14 Aralık 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Resim, Heykel ve Diğer Sanal Eserlerinde Kanuni Pay ve Takip Hakkı", Gürsel ÖNGÖREN, Pınar SÖNMEZ, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, , , (2012)
 • "Müzik Eserlerinde Mali Hakların İhlali Halinde Tazminat Davası", Gürsel ÖNGÖREN, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, , , (2012)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm Süreci ve İlçe Belediyeleri", Gürsel ÖNGÖREN, Deprem Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 5.Uluslararası Deprem Sempozyumu, , , (2015)
 • "Yabancı Yatırımcılar İçin Türk Yatırım Hukuku’nun genel Değerlendirmesi", Gürsel ÖNGÖREN, , İstanbul Barosu Türk Dünyası 1. Hukuk Kurultayı, , , (2010)
Devamı »

Dersler

 • İdare Hukuku - İdari Yargı, Hukuk,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İdare Hukuku, İktisat,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İdare Hukuku, İktisat,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »