14 Aralık 2018 | Cuma
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Uluslararası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin Kapsamı Dışında Kalan Hususlar", Habibe Dinç, Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi, , , (2014)
Tez:
-