16 Kasım 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • " Nikomedialı Arrianus Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation of Arrianus of Nicomedia", Günay Karahan, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (KOUSBAD), 6, 1-14, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • " Arkeolojik Buluntular Işığında Antik Dönem'den Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar Bithynia Bölgesi'ndeki Yahudiler", Günay Karahan, Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V Özet Kitapçığı, Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V , , 134-135, (2018)
  • "Cybele: The Mother Goddess of Anatolia ", , , , , , (2018)
Devamı »