20 Ekim 2018 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Tarihin Yeniden Okunup Yorumlanmasında Edebiyat Metninin Rolüne Dair Bir Örnek: Reha Çamuroğlu’nun Son Yeniçeri Romanında Yeniçeri-Bektaşî İmajı", "Gürkan Yavaş", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 7, 217-244, (2012)
 • "Peyami Safa’nın Yalnızız Adlı Romanında Bir Çatışma Unsuru Olarak İdeolojik ve Düşünsel Yapı", "Gürkan Yavaş", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 5, 131-152, (2011)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Yeni Hayat’ın ‘Yeni Öğretmen’ Tipi: Kaba Softalıktan İdealist Öğretmenliğe Ali Şahin Efendi", "Gürkan Yavaş", , 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 4-6 Eylül 2014, Kocaeli, , , (2014)
 • "Eleştiri ile İdeal Arasında: Halide Edip’in Sinekli Bakkal Romanında ‘Din Adamı’ Kavramı Etrafında Bir Tartışma", "Gürkan Yavaş", II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, III, 753-767, (2013)
Devamı »

Dersler

 • Sözlü Anlatım I, Türkçe Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Dünya Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Sınıf Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »