6 Aralık 2019 | Cuma
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Kadın ve Hukuk", Balkır, Zehra Gönül, , İstanbul Aydın Üniversitesi, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
2) "Hukuk ve Atatürk ", Balkır, Zehra Gönül, , İstanbul Aydın Üniversitesi, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
3) "Postmodern Hukuk Sistemlerinin Sığlığı: Doğru ve Adil Hukukun Yozlaşması", Balkır, Zehra Gönül, , Uludağ Üniversitesi, 3. Uluslararası Felsefe Kongresi, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
4) "Erdem Gerekliliği İçin Özgürlük: Niyet Ahlakı ya da Doğru Eylem Bilinci", Balkır, Zehra Gönül, , İstanbul Üniversitesi, 7. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Araştırmaları Sempozyumu, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
5) "Çocuk İhmali ve İstismarı ", Balkır, Zehra Gönül, , Acıbadem Hastanesi, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
6) "Çocuk İstismarı ve İhmali", Balkır, Zehra Gönül, , Şişli Belediyesi Gülbağ Kültür Merkezi, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
7) "Egemenlik Hukuk ve Mustafa Kemal", Balkır, Zehra Gönül, , Gölcük ADD, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
8) "Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı", Balkır, Zehra Gönül, , TÜBAKKOM 1.KADIN AVUKATLAR KURULTAYI 21-22 Nisan Ankara , , , (2012)
Tez:
Ulusal-
9) "Hukuk Eğitimi ve Edebiyat", Balkır, Zehra Gönül Apaydın, Eylem, , 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 26- 28 April, 2012 kıbrıs magosa , , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
10) "Hukuk Eğitimi ve e-Öğrenme -LEGAL EDUCATİON AND E-LEARNİNG", Balkır, Zehra Gönül Balkır, Başak, , 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 26- 28 April, 2012 kıbrıs magosa , , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
11) "Aile İçi Şiddetin Yaratılmasında Toplumsal Cinsiyetin Rolü", Balkır, Zehra Gönül, , Polis Akademisi Aile İçi Şiddet Ve Polis Sempozyumu 9 Nisan 2012 Anıttepe Ankara , , , (2012)
Tez:
Ulusal-
12) "HUKUK EĞİTİMİNDE İNTERDİSİPLİNER BİR METOT: OYUN TEORİSİ AN INTERDISCIPLINARY METHOD IN LAW EDUCATION: GAME THEORY ", Balkı, Zehra Gönül Çolak, Kerem, , INTERNATıONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY RESEARCH IN ADUCATION ICOINE 2012,15-17 mayıs Kıbrıs magosa, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
13) "Sağlık Çalışanı Olarak Hekimlerin Mesleki Sorumluluğu Ve Malpraktis", Balkır, Zehra Gönül, , Tsk Sağlık Komutanlığı Askeri Hastaneler Arası Yıllık Bilimsel Sempozyumu-2012, Askeri Sağlık Sisteminde Tıbbi Etik Ve Tıbbi Hukuk Uygulamaları , Tarih:31 MAYIS 2012 Gölcük donanma komutanlığı, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
14) "Sağlık Hakkının Korunması Ve Ayrımcılık Yasağı", Balkır, Zehra Gönül, Kalkandelen Mekadonya. , 4.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi 10-13 Eylül 2012, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
15) "Türk Dilindeki Sadeleşmenin Hukuk Diline Yansıması", Balkır, Zehra Gönül, , VI. INTERNATİONAL TURKISH CULTURE, ART AND CULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM/ART ACTIVITY, 17-21 September 2012 ,Milano/ İtalya , , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
16) "Kentsel Mekânları Kullanım Hakkı:Korunmaya Muhtaç Kent Sakinleri", Balkır, Zehra Gönül, Bildiriler Kitabı Bildiri Özetleri, II.Uluslararası Felsefe Kongresi, 11-13 Ekim 2012 Bursa, , 110-111, (2012)
Tez:
Uluslararası-
17) "İşverenin İş Güvenliği Yönetim Sistemi", Balkır, Zehra Gönül, , Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, İşletme Yönetimi Fakültesi, 1,Uluslar Arası İşletme Yönetimi Ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi,23-25 Kasım 2012, Bakü Azerbaycan, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
18) "Hukuk Eğitiminin Esnekleştirilmesi", Balkır, Zehra Gönül, , 10. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
19) "Hukukun Değer Analizi Ve Adalet", Balkır, Zehra Gönül, , İstanbul Barosu, Hukuka Felsefi Ve Sosyolojik Bakışlar – VI Sempozyumu, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
20) "Uzman Danışman", Balkır, Zehra Gönül, , Uluslar Arası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
21) "Modernizm-Postmodernizm Kaosunda Hukukun Gelecek Tasarısı", Bilim, Felsefe ve Sanatta Postmodern Yaklaşımlar VIII. Ulusal Sempozyumu, Mantık,Matematik ve Felsefe VIII Ulusal Sempozyumu: Bilim , Felsefe ve Sanatta Postmodern Yaklaşımlar (İzmir:2010) / Yay. Haz. Arzu , Berna Atak, İstanbul : İstanbul Kültür Üniversitesi, 2010 XVIII, 262s.; 23 cm (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayın N0;145), , , 169, (2011)
Tez:
Ulusal-
22) "“Özürlülük Bilinci Ve Ayrımcılık”, ", Balkır, Zehra Gönül, Serbest Bildiriler , 6. Uluslararası Katılımlı Özürlüler Kongresi, , özet sh. 15, (2011)
Tez:
Uluslararası-
23) "“ Obligation To Intruduce Occupational Health And Safety Organisation”,", Balkır, Zehra Gönül, , XIX World Congress On Safety And Health At Work, , sh. 140, (2011)
Tez:
Uluslararası-
24) "“Sağlık Hizmetlerinde Kaynak Dağılımının Adil Bir Şekilde Değerlendirilmesini İsteme Hakkı", Balkır, Zehra Gönül, Özet Ve Bildiriler Kitabı, 5. Balkan Tıp Tarihi Ve Etiği Kongresi11-15 Ekim 2011 İstanbul, , sh. 513-521, (2011)
Tez:
Uluslararası-
25) "“ Küreselleşme Kadın Yoksulluğu Ve Ayrımcılık"", Balkır, Zehra Gönül, , 3.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
26) "Din Devlet Ve Hukuk İlişkisi", Balkır, Zehra Gönül, , Kocaeli Üniversitesi IX. Uluslararası Felsefe Günleri17-19 Mayıs 2011, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
27) "“Küreselleşmenin Hukuksal Yapıyı Esnekleştirmesi”,", Balkır, Zehra Gönül, , Yebko Yönetim Ve Ekonomi Bilimleri Konferansı 8 -9 Ekim 2011, Didim-İzmir, , , (2011)
Tez:
Ulusal-
28) "“Hukuk Dilinin Değişimi”", Balkır, Zehra Gönül, , Mantık Matematik Ve Felsefe 9. Ulusal Sempozyumu, 6-9 Eylül 2011 Foça - İzmir, , , (2011)
Tez:
Ulusal-
29) "“Kentlerde Engelli Hakları Ve Hukuk ”, ", Balkır, Zehra Gönül, , TMMOB Kocaeli Kent Sempozyumu II, 06–07–08 Mayıs 2011, Kocaeli. , , , (2011)
Tez:
Ulusal-
30) "Ekonominin Hukuksal Yapısı: Düzen Politikasında Hukuk Normlarının Araçsal Nitelikleri", Balkır, Zehra Gönül, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3. Uluslararası Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı 9-10 Ekim, Kuşadası , 2, , (2010)
Tez:
Uluslararası-
31) "Dayanışma Haklarında Yeni Oluşumlar : Kentli Hakları", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Felsefe Günleri Bildiri Kitabı, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Felsefe Günleri , , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
32) "Konut Hakkı ve İhlalleri: Kentli Haklarının Doğuşu", Balkır, Zehra Gönül, II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu - 4-6 Kasım, Denizli, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
33) "Müzakereci Demokrasinin Yaygınlaştırılması: Müzakereci Demokrasi Pratiği Olarak STK'lar", Balkır, Zehra Gönül, I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu Bildiri Kitabı, I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu 15-16 Nisan İstanbul, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
34) "Kent ve Kentli Hakları", Balkır, Zehra Gönül, TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu II Bildiri Kitabı, TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu II 20-23 Mayıs İstanbul, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
35) "How Does Positive and NegativeCSR Information Influence the Intensions of Various Stakeholders"", "Balkır, Zehra Gönül","Anıaçık, Ümit" , 9th International Conference on Corporate Social Responsibility, Zagreb/Crotia, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
36) "Hukuk Eğitimi ve Matematik", "Balkır, Zehra Gönül", "Apaydın, Eylem", 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April - Antalya, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
37) "Küreselleşmenin İş Hukukuna Etkisi", Balkır, Zehra Gönül, 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Mayıs - 6 Haziran 2010, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
38) "Mimarların Afet Sonrası Adil Yargılanma Sorunları", Balkır, Zehra Gönül, TMMOB Afet Sempozyumu Bildiri Kitabı, TMMOB Afet Sempozyumu 5-7 Ocak 2007, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
39) "Modernizim - Postmodernizm Kapsamında Hukuk Gelecek Tasarımı", Balkır, Zehra Gönül, Mantık, Matematik Ve Felsefe 8. Sempozyumu , Mantık, Matematik Ve Felsefe 8. Sempozyumu - Bilim, Felsefe ve Sanatta Postmodern Yaklaşım, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
40) "Hukuk ve Adalet Estetiği Üzerine Bir Deneme", Balkır, Zehra Gönül, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu V. Bildiri Kitabı, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu V. 13-17 Eylül İstanbul., , , (2010)
Tez:
Ulusal-
41) "“Fuzzy Logic İn Legal Education”", Balkır, Zehra Gönül, , İconte, İnternational Conference On New Trends İn Education And Their İmplications,11-13 November 2010 Antalya, 978-605-364-104-9, Sh.158-159., (2010)
Tez:
Uluslararası-
42) "Bulanık Mantığın Hukukta Uygulanabilirliği ", Balkır, Zehra Gönül, İstanbul, Bildiriler Kitabı , 8.Uluslararası Bilim Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, 28-31 Ekim 2010, 978-9944-0203-7-4, sh.1883-1895, (2010)
Tez:
Uluslararası-
43) "“Konut Hakkı Ve İhlalleri: Kentli Hakların Doğuşu”, ", Balkır, Zehra Gönül, , 11. Sosyal Haklar Sempozyumu 4-6 Kasım 2010, Pamukkale- Denizli , sh.329-358., , (2010)
Tez:
Ulusal-
44) " “Applicability Of Fuzzy Logic In Law “, ", Balkır, Zehra Gönül, , 8th International Congress On Knowledge, Economy & Management, October 28th-31st, 2010 İstanbul, Turkey, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
45) "“Hukuk Bilim Ve Uygulamalarında Bulanık Mantık” ", Balkır, Zehra Gönül, , Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu 2010, 14–16 Ekim 2010- Diyarbakır, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
46) "Küreselleşmenin Ekonomik Özgürlüklere Yansıması: Sosyal Hakların Daraltılması", Balkır, Zehra Gönül, I. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, 22-23 Ekim Antalya, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
47) "İşverenin İş Güvenliğini Sağlama Yükümü", "Balkır, Zehra Gönül", "Çolak, Kerem", Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum Kitabı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu , , , (2009)
Tez:
Ulusal-
48) "Engellilerin Ulaşım Hakkı: Trafik Kazalarında Engelli Sorunları", Balkır, Zehra Gönül, Hedef 2023: 10. Ulaştırma Şurası, Bildiri Kitabı, Hedef 2023: 10. Ulaştırma Şurası, 27 Eylül- 1 Ekim, İstanbul, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
49) "Ahlaki Çoklukta Doğru Eylem Tabiatı", Balkır, Zehra Gönül, Mantık, Matematik ve Felsefe 7. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, Mantık, Matematik ve Felsefe 7. Ulusal Sempozyumu 8 Eylül-11 Eylül, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
50) "Organ Nakillerinde Vericilerin Rıza Ehliyetinde Yeni Hukuki Tartışmalar", Balkır, Zehra Gönül, 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi - 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri Etik ve Hukuksal Yönler, 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 4-7 Kasım, Bursa, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
51) "“Depremin hukuki süreçlere etkisi ve deprem güvenliği”,", Balkır, Zehra Gönül, , International Earthquake Symposium Kocaeli, 17‐19 August 2009, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
52) "“Müzakereci Demokrasinin Yaygınlaştırılması: Müzakereci Demokrasi Pratiği Olarak STK’lar”, ", Balkır, Zehra Gönül, İstanbul, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayını, . Uluslar Arası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, 15-16 Nisan 2009, , 978-605-4303-01-4. , Sh 243- 258. , (2009)
Tez:
Uluslararası-
53) "Engelli Hakları", Balkır, Zehra Gönül, Sağlıklı Kentler Birliği 4.Yıl Konferansı Bildiri Kitabı, 9-10-11 Ekim, Kocaeli, , , (2008)
Tez:
Ulusal-
54) "Hukuk Felsefesi Bağlamında Mülkiyet Kavramının Evrimi", Balkır, Zehra Gönül,, Mantık, Matematik ve Felsefe VI. Ulusal Sempozyumu “Evrim”, Bildiri Kitabı, Mantık, Matematik ve Felsefe VI. Ulusal Sempozyumu “Evrim”, 16-19 Eylül Foça-İzmir, , , (2008)
Tez:
Ulusal-
55) "Tiyatro Sahnesinde Bir Hukuk Denemesi: Sokrates'in Savunması", "Balkır, Zehra Gönül", "Balkır, Başak", Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu 25-26-27 Aralık, İstanbul, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
56) "Fikir ve Sanat Eserlerin Alanı", Balkır, Zehra Gönül, , Bilirkişilik Uygulama Alanları Sorunlar Öneriler 18-19 Aralık, Ankara, , , (2008)
Tez:
Ulusal-
57) "Dijital Devrimde Fikri Mülkiyet Hakları ve Uygulama Sorunları", Balkır, Zehra Gönül, 1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı 11-12 Eylül, İzmir, , 2, , (2008)
Tez:
Ulusal-
58) "Ahlakın Zemin Değeri Olarak İyiniyet Bilinci", Balkır, Zehra Gönül, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar - IV, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar - IV 25-29 Ağustos, İstanbul, , , (2008)
Tez:
Ulusal-
59) "Küreselleşmenin Daralttığı Ekonomik Özgürlükler ve Hak Erozyonları", Balkır, Zehra Gönül; Çolak, Kerem; Güler, Fatma Berfu, II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar Bildiri Kitabı, II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar, 22-24 Ekim , , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
60) "Patent as a New Competitive Tool in Company's Overall business Strategies", Balkır, Zehra Gönül; Nitelik, Sibel, 'Exploring for International Competition and Cooperation Strategies to Foster Regional Development', 'Exploring for International Competition and Cooperation Strategies to Foster Regional Development', Proceedings of 4th International Strategic Management Conference, June 19-21, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
61) "Developments in Turkish Labor Law Policies with a Perspektive of Sustainable Competitiveness", Balkır, Zehra Gönül, Tuncay Güloğlu, Changes in Social and Business Environment,Proceedings of The 2nd International Conferencee, Changes in Social and Business Environment,Proceedings of The 2nd International Conferencee, 25-29, November 8-9, 2007., , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
62) "Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Çalışma İlişkilerinin Esnekleştirilmesi Bağlamında İşyeri Kavramının Yeniden Yapılandırılması", Balkır, Zehra Gönül, Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi,26-27-28 Aralık 2007, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
63) "Kocaeli'de Yerel İstihdam Politikalarının Etkinleştirilmesinde Sosyal Diyalog", Balkır, Zehra Gönül, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Kent Sempozyumu I Bidiri Kitabı, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Kent Sempozyumu I 06-08 Aralık, , , (2007)
Tez:
-
64) "Deprem Sürecinde Yaşana Hukuki Açmazlar ", Balkır, Zehra Gönül, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Kent Sempozyumu I Bildiri Kitabı, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Kent Sempozyumu I 06-08 Aralık, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
65) "Deprem Sürecinde Yerleşme Özgürlüğü ve Konut HAkkında Anayasal Sınırlar ve Uygulama Sorunları", Balkır, Zehra Gönül, International Earthquake Symposium 2007, International Earthquake Symposium, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
66) "Hukuk Bilim Felsefesi", Balkır, Zehra Gönül, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Öğretimi Kolokyumu Bildiri Kitabı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Öğretimi Kolokyumu 17-18 Kasım Konya, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
67) "“The Restructurıng The Concept Of Work Place Wıthın The Context Of The Flexıbılıty In Labor Relatıons Under The Transıtıon Process To Knowledge Socıety ", Balkır, Zehra Gönül, , Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi Programı 26-27-28 Aralık 2007, İstanbul, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
68) "“Şiddetin İçselleştirilmesinde Toplumsal Cinsiyetin Rolü"", Balkır, Zehra Gönül, , KOÜ VII. Uluslar Arası Felsefe Günleri, 10-12 Mayıs 2007, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
69) "“Earthquake As A Social Risk In Terms Of Social Security Right”, ", Balkır, Zehra Gönül, , International Earthquake Symposium 22-24 october 2007, Kocaeli., , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
70) "“Mimarların Afet Sonrası Yaşadığı Adil Yargılanma Sorunları”, ", Balkır, Zehra Gönül, Bildiriler Kitabı, TMMOB, Afet Sempozyumu 5-7 Arılık 2007 Ankara, ISBN:978-9944-89-425-8, sh.105-122, (2007)
Tez:
Ulusal-
71) "“ Deprem Süreci: Fikri Hakları Açısından Mimarların Yaşadığı Sorunlar”", Balkır, Zehra Gönül, TMMOB Mimarlar Odası Afet Komitesi Yayını, Deprem Sorumluluk Hukukunda Uygulama Sorunları 28 Nisan 2007,Kocaeli, İSBN: 978-9944-89-523-1, Sh. 82- 85, (2007)
Tez:
Ulusal-
72) "“Hukuk Felsefesi Bağlamında Mülkiyet Hakkının Evrimi”,", Balkır, Zehra Gönül, İKÜ Yayını, Bilim Felsefe Ve Sanatta Postmodern Yaklaşım VI Ulusal Sempozyumu,İstanbul, ISBN: 978-605-42-33, , (2007)
Tez:
Ulusal-
73) "“İşsizliğe Alternatif Bir Çözüm Önerisi Olarak Girişimcilik Ve Girişimcilik Eğitimi “ ", Balkır, Zehra Gönül, , Girişimcilik Sempozyumu,Hereke- Kocaeli , , , (2007)
Tez:
Ulusal-
74) "Atatürk ve Atatürk Düşüncesini Anlamak", Balkır, Zehra Gönül, , Donanma Komutanlığı, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
75) "Küreselleşme Sürecinde Kadın Çalışması ve Yoksulluğun Kadınlaşması", Balkır, Zehra Gönül, Çolak, Kerem, 1. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim Kongre Kitabı, 18-21 Eylül 2006, Kocaeli., , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
76) "Kocaeli’de Kentsel Demokrasi Kültürünün Etkinleşmesinde KYÖD’ün Rolü, ", Balkır, Zehra Gönül, Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Kongre Kitabı, , Kocaeli, 20-22 Nisan 2006., , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
77) "AB’ne Uyum Sürecinde İş Güvenliği Hakkı ve Eğitimi ", Balkır, Zehra Gönül, Çolak, Kerem, İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Kongre Kitabı, İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu , , , (2006)
Tez:
Ulusal-
78) "Çok Kültürlülük Kavşağından Kentsel Kimlik Sorunu ", Balkır, Zehra Gönül, , Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – III, 07-09 Eylül 2006, İstanbul. , , , (2006)
Tez:
Ulusal-
79) "Bedensel Engellilerin Ulaşım Hakkı, ", Balkır, Zehra Gönül, Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu, 28-30 Haziran 2006, Kocaeli., , , (2006)
Tez:
Ulusal-
80) "STK’larda Sosyal Performans Değerlendirmesi ve Çağdaş Topluma Katkı: ÇYDD Örneği", Balkır, Zehra Gönül, Çolak, Kerem, III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiri Kitabı, III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 9-10 Aralık 2006, Çanakkale, , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
81) "Sağlık Çalışanlarının İhbar Yükümlüğünde Etik Sınırlar, ", Balkır, Zehra Gönül, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslar arası Katılımlı),2006, Ankara., , , (2006)
Tez:
Ulusal-
82) "Stratejik Karar Verme Yeteneği: Mustafa Kemal ve Çanakkale Savaşları", Balkır, Zehra Gönül, Çanakkale Vakfı-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Çanakkale Kongresi Bildiriler Kitabı , İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Çanakkale Vakfı Çanakkale Zaferi Etkinlikleri 17-18-19 Mart 2006 , , , (2006)
Tez:
Ulusal-
83) "“ Kentsel Yönetim Sürecinde STK’ların Hukuka Uygunluk Denetimi“, ", Balkır, Zehra Gönül, , KAY FOR Kamusal Bilinç, Kent Ve Çevre: Güncel Sorunlar Ve Çözümler Kongresi, V. Kamu Yönetim Formu, Kocaeli., , , (2006)
Tez:
Ulusal-
84) "“Çok Kültürlülük Kavşağında Kentsel Kimlik Sorunu” ", Balkır, Zehra Gönül, , Hukuka Felsefi Ve Sosyolojik Bakışlar-III,07-09 Eylül 2006, İstanbul., , , (2006)
Tez:
Ulusal-
85) "Aile İşletmelerindeki Kültürel Farklılıklarda Paradoks Yönetimi", Balkır, Zehra Gönül, , II.Aile İşletmeleri Kongresi 14-15 Nisan 2006, İstanbul. , , , (2006)
Tez:
Ulusal-
86) "“STK’larda Sosyal Performans Değerlemesi Ve Çağdaş Topluma Katkı: ÇYDD Örneği”, ", Balkır, Zehra Gönül, Çanakkale 18 Mart Üni. Yayını, III. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 9-10 Ekim 2006, Çanakkale, ISBN:975-8100-57-2, , sh. 581-590, (2006)
Tez:
Ulusal-
87) "Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi", Balkır, Zehra Gönül, , Donanma Komutanlığı, , , (2006)
Tez:
Ulusal-
88) "Çalışma önetiminde Etik Değerler", Balkır, Zehra Gönül, , Donanma Komutanlığı, , , (2006)
Tez:
Ulusal-
89) "Değişen Çalışma İlişkilerinde Kolektif Çalışma Geleneği Olarak İmece Kültürü", Balkır, Zehra Gönül, Çolak, Kerem, Halk Kültürlerini Koruma, Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslar arası Sempozyumu Kongre Kitabı, Halk Kültürlerini Koruma, Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslar arası Sempozyumu, Kocaeli, 16-18 Aralık 2005. , , , (2005)
Tez:
Uluslararası-
90) "Managing Across Cultures and the Effect Upon Strategic Management", Balkır, Zehra Gönül, Nitelik, Sibel, The Proceedings of International Strategic Management Conference,, The Proceedings of International Strategic Management Conference, Çanakkale, June 23-25 2005., , , (2005)
Tez:
Uluslararası-
91) "Türkiye’de Kadın İşgücü ve Çalışma İlişkilerinin AB (İş) Hukukuna Uyumu", Balkır, Zehra Gönül, Çolak, Kerem, 3. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Kitabı, 3. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan 7-9 Haziran 2005., , , (2005)
Tez:
Uluslararası-
92) "Özel Güvenlik Çalışanlarının Sendikal Özgürlükleri ", Balkır, Zehra Gönül, II. Ulusal Güvenlik Sempozyumu Kongre Kitabı, II. Ulusal Güvenlik Sempozyumu, , , (2005)
Tez:
Ulusal-
93) "Özel Güvenlik Çalışanlarında Mesleki Eğitim ve İş Güvenliği Eğitim Hakkı", Balkır, Zehra Gönül, Çolak, Kerem, II. Ulusal Güvenlik Sempozyumu Kongre Kitabı, II. Ulusal Güvenlik Sempozyumu, , , (2005)
Tez:
Ulusal-
94) "İş Verenin Yönetim Hakkının Kullanılmasında Etik Sınırlar", Balkır, Zehra Gönül,, 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu Kongre Kitabı, 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, 18-19 Kasım 2005 Sakarya., , , (2005)
Tez:
Ulusal-
95) "Demokrasi Kültürünün Taşıyıcısı Olarak STK’larda Güvence Arayışları", "Balkır, Zehra Gönül", "Nitelik, Sibel", II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, “Küresel Eşitlik” Bildiri Kitabı, II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, “Küresel Eşitlik”, 15-16 Ekim 2005, Çanakkale., , , (2005)
Tez:
Ulusal-
96) "STK’larda Sosyal Denetim Fonksiyonu KYÖD Örneği", Balkır, Zehra Gönül, Kerem Çolak, Varol Kışlalıoğlu, II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, “Küresel Eşitlik” Bildiri Kitabı, II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, “Küresel Eşitlik”, 15-16 Ekim 2005, Çanakkale., , , (2005)
Tez:
Ulusal-
97) "Bilgilenme Hakkı ve Sınırları", Balkır, Zehra Gönül, 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, 15-16 Eylül 2005, Sakarya., , , (2005)
Tez:
Uluslararası-
98) "“Managing Across Cultures And The Effect Upon Strategies Management”, ", Balkır, Zehra Gönül, Tübitak Yayınları, The Proceedings of International Strategies Management Conference June 23-25 2005 Çanakkale, 975-000-10-0, sh.979-985, (2005)
Tez:
Uluslararası-
99) "Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde STK’ların Sosyal Denetim Fonksiyonu", Balkır, Zehra Gönül, Kerem Çolak, I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, “Küresel Demokrasinin Gelişmesi ve Katılım Sağlanması Açısından STK’lar” Bildiri Kitabı, I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, “Küresel Demokrasinin Gelişmesi ve Katılım Sağlanması Açısından STK’lar” 15-16 Ekim 2005, Çanakkale., , , (2004)
Tez:
Ulusal-
100) "Hasta Haklarının Yasal Boyutları", Balkır, Zehra Gönül, I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı, I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi 09-11 Haziran 1999, Kocaeli, , , (1999)
Tez:
Ulusal-
101) "Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği", Balkır, Zehra Gönül, , Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı HABİTAT II, 3-4 Haziran 1996., , , (1996)
Tez:
Uluslararası-
102) "Özürlülerin Kent Yaşamına Entegrasyonu İçin Hangi Araçları", Balkır, Zehra Gönül, , Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı HABİTAT II STK Forumu, 3-4 Haziran 1996, , , (1996)
Tez:
Uluslararası-