20 Ekim 2018 | Cumartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Interactive effects of boron and potassium on the growth and mineral composition of bean (Phaseolus vulgaris L.) ", Halil Samet, Yakup Çıkılı, Sevda Dursun, Soil_Water Journal, 2(1), 689-696, (2013)
Tez:
2) "Effects of potassium treatment on alleviation of boron toxicity in cucumber plant (Cucumis sativus L.)", Yakup Çıkılı, Halil Samet, Sevda Dursun, Soil-Water Journal, 2(1), 719-726, (2013)
Tez:
3) "Farklı Yetiştirme Ortamlarının Safran Kormlarının Oluşumu ve Büyümesi Üzerine Etkileri", Aysun Çavuşoğlu, Melekber Sülüşoğlu, Halil Samet, Süleyman Erkal, Türkiye Bildiriler Kitabı , 3, 896-901, (2013)
Tez:
4) "Farklı İnkübasyon Dönemlerinde Fosfor Kaynağı Olarak Triple Süper Fosfat ve Kaya Fosfat Uygulamasının Yulaf Bitkisinin (Avena sativa L.) Kuru Madde Miktarı İle P, Mn, Fe, Cu Ve Zn İçeriğine Etkisi. ", İbrahim Erdal, Halil Samet, Mehmet Alpaslan, Süleyman Taban, Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarım Bilimleri Dergisi, 8, 17-21, (1998)
Tez:
5) "Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Baca Filtresi Atığındaki Demirden Yerfıstığı (Arachis hypogea L.) Bitkisinin Yararlanmasına Hümik Asitin Etkisi. ", Aydın Güneş, Mehmet Alpaslan, Ali İnal,Halil Samet, İbrahim Erdal, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3 , 371-375 , (1997)
Tez:
6) "Türkiye’de Planlı Dönemde Kimyasal Gübre Üretimi ve Tüketimi. ", Burhan Kacar, Halil Samet, Doga Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 20 , 41-47 (Özel Sayı), (1996)
Tez:
7) "1996. Etkinlikleri Yönünden Çay Atığı ile Ahir Gübresi ve Değişik Kimyasal Gübrelerin Karsılaştırılması. ", Cihat Kütük, Süleyman Taban, Burhan Kacar, Halil Samet , Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2, 51-57, (1996)
Tez: