16 Ağustos 2018 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Seismic Vulnerability Indices of Ground for Degirmendere - Kocaeli (Turkey)", Hamdullah Livaoğlu, T. Serkan Irmak, İ. Talih Güven, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, DOI: 10.1007/s10064-017-1102-8, , (2017)
 • "An empirical relationship between seismic bedrock depth and fundamental frequency for Değirmendere (Kocaeli-Turkey)", Hamdullah Livaoğlu, T. Serkan Irmak, Environmental Earth Sciences, 76:681, , (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Seismic Characterization of the Blast Occured In Istanbul (Turkey) by the end of 2016", Hamdullah Livaoğlu [1] , Evrim Yavuz [2] , Fadime Sertçelik [3] , Tahir Serkan Irmak [4] , İbrahim Sertçelik [5] , Cengiz Kurtuluş [6], Disaster Science and Engineering, 4, 46-53, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Civarındaki Sismik Olayların Sınıflandırılması", Evrim Yavuz, Hamdullah Livaoğlu, T. Serkan Irmak, Fadime Sertçelik, , Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi,, 1, 438-441, (2018), , (2018)
 • "Marmara Bölgesi Depremleri için Mw-Ml Dönüşüm Bağıntısı", T. Serkan Irmak, Hamdullah Livaoğlu, Evrim Yavuz,Yunus Emre Şahin, , Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 1, 429-432, (2018), , (2018)
Devamı »

Projeler

 • Kayaçlar ve Betonların Fiziksel Özellikleri ile Elektriksel Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonlarının Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • “Kocaeli- Gölcük- Degirmendere Beldesi Kentsel Afet Risk Yönetimine Dair Tehlike H.1 Analizinin Saptanması Projesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »