12 Aralık 2019 | Perşembe
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Adalet Estetiği", Balkır, Zehra Gönül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, LXXII, , (2014)
Tez:
-
2) "6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Ve Çalışanların Korunması ", BALKIR, Zehra Gönül, Türk Metal İş Dergisi, Sayı 167, 28-31, (2013)
Tez:
-
3) "İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkının Korunması: İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Organisasyonu", Balkır, Zehra Gönül, Sosyal Güvenlik Dergisi,İSSN:2146-4839 , Cilt :2,Sayı: 1, sh.56-91, (2012)
Tez:
-
4) "Mimarlık İş Sözleşmesinin Hukuki Yapısı", Balkır,Zehra Gönül, TMMOB İstanbul Mimarlar Odası,Mimarist, Yıl:10 Sayı 36, Yaz 2010/2, İSSN:1302-8219 -36,sh.102-108, (2012)
Tez:
-
5) "6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sorumluluğu", Balkır, Zehra Gönül, Mess, Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl: 7 Sayı:28, 20-41, (2012)
Tez:
-
6) "Küreselleşmenin Ekonomik Özgürlüklere Yansıması", Balkır, Zehra Gönül, Türk Metal Sendikası, Türk Metal Dergisi, , 38-41, (2012)
Tez:
-
7) "Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Olarak Kadına Yönelik Şiddet ", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Barosu Bülteni, Sayı 1, 2. Yıl 2012 , 4-6, (2012)
Tez:
-
8) "Sevr Ve Lozan Anlaşması Adli Ve Ekonomik Kapitülasyonlar", Balkır, Zehra Gönül, KYÖD Dergi Pişmaniye, Yıl 53, Sayı 33, 60-65, (2012)
Tez:
-
9) "Türk Hukuk Devrimi Ve Laiklik: Hukuk Sisteminde Post Modern Açmazlar", Balkır, Zehra Gönül, İstanbul Barosu Yayınları Cumhuriyet Kültürü Ve Ulusal Günlerimiz, , , (2012)
Tez:
-
10) "Türk Hukuk Devrimi Laiklik Ve Postmodernizm", Balkır, Zehra Gönül, İstanbul Barosu Dergisi, 2012/5, 75-121, (2012)
Tez:
-
11) "Kadınların Sosyal Ve Siyasal Yaşama Katılımı: Seçme Ve Seçilme Hakları", Balkır, Zehra Gönül, ÇYDD Kocaeli Şubesi Bülteni, Aylık Çağdaş Yaşam, , , (2012)
Tez:
-
12) "“Laiklik Ve Hukuk Düzeni "", Balkır, Zehra Gönül, KYÖD Dergisi, , sh. 15-18., (2011)
Tez:
-
13) "Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde Engelli Çocuğun Korunması ve Eğitimi", Prof.Dr. Z. Gönül BALKIR, Kocaeli Barosu Dergisi, 2011/1, 95-111, (2011)
Tez:
-
14) "“ İş Sağlığı Ve Güvenliği Organizasyonu Kurma Yükümü” ", Balkır, Zehra Gönül, Türk Metal Sendikası, Türk Metal Dergisi, S. 148, sh. 14-19, (2011)
Tez:
-
15) "Legal Education and mathematics", Balkır, Zehra Gönül, Ijonte;International Journal on new trends in educations, Volume: 2, ıssue: 3 , ISSN: 1309-6249, P. 103-112., (2011)
Tez:
-
16) "Fuzzy Logic İn Legal Education", Balkır, Zehra Gönül, Turkish Online Journal Of Distance Education- TOJDE, ISSN:1302-6288 Volume:11 Number: 3 Article:3, , (2011)
Tez:
-
17) "Kentli Hakları Ve Kentli Haklarının Güvenceleri", Balkır, Zehra Gönül, Mimarist, Sayı: 41, sh.91-96, (2011)
Tez:
-
18) "Küreselleşmenin Hukuk Ve Hukuk Eğitimine Yansıması", Balkır, Zehra Gönül, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, İSBN:578-605-377-606-2 (Takım )İS:N:978-605-377-611-6 (CİLT III), sh.3099-3112. , (2011)
Tez:
-
19) "Sağlık Hizmetleri Ve Sağlık Hizmetlerinde Sınırlı Kaynakların Adil Dağılımı", Balkır, Zehra Gönül, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, Filiz Kitabevi, İSBN:978-975-368-347-0, sh.167-219, (2011)
Tez:
-
20) "Sosyal Fayda Zemininde STÖ'ler ve KYÖD", Balkır, Zehra Gönül, KYÖD Dergi, , , (2010)
Tez:
-
21) "“Küreselleşmenin İstihdam İlişkilerine Yansıması Ve Sosyal Haklar”", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Barosu Dergisi, I, 18-59, (2009)
Tez:
-
22) "Müzakereci Demokrasinin Geliştirilmesinde KYÖD ", Balkır, Zehra Gönül, KYÖD Dergi, , , (2009)
Tez:
-
23) " “Atatürk’ün Bağımsızlık Ulusal Egemenlik, Adli Kapitülasyonlar Ve Hukuk Söylemi”", Balkır, Zehra Gönül, İlke Dergisi, Yıl: 3, S. 4, sh. 38-51, (2009)
Tez:
-
24) "“Kongre İktidarlarının Ulusal Egemenliğe Etkisi Ve Mustafa Kemal “", Balkır, Zehra Gönül, İlke Dergisi, Yıl:2 Sayı:3, sh. 27-44, (2009)
Tez:
-
25) "İş Hukukunda Mimarlık İş Sözleşmesi", Balkır, Zehra Gönül, Mess Sicil Dergi, Yıl 4 Sayı 15, İSSN: 1306-6153, sh.11-24. . , (2009)
Tez:
-
26) "Mimar Çalışanların Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması", Balkır, Zehra Gönül, Mimar.İst, Mimarlık Kültür Dergisi, Sayı 30, , (2008)
Tez:
-
27) "Çoklu Hukuk Sisteminden Hukuk Birliğine Geçiş: Türk Hukuk Sistemi", Balkır, Zehra Gönül, KYÖD Dergi, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Dergisi, , , (2008)
Tez:
-
28) "İşverenin Yönetim Hakkının Sınırlanması ve Etik Sınırlar", Balkır, Zehra Gönül, Sicil Dergisi, 3/12, 73-79, (2008)
Tez:
-
29) "Hukuk Bilim Felsefesi ", Balkır, Zehra Gönül, Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Arşivi. 18. Kitap, HFSA, İstanbul Barosu, , sh.116-131, (2008)
Tez:
-
30) "Mimar Çalışanların Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması", Balkır, Zehra Gönül, Mimar.ist, Sayı:30, sh. 33-42., (2008)
Tez:
-
31) "5510 Sayılı Yasa İle Getirilen Değişiklikler", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Barosu Dergisi, 17-40, , (2007)
Tez:
-
32) "Sürdürülebilir Rekabet Gücü Açısından Türk İş Hukuku Politikalarındaki Esneklik Açılımları", Balkır, Zehra Gönül, MESS Mercek, 12 (46), 62-70, (2007)
Tez:
-
33) "Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Çalışma İlişkilerinin Esnekleştirilmesi Bağlamında İş Yeri Kavramının Yeniden Yapılandırılması", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Barosu Dergisi, 2007/4, 13-28, (2007)
Tez:
-
34) "Demokrasi Kültürünün Özgün Bir Taşıyıcısı Olarak Kocaeli Yüksek Öğretim Derneği", Balkır, Zehra Gönül, KYÖD Dergi, , , (2007)
Tez:
-
35) "“Kamu Yönetiminde Yeni Boyut:Kamusal Etik”, ", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Barosu Dergisi, , sh. 17-29, (2007)
Tez:
-
36) "“Mimarların Deprem Sürecinde Yaşadığı Hukuki Açmazlar”", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Mimarist, , sh. 11-15, (2007)
Tez:
-
37) "Sürdürülebilir Rekabet Gücü Açısından Türk İş Hukuku Politikalarındaki Esneklik Açılımları", Balkır, Zehra Gönül, Mess Mercek, Yıl 12 Sayı: 46, İSSN: 1300-8625 ,sh. 62-70, (2007)
Tez:
-
38) "“Demokratik Bir Kent Paydaşı Olarak KYÖD”", Balkır, Zehra Gönül, KYÖD Dergisi, , sh. 20-22, (2006)
Tez:
-
39) "AB Sürecinde Türk İş Hukukunda Kadın Çalışmasında Uyum", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Barosu Dergisi, , , (2005)
Tez:
-
40) "Atatürk Ve Atatürk Gerçekliğini Anlamak", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Gazetesi Cumhuriyet Özel Eki, , sh. 12, (2005)
Tez:
-
41) "Dilekçe Hakkından Bilgilenme Hakkına", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Barosu Dergisi, , , (2004)
Tez:
-
42) "4857 Sayılı Yeni İş Kanunumuzdaki Önemli Değişiklikler ve Atipik Çalışma Türleri", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Barosu Dergisi, , , (2003)
Tez:
-
43) "Çalışma Hayatında Çocuk İşçilerin Korunması, Sağlık ve Eğitim İmkanları, ", Balkır, Zehra Gönül, Yeni Türkiye Dergisi, İnsan Hakları Özel Sayısı, , , (1998)
Tez:
-
44) "İşçi-İşveren İlişkilerinde Çevre Koruma Yükümü", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Barosu Dergisi, S. 6, sh. 2-13, (1998)
Tez:
-
45) "Çalışma Hayatında Çocuk İşçilerin Korunması, Sağlık Ve Eğitim İmkanları", Balkır, Zehra Gönül, Yeni Türkiye Dergisi, İnsan Hakları Özel Sayısı, Yıl 4, Sayı 22, ISSN: 1300-4174, sh.1123-1145, (1998)
Tez:
-
46) "Türkiye’de Meslek Hastalıkları Kapsamı ve Tespit Yöntemleri ", Balkır, Zehra Gönül, Balıkesir Barosu Dergisi, , sh. 6-9, (1997)
Tez:
-
47) "İş Güvenliğinde Eğitimin Önemi", Balkır, Zehra Gönül, Mercek , 1997/7, , (1997)
Tez:
-
48) "Küresel Ortak Yaşamı Sürdürme (Uluslararası Çevre Hukukuna Ekosantrik Bir Yaklaşım, Klaus BOSSELMAN’dan Çeviri", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1, sh.553-561., (1997)
Tez:
-
49) "İş Güvenliğinde Eğitimin Önemi", Balkır, Zehra Gönül, Mess Mercek Dergisi, Sayı 7, İSSN: 1300-8625, sh.66-71., (1997)
Tez:
-
50) "Çocuk İşçilerin Sağlık Hakkı Korunması", Balkır, Zehra Gönül, Üniversitelinin Sesi Gazetesi Kocaeli Üniversitesi, Habitat II Özel Sayısı, , sh. 6-10, (1996)
Tez:
-
51) "Döner Sermaye İşletmelerinde İhtiyaçların Karşılanması ve Sorumluluk ", Balkır, Zehra Gönül, Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, Süryay Yayınları, , , (1996)
Tez:
-
52) "Sakatları Korumaya Yönelik Mali Düzenlemelerin İyileştirilmesi", Balkır, Zehra Gönül, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayınları, , , (1996)
Tez:
-
53) "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Türk Hukukunda İletişim Özgürlüğünün Sınırları", Balkır, Zehra Gönül, İnsan Hakları Yıllığı, İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE Yayınları, Cilt 17-18, ISSN: 1016-7616. sh.171-186, (1996)
Tez:
-
54) "Döner Sermaye İşletmelerinde İhtiyaçların Karşılanması Ve Sorumluluk", Balkır, Zehra Gönül, Vergici Ve Muhasebeci İle Diyalog Dergisi, Süryay Yayınları, , sh.57-62., (1996)
Tez:
-
55) "Sakatları Korumaya Yönelik Mali Düzenlemelerin İyileştirilmesi", Balkır, Zehra Gönül, Mali Çözüm Dergisi,İSMMMO Yayınları, Sayı 37, sh.56-59, (1996)
Tez:
-