11 Aralık 2018 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic characteristics of extrusive rocks within the Çetmi Ophiolitic Mélange, Biga Peninsula.", GÜÇTEKİN, A.,, OFIOLITI, 43(2), 117-130, (2018)
 • "Petrogenesis of plio-quaternary intra-plate continental alkaline lavas from the Iskenderun Gulf (Southern Turkey): Evidence for metasomatized lithospheric mantle.", GÜÇTEKİN; A:;, CHEMIE DER ERDE, 78(4), 521-534, (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Hisarlıdağ (Enez-Trakya) Volkanizması Ortaç ve Asidik Kayaçlarının Jeokimyasal ve Petrolojik Özellikleri", Güçtekin, A.,, Yerbilimleri, 38, 141-160, (2017)
 • "Karabiga (Çanakkale) Granitoyidinin Jeokimyası", GÜÇTEKİN, A., KÖPRÜBAŞI, N., ALDANMAZ, A.,, Yerbilimleri, 29, 29-38, (2004)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "KIZILDAG OFIYOLITI (GÜNEY TÜRKIYE) MANTO KAYALARININ OSMIYUM IZOTOP VE ILERI DERECEDE SIDEROFIL ELEMENT (HSE) JEOKIMYASAL ÖZELLIKLERI.", YILDIZ, Y. Ö., ALDANMAZ, E., GÜÇTEKIN, A., MEISEL, T.,, , Uluslararası katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 553-554, (2018)
 • "TOPRAKKALE (OSMANIYE) BÖLGESI PLIYO-KUVATERNER ALKALI LAVLARININ PETROLOJIK ÖZELLIKLERI", YORULMAZ, C.,GÜÇTEKIN, A.,ALDANMAZ E.,, , Uluslararası katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 547548, (2018)
Devamı »

Dersler

 • Genel jeolojiye Giriş, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yer Bilimlerine Giriş, Harita Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yer Bilimlerine Giriş (ÜSD), Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Antalya Naplarında Permiyen Ve Triyas Volkanik Kayalarının Petrolojik Özellikleri:Hf, Nd, Pb Izotop Sistematikleri Ve Bölgesel Jeodinamik Evrim
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2018)
 • Şenkaya (Erzurum) Zümrütü Olarak Bilinen Yeşil Opalin Jeokimyasal, Gemolojik Özelliklerinin İncelenmesi ve Ekonomik Potansiyelinin Belirlenmesi.
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2018)
 • Çetmi ofiyolitik melanjı (Biga Yarımadası) içinde bulunan bazaltların jeokimyasal ve petrolojik özellikleri
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
Devamı »