20 Temmuz 2019 | Cumartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "“ ‘Yeni Hayat’ın ‘Yeni Öğretmen’ Tipi: ‘Kaba Softalıktan’ ‘İdealist Öğretmenliğe’ Ali Şahin Efendi”", , Dil ve Edebiyat Araştırmaları, , 103-119, (2017)
Tez:
-
2) "Tarihin Yeniden Okunup Yorumlanmasında Edebiyat Metninin Rolüne Dair Bir Örnek: Reha Çamuroğlu’nun Son Yeniçeri Romanında Yeniçeri-Bektaşî İmajı", "Gürkan Yavaş", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 7, 217-244, (2012)
Tez:
-
3) "Peyami Safa’nın Yalnızız Adlı Romanında Bir Çatışma Unsuru Olarak İdeolojik ve Düşünsel Yapı", "Gürkan Yavaş", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 5, 131-152, (2011)
Tez:
-
4) "Yusuf Ziya Ortaç Hakkında Yeni Bir Çalışma", "Gürkan Yavaş", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 6, 315-318, (2011)
Tez:
-
5) "II. Abdülhamid’e Dair Manzum Bir Oyun: Liberte", "Gürkan Yavaş", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 3, 137-149, (2010)
Tez:
-
6) "Bir Dostunun Kaleminden Mehmed Âkif", "Gürkan Yavaş", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 3, 220-225, (2010)
Tez:
-
7) "Kainatça Tanınmış Türk Şiir Kralı Florinalı Nazım ve Şaşaalı Edebî Hayatı", "Gürkan Yavaş", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 1, 331-334, (2009)
Tez:
-
8) "Beşir Fuad’la Kırk Yıl Sonra Yeniden: Beşir Fuad İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti", "Gürkan Yavaş", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2, 289-293, (2009)
Tez:
-
9) "Yeni Lisancıların Dilde Sadeleşme Taleplerine Karşı Çıkışın Bir Şiiri: Lisân-ı Osmânî", "Hasan Kolcu", "Gürkan Yavaş", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 2, 163-192, (2009)
Tez:
-
10) "Beşir Ayvazoğlu’nun 1924/Bir Fotoğrafın Uzun Hikayesi Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme", "Gürkan Yavaş", Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 1, 139-151, (2008)
Tez:
-
11) "“Bir Biyografik Roman: Bozgunda Fetih Rüyası”", "Hasan Kolcu" "Gürkan Yavaş", Kubbealtı Akademi Mecmuası, III, 34-44, (2006)
Tez:
-