28 Mayıs 2018 | Pazartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Yay çeliklerinde yüzey ve yüzey altı mikroyapısı üzerine deformasyon, ısıl işlem ve bilyalı dövme etkisinin incelenmesi", A. Kömeç, K. Dikçi, Ş. H. Atapek, Ş. Polat, G. Aktaş, Z. Kurt, B. Çakır , MakinaTek, 222, 46-52, (2016)
Tez:
-
2) "51CrV4 yay çeliğinin yüzey özelliklerinin incelenmesi", A. Kömeç, K. Dikçi, Ş. H. Atapek, Ş. Polat, G. Aktaş, Z. Kurt, B. Çakır , Metal Dünyası, 277, 93-97, (2016)
Tez:
-
3) "Ergitme teknikleri ile metal matriksli kompozitlerin üretim teknolojileri", E. Türedi, E. Erişir, Ş. H. Atapek, MakinaTek, 199, 174-180, (2014)
Tez:
-
4) "Bakır, nikel ve molibden ile önalaşımlandırılmış demir tozlarının sinterleme optimizasyonu için termodinamik bir modelleme", E. Erişir, Ş. H. Atapek, S. Gümüş, E. Türedi, A. Aytaç, Metal Dünyası, 237, 74-77, (2013)
Tez:
-
5) "Mikroalaşımlı bir dövme çeliğine vanadyum ve bor katkısının etkisi : termodinamik modelleme örnekleri", E. Erişir, Ş. H. Atapek, S. Gümüş, M. Zeren, Termodinamik, 247, 74-80, (2013)
Tez:
-
6) "Seramik ve Seramik Matriksli Kompozitlerin Balistik Özellikleri", Ş. H. Atapek, Ş. Polat, Military Science and Intelligence, 75, 38-44, (2012)
Tez:
-
7) "Biyometalik Malzemelerde Mikroyapısal İncelemeler", E. Erişir, S. Gümüş, Ş. H. Atapek, Ş. Polat, H. İ. Ünal, MakinaTek, 172, 388-392, (2012)
Tez:
-
8) "Balistik Koruma Amaçlı Polimer Esaslı Malzemeler ve Özellikleri", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, Military Science and Intelligence, 77, 50-57, (2012)
Tez:
-
9) "4Cr5MoSiV Sıcak İş takım Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Isıl İşlem Etkisi", G. Aktaş, Ş. H. Atapek, Ş. Polat, MakinaTek, 174, 294-302, (2012)
Tez:
-
10) "Balistik Malzemelere Bir Alternatif : Sıvı Zırh", Ş. H. Atapek, Ş. Polat, Military Science and Intelligence, 78, 72-75, (2012)
Tez:
-
11) "Lazer ile Yüzey Modifikasyonu ve Yüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi", E. Türedi, M. Zeren, E. Erişir, Ş. H. Atapek, S. Gümüş, MakinaTek, 177, 90-94, (2012)
Tez:
-
12) "Ötektoid Bir Çelikte Hasar Oluşumu Üzerine Isıl İşlem Etkisi : Fraktografik ve Mikroyapısal İncelemeler", F. Kahrıman, Ş. H. Atapek, M. Zeren, Metal Dünyası, 234, 90-93, (2012)
Tez:
-
13) "Bir Sıcak İş Takım Çeliğinde Isıl İşlem Uygulamaları ve Mikroyapısal Karakterizasyon", G. Aktaş, Ş. H. Atapek, E. Türedi, Ş. Polat, MakinaTek, 182, 222-230, (2012)
Tez:
-
14) "Demir Dışı Metallerin ve Metal Matriksli Kompozitlerin Koruyucu Malzeme Olarak Kullanımı ", Ş. H. Atapek, Ş. Polat, Military Science and Intelligence, 74, 38-45, (2011)
Tez:
-
15) "Koruyucu Malzeme Olarak Alüminyum Alaşımları ve Balistik Özellikleri", M. Zeren, Ş. H. Atapek, Military Science and Intelligence, 69, 36-40, (2011)
Tez:
-
16) "Toz Metalurjik Bir Çeliğin Metalografisi ve Isıl İşlem Etkisi -I-", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, O. Boysan, MakinaTek, 161, 258-264, (2011)
Tez:
-
17) "Toz Metalurjik Bir Çeliğin Metalografisi ve Isıl İşlem Etkisi -II-", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, O. Boysan, MakinaTek, 162, 176-178, (2011)
Tez:
-
18) "Sıcak İş Takım Çelikleri : Alaşımlama, Isıl İşlem, Mikroyapı, Mekanik özellikler -I–", Ş. Polat, E. Erişir, Ş. H. Atapek, MakinaTek, 163, 116-120, (2011)
Tez:
-
19) "Sıcak İş Takım Çelikleri : Alaşımlama, Isıl İşlem, Mikroyapı, Mekanik özellikler –II–", Ş. Polat, E. Erişir, Ş. H. Atapek , MakinaTek, 164, 144-148, (2011)
Tez:
-
20) "Sıcak İş Takım Çelikleri : Alaşımlama, Isıl İşlem, Mikroyapı, Mekanik özellikler –III–", Ş. H. Atapek, Ş. Polat, E. Erişir, MakinaTek, 165, 134-138, (2011)
Tez:
-
21) "Zırh çelikleri ve balistik performanları -I-", Ş. H. Atapek, Military Science and Intelligence, 72, 56-62, (2011)
Tez:
-
22) "Zırh çelikleri ve balistik performanları -II-", Ş. H. Atapek, Military Science and Intelligence, 73, 60-66, (2011)
Tez:
-
23) "Çökelti Sertleştirilmiş Bakır Alaşımları ve Mikroyapıları Üzerine Bir Çalışma", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, E. Erişir, S. Gümüş, G. S. Altuğ, MakinaTek, 170, 218-227, (2011)
Tez:
-
24) "Mikroalaşımlı Bir Çeliğin Mikroyapısal Karakterizasyonu Ve Mekanik Testler Sonrası Fraktografik Etüdü", H. İ. Ünal, Ş. H. Atapek, B. G. Beleli, MakinaTek, 156, 216-222, (2010)
Tez:
25) "Anodik Oksidasyon İle Kaplanmış Aluminyum Plakalarda Kaplama İncelemeleri ve Spektrokolorimetrik Ölçümler", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, R. Yamanoğlu, Metal Makina , 183, 336-339, (2010)
Tez:
26) "Ferritik Çeliklerde Farklı Kaynak Uygulamaları ve Mikroyapısal İncelemeler", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, O. Birbaşar, S. İzgi, Metal Makina , 181, 279-283, (2010)
Tez:
27) "Temperlenmiş Beynitik Bir Çeliğin Aşınma Davranışı", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, O. Birbaşar, M. C. Aydemir, Metal Makina, 183, 330-334, (2010)
Tez:
28) "Elektrolitik Gümüş Kaplama Üzerine Potasyum Gümüş Siyanür Konsantrasyonunun Etkisi", H. İ. Ünal, M. Demircan, Ş. H. Atapek, Yüzey Teknolojileri, 22, 20-25, (2010)
Tez:
29) "Isıl İşlem Uygulanmış Bir Sac Çeliğinin Tuzlu Su Ortamında Korozyon Davranışı ve Mikroyapısal İncelemeler", Ş. H. Atapek, Ş. Polat, Tersane, , 36-39, (2010)
Tez:
30) "Termodinamiksel Yaklaşımlar İle Çeliklerin Katılaşma Modellemesi : Deneysel Bir Çalışma", H. Atapek, E. Erişir, Ş. Karagöz, Termodinamik, 211, s. 68-72, (2010)
Tez:
31) "Su Verilmiş ve Temperlenmiş Beynitik Bir Zırh Çeliğinin Balistik Davranışı : Hasar Üzerine Modelleme ve İncelemeler", Ş. H. Atapek, Ş. Karagöz, A. Yılmaz, Military Science and Intelligence, 53, 62-65, (2010)
Tez:
32) "Temperlenmiş Beynitik Bir Çeliğin Balistik Davranışı", Ş. H. Atapek, Ş. Karagöz, Savunma Bilimleri Dergisi, 9 (1), 1-12, (2010)
Tez:
-
33) "Termodinamik Modelleme ile Çeliklerde Alaşım ve Isıl İşlem Dizaynı ", E. Erişir, Ş. H. Atapek, Termodinamik, 219, 60-64, (2010)
Tez:
34) "Çeliklerde Çökelti Kinetiğinin Modellenmesi", E. Erişir, Ş. H. Atapek, Termodinamik, 220, 54-56, (2010)
Tez:
-
35) "Sünger Demirin Ergitilmesi Sonrası Metal Formun ve Curufun Karakterizasyonu", H. İ. Ünal, E. Turgut, Ş. H. Atapek, Demir Çelik Store, 47, 194-202, (2010)
Tez:
-
36) "Bor Katkılı Zırh Çeliğinin Aşınma Davranışı", Ş. H. Atapek, Ş. Karagöz, MakinaTek, 157, 196-200, (2010)
Tez:
-
37) "Elektrolitik Nikel Kaplanmış Ferritik Bir Çelikte Korozyon İncelemeleri", H. İ. Ünal, Ş. H. Atapek, B. B. Barın, Yüzey Teknolojileri, 24, 35-39, (2010)
Tez:
-
38) "Atomize Tozlarda Katılaşma ve Mikroyapısal Karakterizasyon", Ş. Karagöz, R. Yamanoğlu, Ş. H. Atapek, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15, 309-316, (2009)
Tez:
39) "Çeliklerde Karbon İçeriği ve Soğutma Ortamına Bağlı Olarak Mikroyapı ve Mekanik Özellikte Değişimler", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, Kalıp Dünyası, 56, 128-130, (2009)
Tez:
40) "Toz Metalurjik Malzemelerin Metalografisi ve Mikroyapısal Örneklemeler", Ş. Karagöz, R. Yamanoğlu, Ş. H. Atapek, Metal Makina Dergisi, 176, 326-330, (2009)
Tez:
41) "SAE 8620 Çeliğinde Isıl İşlemin Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisi", Ş. Polat, Ş. H. Atapek, O. Birbaşar, Y. Ölmez, Metal Makina Dergisi, 180, 214-217, (2009)
Tez:
42) "Metalik Toz İşleme Teknolojisi & Prosesleme Kademeleri Açısından Parametrik İlişkiler", Ş. Karagöz, R. Yamanoğlu, Ş. H. Atapek, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22, 3, 22, 77-87, (2009)
Tez:
43) "Zırh Çeliğinde Balistik Performans İle Mikroyapı Etkileşimi", Ş. H. Atapek, Ş. Karagöz, Savunma ve Havacılık Dergisi, 23/136, 06, 136-138, (2009)
Tez:
44) "Çökelti Sertleştirilmiş Bir Sac Çeliğinde Mikroyapı-Kırılma İlişkisi", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, Deformasyon Sac İşleme, 11-12, 62-65, (2008)
Tez:
45) "Yüksek Krom Katkılı Dökme Demirlerde Mikroyapı Karakterizasyonu & Mikroyapı-Aşınma İlişkisi", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, R. Adalı, Ş. Polat, Metal Dünyası, 183, 100-104, (2008)
Tez:
46) "Zırh Çeliklerinde Perforasyon & Balistik Korumanın Anlaşılması Açısından Fraktografik Etüd", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, A. Yılmaz, Metal Dünyası, 182, 102-107, (2008)
Tez:
47) "Malzeme Biliminde Mikroyapısal Kontrast : Görüntü Analizi Uygulamaları", Ş. Karagöz, R. Yamanoğlu, Ş. H. Atapek, Metal Dünyası, 187, 104-108, (2008)
Tez:
48) "Malzeme Biliminde Mikroyapısal Kontrast : Kontrast Mekanizmaları ile Geliştirilmelerinin Tanıtımı", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, R. Yamanoğlu, Metal Dünyası, 187, 94-97, (2008)
Tez:
49) "Isıl İşlemler ile Zırh Çeliklerinin Geliştirilmesi", Ş. Karagöz, Ş. H. Atapek, A. Yılmaz, Military Science and Intelligence, 20, 42-45, (2007)
Tez: