15 Aralık 2019 | Pazar
 

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:

BilgiAtıfDosya
1) "Organ Nakillerinde Vericilerin Rıza Ehliyeti", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Barosu Dergisi, 2010/1, 17-28, (2010)
Tez:
0-
2) "Engellilerin Erişim Hakkı: Evrensel Tasarım İlkesi ve Engelli Ulaşım", Balkır, Zehra Gönül, KOcaeli Barosu Dergisi, 2010/2, 17-36, (2010)
Tez:
0-
3) "Organ Nakillerinde Tıbbi Müdahaleye Uygunluk ve Rıza Ehliyeti", Balkır, Zehra Gönül, Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, 2-3, 145-155, (2010)
Tez:
0-
4) "Ekonominin Hukuksal Yapısı: Düzen Politikasında Hukuk Normları", Balkır, Zehra Gönül, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2, 153-160, (2010)
Tez:
0-
5) "Mimari Eser Sözleşmesinin Hukuki Yapısı ", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Barosu Dergisi , 2009/2, 19-59, (2009)
Tez:
0-
6) "İşverenin Yönetim Hakkının Kullanılması ve Etik Sınırlar", Balkır, Zehra Gönül, Sicil İş Hukuku Dergisi, MESS Yayınları, 12, 73-79, (2008)
Tez:
0-
7) "Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Çalışma İlişkilerinin Esnekleştirilmesi Bağlamında İş Yeri Kavramının Yeniden Yapılandırılması", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Barosu Dergisi, Sayı 4, , (2008)
Tez:
0-
8) "Türk İş Hukuku’nda Gecikme Faizi ve Uygulama Sorunları ", Balkır, Zehra Gönül, Çimento İşveren Dergisi, 15, sh. 3-19., (2001)
Tez:
0-
9) "Toplu İş Sözleşmelerinde İşlem Temelinin Çökmesi ve Uyarlama Şartları ", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, , 2, sh. 65-96., (1999)
Tez:
0-
10) "Her Yönüyle Mevsimlik İşçiler", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1, sh. 147-196, (1997)
Tez:
2-
11) "Küresel Ortak Yaşamı Sürdürme (Uluslar arası Çevre Hukukuna Ekosantrik Bir Yaklaşım, Klaus BOSSELMAN (Çeviri)", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1, , (1997)
Tez:
0-
12) "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda İletişim Özürlüğünün Sınırları Yayınları", Akkanat (Balkır), Zehra Gönül, İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE , 17-18, , (1996)
Tez:
1-