26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "“ ‘Türk Edebiyatı’ ile ’Dil ve Anlatım’ Derslerinin Birleştirilmesi Kararının Liselerdeki Edebiyat Öğretimine Olası Etkileri”", , II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Sempozyumu Bildirileri , II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Sempozyumu, , 267-278, (2017)
Tez:
Uluslararası-
2) "Yeni Hayat’ın ‘Yeni Öğretmen’ Tipi: Kaba Softalıktan İdealist Öğretmenliğe Ali Şahin Efendi", "Gürkan Yavaş", , 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 4-6 Eylül 2014, Kocaeli, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
3) "Eleştiri ile İdeal Arasında: Halide Edip’in Sinekli Bakkal Romanında ‘Din Adamı’ Kavramı Etrafında Bir Tartışma", "Gürkan Yavaş", II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, III, 753-767, (2013)
Tez:
Ulusal-
4) "Necip Fazıl’ın Eserlerinde Yunus Emre", "Gürkan Yavaş", I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildiri Kitabı, I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 8-10 Ekim 2008, Aksaray, Türkiye, , 199-206, (2009)
Tez:
Uluslararası-
5) "Konusunu Halk Edebiyatından Alan İki Manzum Tiyatro Oyunu: Âşık Garip ve Kerem ile Aslı", "Gürkan Yavaş", , Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu, Motif Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi, 25-27 Aralık 2008, İstanbul, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
6) "İzmit Mutasarrıfı Bosnalı Mehmet Fazıl Paşa ve Türk Hiciv Edebiyatındaki Yeri", "Gürkan Yavaş", I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri, I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi, 20-22 Nisan 2006, II, 1250-1257, (2007)
Tez:
Uluslararası-
7) "Dış Türklerin Edebiyatlarında Türkçe Üzerine Yazılmış Şiirlerden Bazı Örnekler", "Hasan Kolcu", "Gürkan Yavaş", I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, I. Uluslararası Türkoloji Kongresi, Gazi Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2005, Ankara, Türkiye, , 525-560, (2006)
Tez:
Uluslararası-