11 Aralık 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Decreased ERp57 Expression in WAG/Rij Rats Thalamus and Cortex: Possible Correlation with Absence Epilepsy.", Sahin Deniz, Karadenizli Sabriye, Kasap Murat, Oztas Berrin, Kir HaleMaral, Akpinar Gürler, Ates Nurbay., Protein Pept Lett., 25(4):, 398-404., (2018)
 • "The effect of leptin, ghrelin, and neuropeptide-Y on serum Tnf-Α, Il-1β, Il-6, Fgf-2, galanin levels and oxidative stress in an experimental generalized convulsive seizure model.", Oztas Berrin, Sahin Deniz, Kir Hale, Eraldemir FCeyla, Musul Mert, Kuskay Sevinç, Ates Nurbay., Neuropeptides. 2017 Feb;61:31-37. , Feb;61:, 31-37, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Relationship between serum 25-hydroxyvitamin D concentration and concentric ısokinetic knee strength in professional female futsal players", Belgin BAMAC1, Serap COLAK2, Tuncay COLAK1, Ceyla ERALDEMIR3, Enis COLAK2, Nihan SU2, Hale MARAL KIR3, Rabia TASDEMIR1, Elif AKSU1, Murat SON2, Ponte International Journal of Sciences and Research, Vol. 74 | No. 2/1 | Feb , 149-160, (2018)
 • "Bayan Voleybolcularda Egzersizin Glukoz, Insulin, Kortizol, Brain Derived Nörotopik Faktör (BDNF) ve Insulin Like Growth Faktör 1 (Igf-1) Düzeylerine Etkisi,The Effects of Exercises on Glucose, Insulin, Cortisol, Brain Derived Neurotropic factor (Bdnf) and Insulin Like Growth Factor-1 (lgf-1) in Female ", DINÇER ÖZGÜR,ÇOLAK TUNCAY,BAYAZIT BETÜL,MARAL KIR HALE,ÇOLAK SERAP, , , , (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Psödoeksfoliyasyonlu ve Primer Açık Glokomlu Hastalarda Homosistin Düzeyi. ", Altıntaş Ö., Maral H., Yüksel N., Karabaş V.L., Dillioğlugil M.Ö., Çağlar Y., 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 9-13 Ekim Antalya , 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi , , , (2004)
 • "”Nervus Vagus Stimulasyonunun Geçici Orta Serebral Arter İskemisinde İnfarkt Alanı, Nörolojik Skorlama ve Oksidan-Antioksidan Sistemler Üzerine Etkileri”, ", Ekici F., H. Maral, A. Karson, MÖ. Dillioglugil, N. Ateş,, 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 31 Aağustos- 3 Eylül, Konya , 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, , , (2004)
Devamı »

Dersler

 • TEMEL VE KLİNİK BİYOKİMYA, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Periton Diyalizi, Hemodiyaliz Tedavisi Alan ve Diyaliz Tedavisi Almayan Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Serum Leptin Adiponektin, TNF-alfa,IL1 ve IL6 Düzeylerinin Karşılaştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2006)
Devamı »