24 Eylül 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Mineral chemical constraints on the petrogenesis of mafic andintermediate volcanic rocks from the Erciyes and Hasandağ volcanoes,Central Turkey", KÖPRÜBAŞI, N., GÜÇTEKİN, A., ÇELEBİ, D., KIRMACI, Z., Chemie der Erde, 74, 585-600, (2014)
 • "Geochemical Characteristics of Mafic and Intermediate Volcanic Rocks from the Hasandağ and Erciyes Volcanoes (Central Anatolia, Turkey) ", GÜÇTEKİN, A., KÖPRÜBAŞI, N., Turkish Journal of Earth Sciences , 18, 1-27, (2009)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Hisarlıdağ (Enez-Trakya) Volkanizması Ortaç ve Asidik Kayaçlarının Jeokimyasal ve Petrolojik Özellikleri", Güçtekin, A.,, Yerbilimleri, 38, 141-160, (2017)
 • "Karabiga (Çanakkale) Granitoyidinin Jeokimyası", GÜÇTEKİN, A., KÖPRÜBAŞI, N., ALDANMAZ, A.,, Yerbilimleri, 29, 29-38, (2004)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "ŞENKAYA (ERZURUM) ZÜMRÜTÜ OLARAK BİLİNEN YEŞİL OPALİN OLUŞUMU VE SEKTÖRDEKİ KULLANIMI", Şahin, F., Selim, H.H. Güçtekin, A. Taş, Ö.K., Güner, E., 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 132, 138, (2017)
 • "Petrological Constraints On The Oligocene Volcanic Rocks In The Enez Area, Sw Thrace", Güçtekin, A., Karataş, T., Icens, 2017, , , 655, (2017)
Devamı »

Dersler

 • Genel jeolojiye Giriş, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yer Bilimlerine Giriş, Harita Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yer Bilimlerine Giriş (ÜSD), Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Çetmi ofiyolitik melanjı (Biga Yarımadası) içinde bulunan bazaltların jeokimyasal ve petrolojik özellikleri
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Supra-subduction zon (SSZ) tipi çok fazlı ergime sistemlerinde Li ve B izotop fraksiyonasyonu ve akışkan etkileşimli iz element davranışlarının modellenmesi: Torid kuşağı ofiyolit komplekslerinden örnekler ve manto primer fazlarının LA-ICP-MS incelemesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Aydın ili Söke ilçesi civarında yüzeylenen hisartepe volkaniklerinin fiziksel, mekanik ve mineralojik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »