23 Mart 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Some remarks on the nature of mantle metasomatism beneath western Anatolian–Aegean region: Contrasting isotopic signatures recorded in the Miocene lavas from the Söke Basin", ALDANMAZ, E., ALTUNKAYNAK, Ş., GÜÇTEKİN; A.,, Geological Journal, , , (2019)
 • "Geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic characteristics of extrusive rocks within the Çetmi Ophiolitic Mélange, Biga Peninsula.", GÜÇTEKİN, A.,, OFIOLITI, 43(2), 117-130, (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Hisarlıdağ (Enez-Trakya) Volkanizması Ortaç ve Asidik Kayaçlarının Jeokimyasal ve Petrolojik Özellikleri", Güçtekin, A.,, Yerbilimleri, 38, 141-160, (2017)
 • "Karabiga (Çanakkale) Granitoyidinin Jeokimyası", GÜÇTEKİN, A., KÖPRÜBAŞI, N., ALDANMAZ, A.,, Yerbilimleri, 29, 29-38, (2004)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Şenkaya/Erzurum Krizoprası (Zümrütü)’nın Gemolojik özellikleri ve Kuyumculuk Sektöründe Kullanımı", Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, SELİM, H. H., GÜÇTEKİN, A., ŞAHİN, F., GÜNER, E., KORKUTAN, E., KAYA, M., TAŞ, K. Ö., TANÇ, B., KANTARÇEKEN, Y.,, Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 117-118, (2019)
 • "Çağlar Boyunca Değerli ve Yarı Değerli Taşlara Uygulanan Gliftografi Sanatı", ŞAHİN, F., SELİM, H. H., GÜNER, E., GÜÇTEKİN, A, , Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı II., , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Genel jeolojiye Giriş, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yer Bilimlerine Giriş, Harita Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yer Bilimlerine Giriş (ÜSD), Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Antalya Naplarında Permiyen Ve Triyas Volkanik Kayalarının Petrolojik Özellikleri:Hf, Nd, Pb Izotop Sistematikleri Ve Bölgesel Jeodinamik Evrim
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2018)
 • Şenkaya (Erzurum) Zümrütü Olarak Bilinen Yeşil Opalin Jeokimyasal, Gemolojik Özelliklerinin İncelenmesi ve Ekonomik Potansiyelinin Belirlenmesi.
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2018)
 • Çetmi ofiyolitik melanjı (Biga Yarımadası) içinde bulunan bazaltların jeokimyasal ve petrolojik özellikleri
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
Devamı »