20 Kasım 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Involvement of serotonin receptor subtypes in the antidepressant-like effect of TRIM in the rat forced swimming test. ", Güner Ulak,Oguz Mutlu,Pelin Tanyeri, F Ipek Komsuoğlu, Furuzan Akar, Faruk Erden , Pharmacol Biochem Behav , 95, 308-314, (2010)
 • "Citalopram impairs cognitive performance in passive avoidance, elevated plus-maze and three-panel runway tasks in naive rats. ", Mutlu O, Ulak G, Komsuoglu İ, Yildiz F, Erden F , The Chinese Journal of Physiology (CJP), yayına kabul edildi, Mutlu O, Ulak G, Komsuoglu İ, Yildiz F, Erden F (2010). Citalopram impairs cognitive performance in passive avoidance, elevated plus-maze and three-panel runway tasks in naive rats. The Chinese Journal of Physiology (CJP).kabul edildi, (2010)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Yeni Kinolonlar", Ulak G., Türkiye Klinikleri Farmakoloji, 1(2) , 203-209, (2003)
 • "The role of fish oil and olive oil in preventation of gastric mucosal damage in rats", Nergiz Y, Güzel C, Aslan A, Şermet A, Ulak G, Akkuş M, Okmeydanı Tıp derg., 15, 91-94, (1998)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "The antidepressant agomelatine improves unpredictable chronic mild stress-induced memory deterioration in mice.", "Ulak G" "Mutlu O"" Celikyurt IK" "Akar F"" Erden F" , J European College Neuropsychopharmacology , 25th ECNP Congress , 22(supp 2) , S182-183,, (2012)
 • "Effects of haloperidol on memory in naïve and MK-801-injected mice in passive avoidance and elevated plus maze tests. ", " Celikyurt IK"" Mutlu O"" Ulak G" "Akar F"" Bektas E"" Demirtas T""Tanyeri P""Erden F" , J European College Neuropsychopharmacology , 25th ECNP Congress,Vienna, Austria. , 22(supp 2) , S344, (2012)
Devamı »

Dersler

 • Dönem II,III,IV,V Tıbbi Farmakolji, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • nörotrans.ve hüc.arası ilet.temel farm., ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • pediatrik ve geriatrik ilaç kullanımı, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • Atipik antipsikotik ilaçların su labirenti,ışınsal kollu labirent ve yeni obje tanıma testlerinde öğrenme ve bellek üzerine etkileri
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • Nöronal nitric oksid sentaz inhibitörü 1-(2-Trifluoromethylphenyl) imidazole (TRİM) in fensiklidin’in sıçanlarda ön-uyaran aracılı inhibisyonda neden olduğu bozukluk üzerindeki etkilerinin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • Nöronal nitric oksid sentaz (nNOS) blokeri 7-Nitroindazol’ün sıçanlarda MK-801 ile oluşturulan şizofreni modeli üzerindeki etkilerinin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2008)
Devamı »