23 Mart 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Properties of talc/wollastonite/polyamide 6 hybrid composite", Mehmet Kodal, Semih Erturk, Selen Sanli ve Guralp Ozkoc, Polymer Composites 36, 36 (4), 739-746, (2015)
 • "Mechanical and Morphological Properties of Buckminster Fullerene (C60) Added Glass Fiber Reinforced Polyamide 66 Multiscale Composites", Gocek I., Keskin R., Ozkoc G., Advanced Materials Research, 1119, 218, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Plastikleştirilmiş ve Plastikleştirilmemiş PLA Nanokompozitlerinin Özellikleri", G. Ozkoc, S. Kemaloglu, O. Dogan, Plastik ve Ambalaj, Mart-Nisan, , (2009)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Comparative Investigations of the Chemical Properties of Direct, Indirect and CAD/CAM Polymer Restoratives Having Different Polymerization Techniques: A preliminary study ", Tijen Pamir, Elif Ercan, Güralp Özkoç, Abdulmounem Elchekwis, Polymeric Composites 2015 Proceedings, Polymeric Composites 2015, , , (2015)
 • "Compatibilization in PLA/Halloysite Nanocomposites", Canan Yeniova, Güralp Özkoç, Ülkü Yılmazer, Polymeric Composites 2015 Proceedings, Polymeric Composites 2015 , , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • SAYISAL ÇÖZÜMLEME, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • KÜTLE ENERJİ DENKLİKLERİ, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • SUNUMLU PROJE, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Lastik takviye malzemesi olarak kullanılan endüstriyel elyafların mekanik özelliklerinin ve boyutsal kararlılıklarının farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip nanoparçacıklar ile geliştirilmesi
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Poli(Laktik Asit)/Poliolefinik Termoplastik Elastomer Karışımlarından Biyobozunur Film Üretimi Ve Karakterizasyonu
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Termal Arayüzey Malzemesi Olarak Kullanılabilecek BN/Polimer Mikro ve Nanokompozitlerinin Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2008)
Devamı »