19 Haziran 2019 | Çarşamba
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "SÜNNET SONRASI MORARAN BİR BEBEK: YENİDOĞANDA METHEMOGLOBİNEMİ", YASEMİN ŞENEL , FATİH KILIÇBAY , ŞERİFE BAĞCI , AYLA GÜNLEMEZ , AYŞE SEVİM GÖKALP, UNEKO 24 KONGRE BİLDİRİ KİTABI, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, ANTALYA, (2016)
Tez:
Ulusal-
2) "ÖNLENEBİLİR BİR MİKROSEFALİ NEDENİ: MATERNAL FENİLKETONÜRİ SENDROMU", YASEMİN ŞENEL , FATİH KILIÇBAY , DERYA SEVEN KARAMAN , AYŞE ENGİN ARISOY , AYLA GÜNLEMEZ , AYŞE SEVİM GÖKALP, UNEKO 24 KONGRE KİTABI, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (2016)
Tez:
Ulusal-
3) "192 ARC SENDROMLU İKİ KARDEŞTE: VPS33B GENİNDE YENİ BİR MUTASYON", FATİH KILIÇBAY , YASEMİN ŞENEL , FATİH KİLCİ , AYLA GÜNLEMEZ , AYŞE SEVİM GÖKALP, UNEKO 24 KONGRE KİTABI, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (2016)
Tez:
Ulusal-
4) "PREMATÜRE BEBEKTE MİDE PERFORASYONU VE NADİR BİR NEDEN: ANÜLER PANKREAS", SEFA KAZANCI , FATİH KILIÇBAY , YASEMİN ŞENEL , AYLA GÜNLEMEZ , AYŞE ENGİN ARISOY , AYŞE SEVİM GÖKALP, UNEKO 24 KONGRE KİTABI, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (2016)
Tez:
Ulusal-
5) "YENDİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE VAC SİSTEMİ İLE YARA ENFEKSİYON TEDAVİSİ", FATİH KILIÇBAY 1, YASEMİN ŞENEL 1, MURAT DEVECİ 2, OĞUZ UMAY 3, AYLA GUNLEMEZ 1, AYŞE SEVİM GÖKALP 1 1, UNEKO 24 KONGRE KİTABI, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (2016)
Tez:
Ulusal-
6) "PREMATÜRE BEBEKLERDE PULMONER HEMORAJIYE BAĞLI MORTALITEYI ETKILEYEN RISK FAKTÖRLERI", FATİH KILIÇBAY , YASEMİN ŞENEL , AYLA GÜNLEMEZ , AYŞE ENGİN ARISOY , AYŞE SEVİM GÖKALP, UNEKO 24 KONGRE BİLDİRİ KİTABI, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (2016)
Tez:
Ulusal-
7) "EVALUATION OF LUNG FUNCTION IN PRESCHOOL CHILDREN BORN LATE-PRETERM WITH IMPULSE OSCILLOMETRY ", ER Ilkay; Ayla Gunlemez; Zeynep Seda Uyan; Metin Aydogan; Olcay Isik; Meral Oruc; Ayse Engin Arisoy; Gulcan Turker; Ayse Sevim Gokalp , 30th International Workshop on Surfactant Replacement abstract book p 29, 30th International Workshop on Surfactant Replacement, (2015)
Tez:
Uluslararası-
8) "Walker- Warburg Syndrome: A case report", Yendur O, GunlemezA, Kılıçbay F, Uyur E, Kara B, Gokalp AS., European Academy of Pediatrics, Congress and Master Course, Abstract book p:193, European Academy of Pediatrics, Congress and Master Course, 17-20 Sept., (2015)
Tez:
Uluslararası-
9) "Yendur O, Gunlemez A, Kılıçbay F, Uyur E, Kara B, Gokalp AS. Walker- Warburg Syndrome: A case report., European Academy of Pediatrics, Congress and Master Course, Abstract book p:193, European Academy of Pediatrics, Congress and Master Course, 17-20 Sept., 2015 Oslo.", , , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
10) "Fatih Kılıçbay, Ayşe Engin Arısoy, Ayla Günlemez, Demet Oğuz, Mustafa Alper Akay, Ayşe Sevim Gökalp. Recurrent spontaneous neonatal gastric perforation: report of two cases. 15th Congress of Pediatricians of Turkic Eurasian Countries (15th UNPSTR – Eurasia Congress), 11-12 Eylül 2015, Bakü, Azerbaycan", , , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
11) "Olcay Işık, Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Devrim Dündar, Ayla Günlemez, İlkay Er, Ayşe Sevim Gökalp. Endoluminal filing: a novel vascular catheter culture technique for the diagnosis of catheter-related bloodstream infection in neonates. The 9th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, 18-21 Kasım 2015, Rio de Janeiro, Brezilya", , , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
12) "Ayla Günlemez , Fatih Kılıçbay Demet Oğuz Ömer Karaca Okan Tuğral Ayşe Sevim Gökalp 1 İNTRAVENÖZ İBUPROFENE BAĞLI İNTESTİNAL PERFORASYON. 19 - 22 Nisan 2015 UNEKO 23 Adana", , , , (2015)
Tez:
Ulusal-
13) "Ayla Günlemez , Fatih Kılıçbay Neşe Ergül Ayşe Engin Arısoy Ayşe Sevim Gökalp 1 KONTROLSÜZ HİPOTERMİ: “ÖNCE ZARAR VERME. 19 - 22 Nisan 2015 UNEKO 23 Adana", , , , (2015)
Tez:
Ulusal-
14) "Ayla Günlemez , Fatih Kılıçbay, Demet Oğuz, Emine Zengin, Oğuz Umay, Ayşe Sevim Gökalp. İNTRAUTERIN TROMBOZ. 19 - 22 Nisan 2015 UNEKO 23 Adana", , , , (2015)
Tez:
Ulusal-
15) "Fatih Kılıçbay,* Ayşe Engin Arısoy, Ayla Günlemez, Demet Oğuz, Mustafa Alper Akay, Ayşe Sevim Gökalp. YENIDOĞANDA YINELEYEN KENDILIĞINDEN MIDE PERFORASYONU: IKI OLGU SUNUMU. 19 - 22 Nisan 2015 UNEKO 23 Adana", , , , (2015)
Tez:
Ulusal-
16) "Demet Oğuz, * Fatih Kılıçbay, Ayla Günlemez,1Yasemin Doğan, Olcay Işık, Kenan Doğan, Ayşe Sevim Gökalp. YENİDOĞAN DÖNEMİNDE LOMBER SPİNA BİFİDAYA EŞLİK EDEN İZOLE ASİT OLGUSU. . 19 - 22 Nisan 2015 UNEKO 23 Adana", , , , (2015)
Tez:
Ulusal-
17) "Dev Servikal Konjenital Teratomlu Bir Yenidoğan", İ Er, G Dikme, Y Doğan, A Günlemez, AS Gökalp., UNEKO 22 Konuşma Özetleri ve Bildiri Kitabı, , 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (2014)
Tez:
Ulusal-
18) "The evaluation of lung function by using the oscillometrıc method in transıent tachypnea of the newborn at preschool age.", İ Çevik, A Günlemez, M Oruç, ZS Uyan, M Aydoğan, AE Arısoy, AS Gökalp, 5th congress of the European Academy of Paediatric Societies. Abstract book., 5th congress of the European Academy of Paediatric Societies. Barcelona, 17-21 October, (2014)
Tez:
Uluslararası-
19) "Yenidoğanda tuz kaybı olgusu: Pseudohipoaldosteronizm tip 1", Ayla Günlemez1, İlkay Er, Elif Özsu, Şükrü Hatun, Ayşe Sevim Gökalp, Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO-21 kongre kitabı., Ulusal Neonatoloji Kongresi , 14-17 Nisan, (2013)
Tez:
Ulusal-
20) "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Biriminde İzlenen Erkendoğan Bebeklerde BPD Sıklığı ve İlişkili Etmenler", M. KILIÇ, A.E.ARISOY, A. GÜNLEMEZ, G.TÜRKER, A.S.GÖKALP, 20. Ulusal NEONATOLOJİ KONGRESİ KİTABI, 20. Ulusal NEONATOLOJİ KONGRESİ , (2012)
Tez:
Ulusal-
21) "ÇDDA ERKENDOĞAN BEBEKLERİN 4-6 YAŞ NÖROGELİŞİMSELDURUMLARININ ÇEŞİTLİ ETMENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ", N. KAVAS, A.E.ARISOY, B.KARA, A.GÜNLEMEZ, G.TÜRKER, M.ORUÇ, A.S.GÖKALP, 20. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ KİTABI, , 20. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ , (2012)
Tez:
-
22) "Uniparental Dizomi Saptanan Geçici Neonatal Diyabet Vakası", Er İ, Kavas N, Özsu E, Oruç M, Günlemez A, Gökalp AS, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s:205, 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi- UNEKO 19, (2011)
Tez:
Ulusal-
23) "Mekonyumdaki Ağır Metallerin ve Eser Elementlerin Prematüre Bebeklerdeki Erken Mortaliteye Etkisi", Turker G, Özsoy G, Özdemir S, Barutcu B, Gökalp A., Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s:382 , 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi- UNEKO 19 , (2011)
Tez:
Ulusal-
24) "Erken Amino asit desteğinin ÇDDA bebeklerdeki büyüme ve nörolojik gelişim üzerine etkisi", Karakuş F, Türker G, Gökalp AS., UNEKO 18 Kongre bildiri özet kitabı, 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (2010)
Tez:
Ulusal-
25) "Prematüre bebeklerde pulmoner hemorajiye bağlı mortalite risk faktörleri", İpekçi B, Günlemez A, Kavas N, Oruç M, Türker G, Arısoy AE, Gokalp AS., Kongre bildiri özet kitabı, 18. Neonatoloji Kongresi, (2010)
Tez:
Ulusal-
26) "IVIG sonrası akut böbrek yetmezliği görülen bir yenidoğan", Er İ, Arısoy AE, Bek K, Oruç M, Kavas N, Günlemez A, Türker G, Gökalp AS., Kongre bildiri özet kitabı, 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (2010)
Tez:
Ulusal-
27) "The Effect of Early Parenteral Amino Ascids on Growth and Neurodevelopment of Very Low Birth Weight of Infants", F Karakuş, G Turker, AS Gokalp, The 3rd Congress of the EAPS, abs. book, p.585, The 3rd Congress of the EAPS, (2010)
Tez:
Uluslararası-
28) "The Effect of Heavy Metals and Toxic Elements in the Meconiums on Growth", G Turker, G Ozsoy, S Ozdemir, AS Gokalp, UB Barutcu, The 3rd Congress of the EAPS, abs. book, p.585, The 3rd Congress of the EAPS, (2010)
Tez:
Uluslararası-
29) ""The Effect of Heavy Metals and Toxic Elements in the Meconiums in Preterm Delivery", G Turker, G Ozsoy, S Ozdemir, AS Gokalp, UB Barutcu,, The 3rd Congress of the EAPS, abs. book, p.584 , The 3rd Congress of the EAPS , (2010)
Tez:
Uluslararası-
30) "Prematüre bebeklerde domperidon tedavisinin QTc üzerine etkisi”, ", A. Günlemez, K. Babaoğlu, A.E. Arısoy, G. Türker, A.S. Gökalp, N.Kavas., UNEKO-17, 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan, Çeşme,, (2009)
Tez:
Ulusal-
31) "Prematüre bebeklerde nazal CPAP’e bağlı burun hasarı ve silikon jel kullanımının etkisİ", A. Günlemez, T. İşken, A.S Gökalp, G. Türker, A.E. Arısoy, N. Kavas, Uneko-17, 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan, Çeşme, , (2009)
Tez:
Ulusal-
32) "“Nekrotizan enterokolitle gelen yenidoğan diaresi: konjenital sodyum diaresi", 4. Günlemez, A., N. Kavas, K. Kurt, L. Elemen, A.E. Arısoy, A.S. Gökalp, , , ”, 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan, Çeşme,, (2009)
Tez:
-
33) "“Taburculuk öncesi risk skoru ve tedavi gerektiren sarılık oranları”,", A. Günlemez, N. Kavas, Ş. Güven, G. Türker, A.E. Arısoy, A.S. Gökalp, , , 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan, Çeşme, , (2009)
Tez:
Ulusal-
34) " “Neonatal hemokromatozis ile prezente olan galaktozemili bir yenidoğan”,.", Kavas, N., G. Türker, Y. Gürbüz, A. Günlemez, A.E. Arısoy, A.S. Gökalp,, , 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan, Çeşme, (2009)
Tez:
Ulusal-
35) "Nekrotizan enterokolitle gelen yenidoğan diaresi: konjenital sodyum diaresi ", Günlemez, A., N. Kavas, K. Kurt, L. Elemen, A.E. Arısoy, A.S. Gökalp, , 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan, Çeşme., (2009)
Tez:
Ulusal-
36) "Taburculuk öncesi risk skoru ve tedavi gerektiren sarılık oranları", Günlemez, A., N. Kavas, Ş. Güven, G. Türker, A.E. Arısoy, A.S. Gökalp, , 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan, Çeşme, (2009)
Tez:
Ulusal-
37) " Üsthava yolu tıkanıklığı olan iki yenidoğanda modifiye nazofarengeal tüp uygulaması. ", Günlemez A, İşken T, Arısoy A.E, Gökalp A.S, Türker G, Kongre Kitabı:206, 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 9-12 Nisan Antalya, (2008)
Tez:
Ulusal-
38) "Annelerine servikal serklaj uygulanan prematürelerde mortalite ve morbidite", Günlemez A, Türker G, Karakurt D, Öncel S, Gökalp A.S, Arısoy AE, Çalışkan E. Annelerine servikal serklaj uygulanan prematürelerde mortalite ve morbidite. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 9-12 Nisan 2008 Antalya: 46., Kongre Kitabı :46, 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 9-12 Nisan Antalya, (2008)
Tez:
Ulusal-
39) "Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetmezliği gelişimi risk faktörleri ve mortalite üzerine etkileri. ", Özsoy G, Türker G, Günlemez A, Gökalp A.S, Arısoy A.E. , Kongre kitabı :94, 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 9-12 Nisan Antalya, (2008)
Tez:
Ulusal-
40) "Yenidoğan tetanozunda pridoksin tedavisi.", ".A Gültekin", "A. Oğuz", "A. Gökalp", "K. İçağasoğlu", Türkiye Milli Pediatri Derneği XXXII. Kongresi , , (1988)
Tez:
Ulusal-