23 Eylül 2019 | Pazartesi
 

Araştırma Alanları Bilgileri:

TÜBİTAK ARBİS Kodları:
Birinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: İntegre Edilebilirlik, Evrim Denklemi, Simetri, Yaklaşık Simetri
İkinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Kesirli Türevli Diferansiyel Denklemler, Moving Boundary Problem, Stefan Problem
Üçüncü Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Gamma Halkası, Türev, Lie türev