24 Eylül 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Depressive symptoms and proinflammatory cytokine levels in chronic renal failure patients. ", Dervisoglu E, Kir HM, Kalender B, Eraldemir C, Caglayan C. , Nephron Clin Pract., 108(4):, c272-7, (2008)
 • "Adipocytokines leptin and adiponectin, and measures of malnutrition-inflammation in chronic renal failure: is there a relationship? ", Dervisoglu E, Eraldemir C, Kalender B, Kir HM, Caglayan C. , J Ren Nutr. , 18(4):, 332-7., (2008)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Tekrarlayıcı Taş Hastalığı Olanlarda Metabolik Değerlendirme Sonuçları.", Mutlu N., Özkan L., Duman C., Eralp M:K:, Maral H, Gökalp A, Türk Üroloji Dergisi , 30(2), 230-234,, (2004)
 • "Maternal Plasma Fibronectin Levels as a Predictor for Preterm Delivery", Yücesoy G., M. Özden, İ. Yücesoy, J. Dal, H. Maral, M. Göktan, Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, , 10(1), , 10-12,, (2004)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Psödoeksfoliyasyonlu ve Primer Açık Glokomlu Hastalarda Homosistin Düzeyi. ", Altıntaş Ö., Maral H., Yüksel N., Karabaş V.L., Dillioğlugil M.Ö., Çağlar Y., 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 9-13 Ekim Antalya , 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi , , , (2004)
 • "”Nervus Vagus Stimulasyonunun Geçici Orta Serebral Arter İskemisinde İnfarkt Alanı, Nörolojik Skorlama ve Oksidan-Antioksidan Sistemler Üzerine Etkileri”, ", Ekici F., H. Maral, A. Karson, MÖ. Dillioglugil, N. Ateş,, 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 31 Aağustos- 3 Eylül, Konya , 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, , , (2004)
Devamı »

Dersler

 • TEMEL VE KLİNİK BİYOKİMYA, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Periton Diyalizi, Hemodiyaliz Tedavisi Alan ve Diyaliz Tedavisi Almayan Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Serum Leptin Adiponektin, TNF-alfa,IL1 ve IL6 Düzeylerinin Karşılaştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2006)
Devamı »