21 Kasım 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "). The Impact of International Summits and Reports on World Bank’s Changing Environmental Policies", "Günay Gönüllü", Amme İdaresi Dergisi, 50 (3), 153-182, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Siyaset ve Kültür Ekseninde Göç ve Gecekondu İlişkisinin Tahlili: 1950-1980 İstanbul Örneği", Günay GÖNÜLLÜ, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, ss. 133-162, (2015)
 • "Çevresel-Kentsel Hakların Gelişimi: Dünyada ve Türkiye'de Kentsel Haklar", Günay GÖNÜLLÜ, İnsan Hakları Yıllığı, Sayı: 32 No: 1, ss. 31-52., (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "”Toplumsal/Sosyal Hareketlerin Yeni Yüzü: Çevreci Hareket”", "Günay Gönüllü", , CUDES 2018: VIII. International Congress on Current Debates inSocial Sciences, , , (2018)
 • "Kentlerde Bina Verimliliği: Teşvik ve Finans Boyutu", "Günay Gönüllü", , Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (SOS-CON), , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Kentleşme ve Çevre Sorunları, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • International Relations, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
  • Dili: İngilizce | Seviye: Lisans
Devamı »