19 Haziran 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Umbilical Cord Clamping Time in Premature Infants", Ayse Sevim Gokalp*, Ayla Gunlemez and Demet Oguz, Journal of Neonatal Biology, 6:1, DOI: 10.4172/2167-0897.1000248, (2017)
Tez:
2) "Geç preterm doğmuş çocukların okul öncesi dönemde akciğer işlevlerinin değerlendirilmesi", İlkay Er, Ayla Günlemez, Zeynep Seda Uyan, Metin Aydoğan, Meral Oruç, Olcay Işık, Ayşe Engin Arısoy, Canan Baydemir, Ayşe Sevim Gökalp, Türk Pediatri Arşivi, Turk Pediatri Ars 2017; 52: 72-8, , (2017)
Tez:
3) "The Evaluation of Lung Function in Very Low Birth Weight Premature Infants during Preschool Age ", Ayse Sevim Gokalp , Ayla Gunlemez and Seda Uyan, Journal of Neonatal Biology, 2015, 4:1, http://dx.doi.org/10.4172/2167-0897.1000e113, (2015)
Tez:
4) "Prematüre Bebek Doğumlarının Nedenleri", Gökalp AS, Günlemez A., Klinik Tıp Pediatri, 5 (3), 1-5, (2013)
Tez:
5) "Kocaeli Üniversitesinde Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci", Prof.Dr.A.S.Gökalp, Kocaeli Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Dergisi, 1(1):4-5, , (2011)
Tez:
6) "Avrupa Birliği Öğrenci Programları ve Kocaeli Üniversitesi", Ayşe Sevim Gökalp Prof. Dr., Kocaeli Ticaret Odası Dergisi, , s:17-18, (2010)
Tez:
7) "Bebek Beslenmesinde Anne Sütünün Önemi", Ayşe Sevim Gökalp, Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 2(4), 37-40, (2010)
Tez:
-
8) "Acardiac twinning with severe pulmonary hypertension and biventricular hypertrophic cardiomyopathy", A Günlemez , A E Arısoy, A. Babaoğlu, G. Türker, A.S. Gökalp,, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. , 61(4), 223-225 , , (2009)
Tez:
-
9) "Public education for the prevention of hemoglobinopathies: a study targeting Kocaeli University students ", Kaan Savaş Gülleroğlu, Nazan Sarper, Ayşe Sevim Gökalp, Turk J Hematol , 24, 164-170, (2007)
Tez:
-
10) "Annelerin emzirme ve sütçocuğu beslenmesi konusundaki bilgi, inanış ve uygulamaları: Niteliksel bir araştırma", "Samlı G.", "Kara B.", "Ünalan P. C.", "Samlı B.", "Sarper N.", "Gökalp A. S.", Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 19, 13-20, (2006)
Tez:
-
11) " Preterm bebeklerde intraventriküler kanama ve posthemorajik ventriküler dilatasyonun izlemi ", Türker G, Gökalp A, Çocuk dergisi , 6(1), 21-27, (2006)
Tez:
-
12) "Prilokaine bağlı toksik methemoglobinemide intravenöz askorbik asit kullanımı. İki vaka takdimi.", "Aydoğan M.", "Gedikbaşı D.", "Türker G.", "Zengin E., "Arısoy A.E.", "Arısoy S.", "Gökalp A." , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48, 65-68, (2005)
Tez:
-
13) "Gebelikte aktif ve pasif sigara içiciliğinin maternal serum ve kordon kanı total IgE düzeylerine etkisi", "Baskın E.", "Aydoğan M.", "Yıldız F.", "Balıkcı E.", "Gökalp A. S.", Çocuk Dergisi , 4, 30-32, (2004)
Tez:
-
14) "Magnezyum ve Hipoksik İskemik Ensefalopati", "Türker G.", "Gokalp A. S.", Çocuk Dergisi , 4, 11-15, (2004)
Tez:
-
15) "Çocuk İstismarı", "Kara B.", "Biçer Ü.", "Gökalp A. S.", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 47, 140-151, (2004)
Tez:
-
16) "Infantile Malignant Osteopetrosis: Delay in diagnosis eliminates change of cure", "Sarper N.", "Babaoğlu K.", "Aydoğan M.", "Türker G.", "Akaç H.", "Gökalp A. S.". , Turk J Harematol , 19, 411-415, (2002)
Tez:
-
17) "Maternal serum Vitamin D levels inthe third trimester of pregnancy", Pehlivan I, Hatun S, Aydogan M, Babaoglu K, Turker G, Gokalp AS, Turkish Journal of Medical Sciences, 32:237-241, , (2002)
Tez:
-
18) "17 Ağustos Depreminde Yaşadıklarımız ve Önerilerimiz", "Gökalp A. S.", "Aydoğan M.", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi , 44, 1-3, (2001)
Tez:
19) "Evaluating Bacillus-Calmette-Guerin vaccination by tuberculin skin test response", "Uyan A. P.", "Baskın E.", "Büyükbeşe E.", "Gökalp A. S."., Indıan Pediatrics, 37, 1106-1110, (2000)
Tez:
-
20) "Gestational age assesment in preterm neonates weighing less than 2500 grams", "Cevit Ö.", "Bayram B.", "Toksoy H. B.", "Gültekin A.", "Gökalp A.", Journal of Tropical Pediatrics, 44, 57-58, (1998)
Tez:
-
21) "Perinatal asfiksili yenidoğanlarda plazma hipoksantin düzeylerinin klinik bulgular ve prognoz ile ilişkisi", , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 41, 335-344, (1998)
Tez:
-
22) "Bronşial hiperaktivite nedeniyle başvuran ve takibe alınan çocukların değerlendirilmesi", "Pamukçu A.", "Baskın E.", "Doğan N.", "Gökalp A. S." , Heybeliada Tıp Bülteni , 3, 55-58, (1997)
Tez:
-
23) "Kocaeli ilinde çocuk hakları platformu çalışmaları", "Coşkun A.", "Gökalp A. S." , Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 4, 59-60, (1997)
Tez:
-
24) "Bir yenidoğan da florokinolon artropatisi", "Ergür A. T.", "Türkay S.", "Tanzer F.", "Gökalp A. S.", İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, 31, 281-284, (1996)
Tez:
-
25) "Yenidoğan ünitemizde takip edilen hastalar ve özellikleri", "Ergür A. T.", "Türkay S.", "Baskın E.", "Bayram G.", "Gökalp A.", İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, 31, 332-336, (1996)
Tez:
-
26) "Adenovirus gastroenteritis", , Indıan Pediatrics, 32, 1129-1995, (1995)
Tez:
-
27) "Effects of protein energy malnutrition on circulatory thyroid hormones", "Türkay S.", "Kuş S.", "Gökalp A. S.", "Baskın E.", "Ünal A."., Indıan Pediatrics, 32, 193-197, (1995)
Tez:
-
28) "Nekrotizan Enferokolit", "Türkay S.", "Baskın E.", "Gökalp A. S.", "Törel A.", "Tanzer F.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 17, 301-304, (1995)
Tez:
-
29) "Adenovirus Gastroenteritleri", , Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 15, 121-125, (1995)
Tez:
-
30) "Asfiktik yenidoğanlarda böbrek yetmezliği ve renal yetersizliğin değerlendirilmesi", "Kafalı G.", "Gökalp A. S.", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 12, 279-286, (1995)
Tez:
-
31) "Çocukluk çağında menengokoksik menenjit", "Baskın E.", "Turkay S.", "Gökalp A. S.", "Gültekin A.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 16, 7-10, (1994)
Tez:
-
32) "Çocuklardaki masum üfürümlerin takibinde ekokardiyografinin yeri", "Baskın E.", "Türkay S.", "Gültekin F.", "Gökalp A. S.", Kardiyoloji Bülteni, 3, 56-58, (1994)
Tez:
-
33) "Sivas yöresinde preterm bebeklerde peri – intraventriküler kanama", "Toksoy H.B.", "Solak O.", "Gökalp A.", "Kafalı G.", İstanbul Çocuk Kliniği dergisi, 29, 117-122, (1994)
Tez:
-
34) "Bir konjenital monoblastik lösemia kutis vakası", "Toksoy H. B.", "Gültekin A.", "Gökalp A.", "Düzcan E." , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 37, 73-77, (1994)
Tez:
-
35) "Aplasia Cutis Congenita", "Özçelik S.", "Toksoy H.", "Öztürkcan S.", "Marufi H. M.", "Gökalp A. S.", C. Ü. Tıp Fakültesi , 16, 74-76, (1994)
Tez:
-
36) "Çocukluk çağında meningokoksik menenjit", "Baskın E.", "Türkay S.", "Gökalp A. S.", "Gültekin A.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 16, 7-10, (1994)
Tez:
-
37) "Çocuklardaki masum üfürümlerin takibinde ekokardiyografinin yeri", "Baskın E.", "Türkay S.", "Gültekin F.", "Gökalp A. S.", Kardiyoloji Bülteni, 3, 56-58, (1994)
Tez:
-
38) "Sivas yöresinde preterm bebeklerde periventriküler kanama", "Toksoy H. B.", "Solak O.", "Gökalp A. S.", "Kafalı G.", "Eğilmez H." , İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, 29, 117-122, (1994)
Tez:
-
39) "Yenidoğanların Solmonella typhimurium enfeksiyonlarında Cefoxitin ve IVIG tedavisinin yeri", "Gökalp A. S., "Toksoy H.", "Bakır M.", "Bakıcı M. Z.", "Kaya R.", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 30, 125-130, (1993)
Tez:
-
40) "Çocuklarda Adenovirus Enfeksiyonları", "Baskın E.", "Gökalp A. S.", "Toksoy H. B.", Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 2, 100-104, (1993)
Tez:
-
41) "Yenidoğanda kan değişimi sonrası gelişen graft.Versus host reaksiyonu vakası.", "Gültekin A.", "Baskın E.", "Türkay S.", "Gökalp A.", "Düzcan E.", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 36, 37-40, (1993)
Tez:
-
42) "Aspergillusa bağlı beyin apseleri (Bir vaka nedeniyle) ", "Toksoy H. B.", "Gökalp A.", "Akmil U.", "Solak O.", "İçağasıoğlu D.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 15, 123-128, (1993)
Tez:
-
43) "Neonatal haemophilus influenzae pnömonisi: Bir vakanın takdimi", "Gökalp A. S.", "Toksoy H. B.", "Türkay S.", "Bakıcı M. Z.", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 36, 395-398, (1993)
Tez:
-
44) "Treacher Collins Sendromu (Bir olgu nedeniyle)", "Törel A.", "Gökalp A.", "Türkay S.", "Eğilmez R.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 15, 193-196, (1993)
Tez:
-
45) "Primer Serebral Hemiatrofi ( Vaka takdimi )", "Kuş S.", "Gökalp A. S.", "Ergüngör F.", "Solak O.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 14, 79-81, (1992)
Tez:
-
46) "Yetersiz anne sütüne bağlı hipernatremik dehitratasyon (Bir olgu nedeniyle) ", "Türkay S.", "Gökalp A. S.", "Gültekin A.", "Oğuz A.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 14, 67-70, (1992)
Tez:
-
47) "Sivas yöresinde 10-18 yaş grubunda bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı", "Turgut M.", "İçağasıoğlu D.", "Gökalp A.", "Saygı G.", Doğa, 15, 1-7, (1991)
Tez:
-
48) "Hipofosfatazya (İnfantil tip bir olgunun takdimi)", "Türkay S.", "Gökalp A. S.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 13, 113-117, (1991)
Tez:
-
49) "Single dose anti-Rh (D) immunoglobulin for childhood chronic immune thrombocytopenic purpura", "Gökalp A.", "Kanra T.", "Oğuz A.", "Gültekin A.", "Türkay S.", Indian Pediatrics, 27, 859-861, (1990)
Tez:
-
50) "Incidence of malnutrition in children aged 0-6 years in Sivas, an eastern province of Turkey", "Oğuz A.", "Gökalp A. S.", "Gültekin A."., Indian Pediatrics, 27, 257-262, (1990)
Tez:
-
51) "Süt çocuğunda baktereminin erken tanımı", "Oğuz A.", "Gökalp A.", "Gültekin A.", "İçağasıoğlu D.", "Bakıcı M. Z.", Mikrobiyoloji Bülteni, 24, 187-192, (1990)
Tez:
-
52) "Aminoglikozit tedavisi sırasında hipomagnezemi", "Oğuz A.", "Gökalp A.", "Özmen G.", "Aker A.", "Saygı G." , Doğa, 14, 680-685, (1990)
Tez:
-
53) "Çocuklarda Kemik Sağlığı", "Türker G.", "Hatun Ş.", "Gökalp A. S.", Çocuk Dergisi. The Journal of Child, 1, 216-218, (1990)
Tez:
-
54) "Kocaeli ilindeki lise öğrencilerinde sağlık açısından riskli davranışların değerlendirilmesi", "Kara B.", "Hatun Ş.", "Aydoğan M.", "Babaoğlu K.", "Gökalp A. S.", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi , 46, 30-37, (1990)
Tez:
-
55) "Sivas yöresinde saptanan akut romatizmal ateş olgularının gözden geçirilmesi", "Oğuz A.", "Gökalp A.", "Gültekin A.", "Tanzer F.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 11, 77-86, (1989)
Tez:
-
56) "İki kız kardeşte Fetal Hydantion Sendromu", "Oğuz A.", "Sezgin İ.", "Gökalp A.", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi , 32, 293-299, (1989)
Tez:
-
57) "Mauriac Sendromu", Oğuz A., Gökalp A., Gültekin A., Tanzer F., Aldırmaz C., C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi , 10, 359-362, (1988)
Tez:
-
58) "Sivas yöresinde ishal etkenleri", "Gültekin A.", "Gökalp A.", "Bakıcı M.", "Oğuz A.", "Sağnak G."., İnfeksiyon Dergisi, 1, 239-246, (1987)
Tez:
-
59) "BCG li ve BCG siz ilkokul çağı çocuklarında PPD taramaları", "Gültekin A.", "Akbaş L.", "Gökalp A.", "Oğuz A.", "Özgür S."., Mikrobiyoloji bülteni, 21, 257-261, (1987)
Tez:
-
60) "Çocuklardaki idrar yolu enfeksiyonlarında kısa süreli ve on günlük tedavilerin karşılaştırılması", "Gökalp A.", "Oğuz A.", "Gültekin A.", "Tanzer F.". , Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi , 4, 50-53, (1986)
Tez:
-
61) "1977-1985 yılları arasında polikliniğimize başvuran Henoch – Schönlein Sendromlu olguların değerlendirilmesi", "Gültekin A.", "Oğuz A.", "Gökalp A."., C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 8, 19-24, (1986)
Tez:
-
62) "Sivas yöresinde 500 çocukta interpupiller, iç kantal ve dış kantal mesafe ölçümleri", "Oguz A.", "Gökalp A.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 8, 137-146, (1986)
Tez:
-
63) "Neonatal grup B Streptokok kolonizasyonun annelerdeki ürogenital ve anorektal sistem taşıyıcılığı ile ilişkisi", "Gökalp A.", "Oğuz A.","Bakıcı Z.", "Gültekin A.", "Toksoy H.", "Gürel M.", "Kanra G."., Mikrobiyoloji Bülteni, 20, 248-255, (1986)
Tez:
-
64) "Akut gastroentereitli 125 olgunun klinik ve laboratuar incelemeleri ve oral glukoz – elektrolit solüsyonunun tedavideki yeri", "Gökalp A.", "Tanzer F.", "Oğuz A.", "Gültekin A."., C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 8, 327-340, (1986)
Tez:
-
65) "Yenidoğan ve süt çocuğunda işitme özürlülerin tanınmasında çocuk hekimine düşen görevler", "Gökalp A.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 8, 405-412, (1986)
Tez:
-
66) "Charcot-Marie – Tooth Hastalığı", "Oğuz A.", "Gökalp A.", "Tanzer F.", "Hanağası R.", "Ünsaldı T." , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi , 29, 75-82, (1986)
Tez:
-
67) "Halukal bölgede S. Fibular kemer örneği gösteren Prune-Belly Sendromlu bir olgu", "Oğuz A.", "Gökalp A.", "Gültekin A.", "Sezgin İ.", "Ekit M.", GATA Bülteni, 28, 371-376, (1986)
Tez:
-
68) "Robinow Sendromu", "Oğuz A.", "Gökalp A.", "Sezgin İ.", "Gültekin A.", "Mollaoğlu B.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 10, 441-449, (1986)
Tez:
-
69) "Neonatal grup B streptokok kolonizasyonunun annelerdeki ürogenital ve anorektal sistem taşıyıcılığı ile ilişkisi (ön araştırma)", "Gökalp A. S.", "Bakıcı M. Z.", Mikrobiyoloji Bülteni, 19, 65-72, (1985)
Tez:
-
70) "Sivas yöresinde bin olguda malnutrisyon görülme oranı ve değişik metodlarla sınıflandırılması", "Oğuz A.", "Tanzer F.", "Gökalp A.", "Gültekin A."., Doğa Bilim Dergisi, 9, 194-203, (1985)
Tez:
-
71) "Seckel Sendromu", "Oğuz A.", "Gökalp A.", "Gültekin A.", "Sezgin İ.", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 28, 233-237, (1985)
Tez:
-
72) "Konjenital lösemili bir vakanın takdimi", "Gültekin A.", "Oğuz A.", "Gökalp A.", "Hanağası R.", "Sunel S.", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 28, 145-149, (1985)
Tez:
-
73) "Silver Sendromu", "Gökalp A.", "Oğuz A.", "Gültekin A.", "Sezgin İ.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 7, 103-107, (1985)
Tez:
-
74) "Mukopalisakkaridozlar", "Oğuz A.", "Gökalp A.", "Tanzer F.", "Gültekin A.", "Şimşek N.", "Bozkaya H.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi , 7, 133-142, (1985)
Tez:
-
75) "Prematüre bebek ", "Tanzer F.", "Oğuz A.", "Toksoy H.", "Gültekin A.", "Gökalp A.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 7, 108-113, (1985)
Tez:
-
76) "Anne sütündeki anti-infektif özellikler", "Gökalp A.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 6, 187-194, (1984)
Tez:
-
77) "Medikal Genetikte ilerlemeler, son kromozon analizleri ve çocukluk çağındaki uygulamalar", "Sezgin İ.", "Gökalp A.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 6, 117-186, (1984)
Tez:
-
78) "Reye Sendromu (7 olgunun klinik ve laboratuvar bulgularının takdimi)", "Gökalp A.", "Oğuz A.", "Tanzer F.", "Kırgöz K.", "Hanağası R." , C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi , 6, 221-227, (1984)
Tez:
-
79) "Stafilokokkal skalded skin sendromlu bir olgu", "Oğuz A.", "Gökalp A.", "Tanzer F.", "Gültekin A.", "Köylüoğlu Z.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 6, 129-134, (1984)
Tez:
-
80) "Ektopik üreterosel", "Şimşek F.", "Gökalp A.", "Altan S." , C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, , 135-139, (1984)
Tez:
-
81) "İlkokul çağı çocuklarında enürezis nedenleri ve tedaviye cevabı", "Gökalp A.","Gültekin A.", "Gürel M.". , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 19, 65-72, (1983)
Tez:
-
82) "İlkokul çağı çocuklarında enürezisin görülme sıklığı", "Gökalp A.", "Gültekin A."., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 25, 345-349, (1982)
Tez:
-
83) "Bir sefalik tetanoz olgusu", "Gültekin A.", "Toker A.", "Gökalp A.", C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 112-114, (1980)
Tez:
-