15 Aralık 2019 | Pazar
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2016 | Tez Konusu:
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Nazan Güleryüz
Diğer Danışman: | Durum: Devam
2 ) 2016 | Tez Konusu:
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Olcay Işık
Diğer Danışman: | Durum: Devam
3 ) 2016 | Tez Konusu:
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Murat Kaderoğlu
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2016 | Tez Konusu:
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Didem Özkıdık
Diğer Danışman: | Durum: Devam
5 ) 2009 | Tez Konusu: Noterlerin Çalışma Koşulları ve Sorunları
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Serda ÖZKAN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
6 ) 2009 | Tez Konusu: İş Güvenliği Hukuku ve Güncel Yaklaşımlar
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Çağdaş BOYACI
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
7 ) 2009 | Tez Konusu: Türk Çalışma Hayatında Güncel Yaklaşımlar
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Umut ÖZDEMİRCİ
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
8 ) 2009 | Tez Konusu: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasında İşverenin Sorumluluğunun Sınırlandırılması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Nazan GÜLERYÜZ
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
9 ) 2008 | Tez Konusu: Türk iş Hukukunda Çalışma Koşularında Esaslı Değişiklik
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Candan ALBAYRAK
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
10 ) 2007 | Tez Konusu: Basın İş Hukukuna Göre Gazetecinin Hakları ve Mesleki Sorunları
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Sibel GÖKÇE
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
11 ) 2006 | Tez Konusu: AB’de Sosyal Diyalog ve Türkiye’nin Uyumu
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ayhan GÖRMÜŞ
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
12 ) 2006 | Tez Konusu: Türk İş Hukuknda İbra Sözleşmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Sinan AKDOĞAN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
13 ) 2004 | Tez Konusu: Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Tamamlayıcısı Olarak Bireysel Emeklilik Siteminin Yeri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Mustafa ŞAHİN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
14 ) 2003 | Tez Konusu: Ekonomik Krizlerin Yarattığı Küçülme Sürecinde İstihdam ve İşsizlik İlişkisi (Kocaeli İli Örneği)
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Kerem ÇOLAK
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
15 ) 2001 | Tez Konusu: Kolektif Sendika Özgürlüğü
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Nurullah SAYAR
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
16 ) 2000 | Tez Konusu: Turizm Çalışanlarının Hukuki Statüsü
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Nursel ÇİTİL
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
17 ) 1998 | Tez Konusu: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ertunç BAYKAL
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
18 ) 1998 | Tez Konusu: Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Telif Hakları
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Y.Can ATACAN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
19 ) 1998 | Tez Konusu: Grevin Mücbir Sebep Kapsamında Değerlendirilmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: İsmail KURT
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
20 ) 1998 | Tez Konusu: İşçinin Feshe Karşı Korunması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: İlhan OBUT
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
21 ) 1998 | Tez Konusu: Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali ve Hukuksal Korunma
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Sevil AYDIN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
22 ) 1998 | Tez Konusu: İş Hukukunda Ücretin Korunması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: F.Berfu GÜLER
Diğer Danışman: | Durum: Bitti