military Science and Intelligence, 74, 38-45, (2011)
Tez:
-
13) "Koruyucu Malzeme Olarak Alüminyum Alaşımları ve Balistik Özellikleri", M. Zeren, Ş. H. Atapek, Military Science and Intelligence, 69, 36-40, (2011)
Tez:
-
14) "Toz Metalurjik Bir Çeliğin Metalografisi ve Isıl İşlem Etkisi -I-", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, O. Boysan, MakinaTek, 161, 258-264, (2011)
Tez:
-
15) "Toz Metalurjik Bir Çeliğin Metalografisi ve Isıl İşlem Etkisi -II-", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, O. Boysan, MakinaTek, 162, 176-178, (2011)
Tez:
-
16) "Sıcak İş Takım Çelikleri : Alaşımlama, Isıl İşlem, Mikroyapı, Mekanik özellikler -I–", Ş. Polat, E. Erişir, Ş. H. Atapek, MakinaTek, 163, 116-120, (2011)
Tez:
-
17) "Sıcak İş Takım Çelikleri : Alaşımlama, Isıl İşlem, Mikroyapı, Mekanik özellikler –II–", Ş. Polat, E. Erişir, Ş. H. Atapek , MakinaTek, 164, 144-148, (2011)
Tez:
-
18) "Sıcak İş Takım Çelikleri : Alaşımlama, Isıl İşlem, Mikroyapı, Mekanik özellikler –III–", Ş. H. Atapek, Ş. Polat, E. Erişir, MakinaTek, 165, 134-138, (2011)
Tez:
-
19) "Zırh çelikleri ve balistik performanları -I-", Ş. H. Atapek, Military Science and Intelligence, 72, 56-62, (2011)
Tez:
-
20) "Zırh çelikleri ve balistik performanları -II-", Ş. H. Atapek, Military Science and Intelligence, 73, 60-66, (2011)
Tez:
-
21) "Çökelti Sertleştirilmiş Bakır Alaşımları ve Mikroyapıları Üzerine Bir Çalışma", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, E. Erişir, S. Gümüş, G. S. Altuğ, MakinaTek, 170, 218-227, (2011)
Tez:
-
22) "Mikroalaşımlı Bir Çeliğin Mikroyapısal Karakterizasyonu Ve Mekanik Testler Sonrası Fraktografik Etüdü", H. İ. Ünal, Ş. H. Atapek, B. G. Beleli, MakinaTek, 156, 216-222, (2010)
Tez:
23) "Anodik Oksidasyon İle Kaplanmış Aluminyum Plakalarda Kaplama İncelemeleri ve Spektrokolorimetrik Ölçümler", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, R. Yamanoğlu, Metal Makina , 183, 336-339, (2010)
Tez:
24) "Ferritik Çeliklerde Farklı Kaynak Uygulamaları ve Mikroyapısal İncelemeler", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, O. Birbaşar, S. İzgi, Metal Makina , 181, 279-283, (2010)
Tez:
25) "Temperlenmiş Beynitik Bir Çeliğin Aşınma Davranışı", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, O. Birbaşar, M. C. Aydemir, Metal Makina, 183, 330-334, (2010)
Tez:
26) "Elektrolitik Gümüş Kaplama Üzerine Potasyum Gümüş Siyanür Konsantrasyonunun Etkisi", H. İ. Ünal, M. Demircan, Ş. H. Atapek, Yüzey Teknolojileri, 22, 20-25, (2010)
Tez:
27) "Isıl İşlem Uygulanmış Bir Sac Çeliğinin Tuzlu Su Ortamında Korozyon Davranışı ve Mikroyapısal İncelemeler", Ş. H. Atapek, Ş. Polat, Tersane, , 36-39, (2010)
Tez:
28) "Termodinamiksel Yaklaşımlar İle Çeliklerin Katılaşma Modellemesi : Deneysel Bir Çalışma", H. Atapek, E. Erişir, Ş. Karagöz, Termodinamik, 211, s. 68-72, (2010)
Tez:
29) "Su Verilmiş ve Temperlenmiş Beynitik Bir Zırh Çeliğinin Balistik Davranışı : Hasar Üzerine Modelleme ve İncelemeler", Ş. H. Atapek, Ş. Karagöz, A. Yılmaz, Military Science and Intelligence, 53, 62-65, (2010)
Tez:
30) "Temperlenmiş Beynitik Bir Çeliğin Balistik Davranışı", Ş. H. Atapek, Ş. Karagöz, Savunma Bilimleri Dergisi, 9 (1), 1-12, (2010)
Tez:
-
31) "Termodinamik Modelleme ile Çeliklerde Alaşım ve Isıl İşlem Dizaynı ", E. Erişir, Ş. H. Atapek, Termodinamik, 219, 60-64, (2010)
Tez:
32) "Çeliklerde Çökelti Kinetiğinin Modellenmesi", E. Erişir, Ş. H. Atapek, Termodinamik, 220, 54-56, (2010)
Tez:
-
33) "Sünger Demirin Ergitilmesi Sonrası Metal Formun ve Curufun Karakterizasyonu", H. İ. Ünal, E. Turgut, Ş. H. Atapek, Demir Çelik Store, 47, 194-202, (2010)
Tez:
-
34) "Bor Katkılı Zırh Çeliğinin Aşınma Davranışı", Ş. H. Atapek, Ş. Karagöz, MakinaTek, 157, 196-200, (2010)
Tez:
-
35) "Elektrolitik Nikel Kaplanmış Ferritik Bir Çelikte Korozyon İncelemeleri", H. İ. Ünal, Ş. H. Atapek, B. B. Barın, Yüzey Teknolojileri, 24, 35-39, (2010)
Tez:
-
36) "Atomize Tozlarda Katılaşma ve Mikroyapısal Karakterizasyon", Ş. Karagöz, R. Yamanoğlu, Ş. H. Atapek, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15, 309-316, (2009)
Tez:
37) "Çeliklerde Karbon İçeriği ve Soğutma Ortamına Bağlı Olarak Mikroyapı ve Mekanik Özellikte Değişimler", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, Kalıp Dünyası, 56, 128-130, (2009)
Tez:
38) "Toz Metalurjik Malzemelerin Metalografisi ve Mikroyapısal Örneklemeler", Ş. Karagöz, R. Yamanoğlu, Ş. H. Atapek, Metal Makina Dergisi, 176, 326-330, (2009)
Tez:
39) "SAE 8620 Çeliğinde Isıl İşlemin Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisi", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, O. Birbaşar, Y. Ölmez, Metal Makina Dergisi, 180, 214-217, (2009)
Tez:
40) "Metalik Toz İşleme Teknolojisi & Prosesleme Kademeleri Açısından Parametrik İlişkiler", Ş. Karagöz, R. Yamanoğlu, Ş. H. Atapek, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22, 3, 22, 77-87, (2009)
Tez:
41) "Zırh Çeliğinde Balistik Performans İle Mikroyapı Etkileşimi", Ş. H. Atapek, Ş. Karagöz, Savunma ve Havacılık Dergisi, 23/136, 06, 136-138, (2009)
Tez:
42) "Çökelti Sertleştirilmiş Bir Sac Çeliğinde Mikroyapı-Kırılma İlişkisi", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, Deformasyon Sac İşleme, 11-12, 62-65, (2008)
Tez:
43) "Yüksek Krom Katkılı Dökme Demirlerde Mikroyapı Karakterizasyonu & Mikroyapı-Aşınma İlişkisi", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, R. Adalı, Ş. Polat, Metal Dünyası, 183, 100-104, (2008)
Tez:
44) "Zırh Çeliklerinde Perforasyon & Balistik Korumanın Anlaşılması Açısından Fraktografik Etüd", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, A. Yılmaz, Metal Dünyası, 182, 102-107, (2008)
Tez:
45) "Malzeme Biliminde Mikroyapısal Kontrast : Görüntü Analizi Uygulamaları", Ş. Karagöz, R. Yamanoğlu, Ş. H. Atapek, Metal Dünyası, 187, 104-108, (2008)
Tez:
46) "Malzeme Biliminde Mikroyapısal Kontrast : Kontrast Mekanizmaları ile Geliştirilmelerinin Tanıtımı", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, R. Yamanoğlu, Metal Dünyası, 187, 94-97, (2008)
Tez:
47) "Isıl İşlemler ile Zırh Çeliklerinin Geliştirilmesi", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, A. Yılmaz, Military Science and Intelligence, 20, 42-45, (2007)
Tez: