23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2012 | Tez Konusu: PREMATÜR ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE ANTENATAL KORTİKOSTEROİD KULLANIMININ NEONATAL SEPSİS, MORBİDTE VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Pelin ALBAYRAK
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2007 | Tez Konusu: Mekonyumda toksik metal ve eser element düzeyinin erken doğum ile ilişkisi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Gamze Özsoy
Diğer Danışman: | Durum:
3 ) 2005 | Tez Konusu: Yenidoğan sarılıklarında üridin difosfoglukuronil transferaz enzim genetik polimorfizmi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Gökhan Büyükkale
Diğer Danışman: | Durum: