20 Temmuz 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Channel effect on performance of energy based spectrum sensing in MIMO cognitive radio", Abdulkadir Can Cakir, Halil Yigit, IEEE 23th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2015), , -, 2086 - 2089, (2015)
Tez:
Ulusal-
2) "Bilişsel Radyoda Enerji Sezme Tabanlı Spektrum Algılama", Abdülkadir Can Çakır, Halil Yiğit, Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS 2015), , , 737-744, (2015)
Tez:
Uluslararası-
3) "A Weighting Approach for kNN Classifier", Halil Yigit, 10th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO 2013), , -, 228 - 231, (2013)
Tez:
Uluslararası-
4) "Adaptation using Neural Network in Frequency Selective MIMO-OFDM Systems", Halil Yigit, Adnan Kavak, Proceeding of IEEE International Symposium on Wireless Pervasive Computing (ISWPC 2010) , IEEE International Symposium on Wireless Pervasive Computing (ISWPC 2010), Modena, Italy, -, 390-394, (2010)
Tez:
Uluslararası-
5) "MIMO-OFDM Sistemlerde Yapay Sinir Ağı ile Hat Adaptasyonu", Halil Yiğit, Adnan Kavak, Akıllı sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2010), Akıllı sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2010), Kayseri, -, 30-34, (2010)
Tez:
Ulusal-
6) "A Novel Localization Technique for Wireless Sensor Networks Using Adaptive Antenna Arrays", Kerem Kucuk, Adnan Kavak, Halil Yigit, Caner Ozdemir, Proceeding of IEEE Radio and Wireless Symposium (RWS 2008), IEEE Radio and Wireless Symposium (RWS 2008), Orlando, Florida, USA, -, 483-486, (2008)
Tez:
Uluslararası-
7) "Performance improvement via AR modeling based linear prediction for TDD-MIMO systems", Halil Yigit, Adnan Kavak, Kerem Kucuk, Mustafa Turkboylari, Proceeding of IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference (SIU 2008), IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, 2008 (SIU 2008) , -, 1-4, (2008)
Tez:
Uluslararası-
8) "Smart antenna based location estimation for wireless sensor networks", Kerem Kucuk, Adnan Kavak, Halil Yigit, Caner Ozdemir, Proceeding of IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference (SIU 2008) , IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, 2008 (SIU 2008) , -, 1-4, (2008)
Tez:
Uluslararası-
9) "A New Wireless Sensor Networks Localization Scheme with Antenna Arrays", Kerem Kucuk, Adnan Kavak, Halil Yigit, Caner Ozdemir, Proceeding of The 14th Europen Wireless Conference (EW 2008), The 14th Europen Wireless Conference (EW 2008), Prague, Czech Republic, -, 1-6, (2008)
Tez:
Uluslararası-
10) "Farklı Yayılım Senaryoları için Kablosuz MIMO Kanallarında Kapasite Analizi", Halil Yiğit, Kerem Küçük, Adnan Kavak , III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu (İTUSEM 2007), III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu (İTUSEM 2007), Adana, -, 253-256, (2007)
Tez:
Ulusal-
11) "Çoklu-Giriş Çoklu-Çıkış (MIMO) Sistemlerinin Kapasite Analizi", Halil Yiğit, Kerem Küçük, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES 2007), Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES 2007) Kocaeli, -, 354-356, (2007)
Tez:
Ulusal-
12) "Kablosuz Algılayıcı Ağların OMNeT++ Kullanılarak Modellenmesi", Kerem Küçük, Halil Yiğit, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES 2007), Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES 2007), Kocaeli, -, 386-389, (2007)
Tez:
Ulusal-
13) "Smart Antenna Module using OMNeT++ for Wireless Sensor Network", Kerem Kucuk, Adnan Kavak, Halil Yigit, Proceeding of The 4th IEEE International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2007), 4th IEEE International Symposium on Wireless Communication Systems 2007(ISWCS2007), -, 447-451, (2007)
Tez:
Uluslararası-
14) "Kablosuz Algılayıcı Ağlar İçin Akıllı Anten Tabanlı Sektörel Tarama Protokolünün OMNeT++ ile Modellenmesi", Kerem Küçük, Halil Yiğit, Adnan Kavak , III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu (İTUSEM 2007), III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu (İTUSEM 2007), Adana, -, 109-114, (2007)
Tez:
Ulusal-
15) "C or Assembly Coding on Floating Point Digital Signal Processors for Software Radio Implementation of a Beamformer?", Kerem Küçük, Adnan Kavak, Mustafa Karakoç, Halil Yiğit, Proceeding of International Informatics Congress (BILTEK 2005), International Informatics Congress (BILTEK 2005), Eskişehir, -, 459-466, (2005)
Tez:
Uluslararası-
16) "Design and Hardware Implementation of A Novel Smart Antenna Algorithm With Using TI DSPs", Kerem Kucuk, Mustafa Karakoc, Adnan Kavak, Halil Yigit, Proceeding of 2nd International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2005), 2nd International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2005), -, 596-600, (2005)
Tez:
Uluslararası-
17) "Autoregressive and Adaline Network Modeling for Wireless Communications", Halil Yigit, Adnan Kavak, H. Metin Ertunc, Proceeding of International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES 2004), International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES 2004), Poznan, Poland, -, 127-130, (2004)
Tez:
Uluslararası-
18) "Using Autoregressive and Adaline Neural Network modeling to Improve Downlink Performance of Smart Antennas", Halil Yigit, Adnan Kavak, H.Metin Ertunc, Proceeding of IEEE International Conference on Mechatronics (ICM 2004) , IEEE International Conference on Mechatronics (ICM 2004), Kuşadası, Aydın , -, 165-170, (2004)
Tez:
Uluslararası-
19) "Zaman Bölüşümlü Çift Yönlü Akıllı Anten Sistemleri İçin Uyarlamalı Doğrusal Tahmin Tabanlı Hüzme Şekillendirme", Halil Yiğit, Adnan Kavak, II.URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi (URSI 2004), II.URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi (URSI 2004), Bilkent, Ankara, -, 84-86, (2004)
Tez:
Ulusal-
20) "Zaman Bölüşümlü Çift Yönlü (TDD) Akıllı Anten Sistemleri İçin AR Modellemeye Dayalı Doğrusal Tahmin İle Performans İyileştirmesi", Halil Yiğit, Adnan Kavak, IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2004), IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2004), Kuşadası, Aydın, -, 200-203, (2004)
Tez:
Ulusal-
21) "Simulation and Performance Comparison of Smart Antenna Algorithms for 3G Wireless Communications", Mustafa Karakoc, Adnan Kavak, Halil Yigit, Proceeding of International Conference on Computer, Communication and Control Technologies (CCCT 03), International Conference on Computer, Communication and Control Technologies (CCCT 03), Orlando, FL, USA, 4, 45-50, (2003)
Tez:
Uluslararası-