19 Haziran 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "COMPARISON OF THE SURFACTANT ADMINISTRATION VIA THIN CATHETER DURING SPONTANEOUS BREATHING WITH THE INSURE PROCEDURE IN PRETERM INFANTS ", N. Akçay; A.S. Gokalp; A. Gunlemez; F. Kiliçbay; A.E. Arısoy; G. Turker, 30th International Workshop on Surfactant Replacement abstract book p 13, 30th International Workshop on Surfactant Replacement, , evet, (2015)
Tez:
Uluslararası-
2) "Yenidoğanın Geçci Takipnesi Tanısı Alan Hastaların Okul Öncesi Dönemde Akciger Fonksiyonlarının İOS Yöntemi ile Değerlendirilmesi", İ Çevik, A Günlemez, M Oruç, ZS Uyan, M Aydoğan, AE Arısoy, AS Gökalp., UNEKO 22 Konuşma Özetleri ve Bildiri Kitabı, 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2014, s. 127, , (2014)
Tez:
Ulusal-
3) " Prematür erken membran rüptüründe antenatal steroidin kullanımının prematüre morbidite ve mortalitesi üzerine etkisi", Pelin Albayrak, Gülcan Türker, Meral Oruç, Nazan Kavas, Engin Arısoy, Ayla Günlemez, Ayşe Sevim Gökalp, Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO 21 Kongre Kitabı, Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO-21, 14-17 Nisan Antalya, , , (2013)
Tez:
Ulusal-
4) "Yenidoğan bebeğe yapılan bir karaciğer nakil öyküsü. Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO-21, 14-17 Nisan 2013, Antalya", Ayla Günlemez, Demet Oğuz, Çiğdem Arıkan, Ayşe Sevim Gökalp, , , , , (2013)
Tez:
Ulusal-
5) "Yoğun bakım ünitesinde yatan mekanik ventile hastalarda transkutan ve kapiller kan yoluyla karbondioksit ölçümlerinin karşılaştırılması", Meltem Karabay, Ayla Günlemez, İlkay Er, Ayse Sevim Gökalp, Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO-21 Bildiri Kitabı, Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO-21, 14-17 Nisan Antalya, , , (2013)
Tez:
Ulusal-
6) "Yenidoğanda tuz kaybı olgusu: Pseudohipoaldosteronizm tip 1", Ayla Günlemez, İlkay Er, Elif Özsu, Şükrü Hatun, Ayşe Sevim Gökalp, Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO-21 Kongre kitabı, Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO-21, 14-17 Nisan Antalya, , , (2013)
Tez:
Ulusal-
7) "ÇDDA ERKENDOĞAN BEBEKLERİN 4-6 YAŞ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", N. KAVAS, A.E.ARISOY, A.BAYHAN, B.KARA.A.GÜNLEMEZ, G.TÜRKER, M.ORUÇ, A.S.GÖKALP, 20. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ KİTABI, 20. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ , , S:24, (2012)
Tez:
Ulusal-
8) "3-6 YAŞLARINA GELMİŞ ÇDDA PREMATÜRELERİN PULMONER MORBİDİTELERİNİN İMPULS OSİLOMETRİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", M. ORUÇ, A.GÜNLEMEZ, S.UYAN, A.S.GÖKALP, N. KAVAS, G.TÜRKER, A.E.ARISOY., 20. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ KİTABI, 20. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, S:35, , (2012)
Tez:
Ulusal-
9) "THE EVALUATION OF LUNG FUNCTION MEASURED BY IMPULSE OSCILLOMETRY METHOD IN VERY LOW BIRTH WEIGHT BORN CHILDREN AT PRESCHOOL AGE", M Oruç, A Günlemez, ZS Uyan, AS Gökalp, N Kavas, G Türker and AE, Arch Dis Child 2012 97: A502, EAPS 2012, doi: 10.1136/archdischild-2012-302724.1775, , (2012)
Tez:
Uluslararası
10) "THE NEURODEVELOPMENTAL ASSESSMENT OF VERY LOW BIRTH WEIGHT INFANTS AT 4–6 YEARS OF AGE", 1N Kavas, 1AE Arısoy, 2A Bayhan, 3B Kara, 1A Günlemez, 1G Türker, 1M Oruç, 1AS Gökalp., Arch Dis Child 2012 97: A359, EAPS 2012, doi: 10.1136/archdischild-2012-302724.1257, , (2012)
Tez:
Uluslararası
11) "SAĞLIKLI YENİDOĞANLARDA KORD KANI İMMATÜR PLATELET FRAKSİYONU DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ", Gunlemez A, Oruç N, Kavas N, Kır HM, Çekmen M, Gökalp AS., Kongre Bildiri Özet Kitabı s:66, 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi- UNEKO 19, , , (2011)
Tez:
Ulusal-
12) "Mekonyumdaki Toksik Metal ve Eser Elementlerin Büyüme üzerine etkisi", Türker G, Özsoy G, Özdemir S, Gökalp AS., Kongre Bildiri Özet Kitabı, 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, , , S:66, (2010)
Tez:
Ulusal-
13) "Mekonyumdaki Toksik Metal ve Eser Elementlerin Prematüre Doğum Üzerine Etkisi", Özsoy G, Özdemir S, Türker G, Barutcu B, Gökalp AS., Kongre Bildiri Özet Kitabı,18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, , , s:97, (2010)
Tez:
Ulusal-
14) "Yenidoğan sarılığında genetik risk faktörleri", G. Büyükkale, G. Türker, M. Kasap, G. Akpınar, A. Günlemez, A. Gökalp, E. Arısoy,, UNEKO 17 Bildiri özet kitabı, 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan, Çeşme, , s:20, , (2009)
Tez:
Ulusal-
15) "Daha sessiz bir yenidoğan ünitesi için ön çalışma", A Günlemez, C.I. Yavuz, N. Kavas, M. Erkoç, G. Türker, A.E. Arısoy, A.S. Gökalp, UNEKO 17 Özet kitabı, 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan, Çeşme, , s:24, , (2009)
Tez:
Ulusal-
16) "Acute renal failure and SNAPPE's effect to mortality in newborn.", G OZSOY, G TURKER, G GUNLEMEZ, AS GOKALP, AE ARISOY, XXI European Congress of Perinatal Medicine, programme book, , XXI European Congress of Perinatal Medicine,, , P.76, (2008)
Tez:
Uluslararası-
17) "ACARDIAC TWINNING", A GUNLEMEZ, K BABAOĞLU,AE ARISOY, G TURKER, AS GOKALP , XXI European Congress of Perinatal Medicine, programme book, , XXI European Congress of Perinatal Medicine , P.160, , (2008)
Tez:
Uluslararası-
18) "A newborn infant with nemalin rod myopathy with cholestasis and respiratory insufficiency. ", 1.Günlemez A, Başar EZ, Turker G, Demir H, Kara B, Göçer Ş, Arısoy AE, Gökalp AS, Acta Paediatrica , 3rd Europaediatrics Congress 14-17 June 2008, Istanbul, Turkey. , 97(spp. 459), , (2008)
Tez:
Uluslararası-
19) "Nasal injury associated with nasal CPAP in premature infants and beneficial effect of silicon gel sheeting", Günlemez A, işken T, Gökalp AS, Türker G, Arısoy AE. , Acta Paediatrica , 3rd Europaediatrics Congress 14-17 June 2008, Istanbul, Turkey., 97(spp. 459), , (2008)
Tez:
Uluslararası-
20) "Fetal homocysteine concentration is increased in preeclampsia which is associated with elevated maternal homocysteine levels", Uzm Dr Hale Usluer, Prof. Dr. Ayşe Gökalp , Doç Dr Gülcan Türker, 48. Annual Meeting of ESPR, Programme Book, 48. Annual Meeting of European Society for Pediatric Research. 6-8 Ekim, Prag., , p.78, (2007)
Tez:
Uluslararası-
21) "Observation with nissle staining and NSE of neuroprotective effect of magnesium sulphate treatment after HI reperfusion injury", "M. Yardımoğlu", "G. Türker", "P. Costur", "M. Tugay", "H. Dalcık", "A. S. Gokalp". , , 5th National Congress of Neuroscience, , , (2006)
Tez:
Ulusal-
22) "Linoleik asitin hipoksik-iskemik ensefalopatideki nöroprotektif etkisi", , , 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi , , , (2005)
Tez:
Ulusal-
23) "Toplumumuzda sık görülen metabolik hastalık metilmalonik asidemi", "M. Seringeç", "G. Büyükkale", "G. Türker" "A. S. Gökalp", "A. E. Arısoy"., , 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi, , , (2005)
Tez:
Ulusal-
24) "Konjenital CMV enfeksiyonu", "G. Büyükkale", "E. Arısoy", "A. Gökalp"., , 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi, , , (2005)
Tez:
Ulusal-
25) "Galen ven anevrizması", "G. Büyükkale", "E. Arısoy", "A. Gökalp"., , 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi, , , (2005)
Tez:
Ulusal-
26) "Prematüre bebeklerde gentamisin düzeylerinin renal tübüler fonksiyonlara etkisi", "S. Gültekin", "Z. Bircan", "G. Türker", "A. S. Gökalp"., , 21. Ulusal Nefroloji Kongresi, , , (2004)
Tez:
Ulusal-
27) "Membranoproliferative glomerulonephritis experience in childhood", "D. Toprak", "Z. Bircan", "A. S. Gökalp", , World congress of Nephrology, , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
28) "Narkolepsi Sendromu. Olgu sunumu ", "K. Gülleroğlu", "B. Kara", "A. Aydoğan", "Ş. Şişmanlar", "A. S. Gökalp". , , 25. Pediatri Günleri, Çocuk ve Enfeksiyon, , , (2003)
Tez:
Ulusal-
29) "Dokuz – onbeş aylık bebeği olan annelerin süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi ve uygulamalarının derinlemesine bireysel görüşme yöntemiyle değerlendirilmesi", "G. Samlı", "B. Kara", "B. Samlı", "N. Sarper", "A. S. Gökalp"., , 25. Pediatri Günleri, , , (2003)
Tez:
Ulusal-
30) "Yenidoğan döneminde rikets benzeri radyolojik ve biyokimyasal bulgular gösteren iki mukolipidozis tip 2 (I.cell hastalığı) vakası", "G. Türker", "Ş. Hatun", "K. Gülleroğlu", "F. Çizmecioğlu", "A. S. Gökalp", "T. Coşkun"., , VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, , , (2003)
Tez:
Ulusal-
31) "Torakoskopik girişimin toraks patolojilerinin tanı ve tedavisindeki yeri", "B. H. Güvenç", "G. Ekingen", "M. Aydoğan", "M. Tugay", "A. Özyer", "A. Gökalp". , , 46. Milli Pediatri Kongresi, , , (2002)
Tez:
Ulusal-
32) "Farklı sağlık kurumlarına başvuran anne babaların çocukluk çağı enfeksiyon hastalıkları ve ateş konusundaki bilgi düzeyleri", "B. Kara", "Ş. Denli", "İ. Arslan", "B. Topçu", "A. S. Gökalp". , , 24. Pediatri Günleri, , , (2002)
Tez:
Ulusal-
33) "Çocuklarda adenoid hipertrofisi ve tekrarlayan tonsillit ataklarının büyük ve uyku apre sendrom üzerine etkisi", "D. G. Toprak", "M. Aydoğan", "Ş. Hatun", "K. Babaoğlu", "G. Turker", "A. Yüksel", "A. S. Gökalp". , , 46. Milli Pediatri Kongresi, , , (2002)
Tez:
-
34) "Kist hidatik tanı ve tedavisinde video destekli tarakoskopi", "H. Güvenç", "G. Ekingen", "A. Tuzlacı", "U. Şenol", "A. Gökalp"., , SSK Bakırköy 10. Çocuk Sağlığı Günleri, , , (2002)
Tez:
Ulusal-
35) "Hipopotasemik periyodik paralijili bir olgu sunusu", "B. Kara, "E. Berk", "N. Sarper", "A. S. Gökalp"., , 24. Pediatri Günleri, , , (2002)
Tez:
Ulusal-
36) "Maternal Vitamin D deficiency and vitamin D supplementation in healty infants", "I. Pehlivan", "Ş. Hatun", "M. Aydoğan", "A. S.Gökalp", , Pediatric Endocrinology, , , (2001)
Tez:
Uluslararası-
37) "Yenidoğan yoğun bakım ünitesi nozokomial enfeksiyonları.", "G. Türker", "K. Babaoğlu", "A. Karadeniz", "E. Gönüllü", "M. Aydoğan", "A. S. Gökalp"., , XI. Ulusal Neanotoloji Kongresi, , , (2001)
Tez:
Ulusal-
38) "Adolesan Çağda akciğer dışı yerleşim gösteren bir tüberküloz olgusu.", "N. Sarper", "K. Babaoğlu", "M. Aydoğan", "G. Türker", "K. Memişoğlu", "A. S. Gökalp"., , 23. Pediatri Günleri, , , (2001)
Tez:
-
39) "Bazal ganglion kalsifikasyonu ve Fahr Hastalığı (Bir olgu nedeniyle)", "K. Babaoğlu", "M. Aydoğan", "G. Türker", "N. Sarper", "A. S. Gökalp"., , SSK Bakırköy 9. Pediatri Günleri , , , (2001)
Tez:
Ulusal-
40) "Gebeliğin son üç ayında ve süt çocukluğunda D vitamini düzeyini etkileyen faktörler ve D vitamini desteğinin değerlendirilmesi.", "İ. Pehlivan", "Ş. Hatun", "M. Aydoğan", "A. S. Gökalp"., , VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, , , (2001)
Tez:
-
41) "Ülkemizdeki çocuk hekimlerinin D vitamini suplementasyonu ve rikets tedavisi konusundaki tutumları", "İ. Pehlivan", "Ş. Hatun", "M. Aydoğan", "K. Babaoğlu", "A. S. Gökalp". , , 45. Milli Pediatri Kongresi, , , (2001)
Tez:
Ulusal-
42) "Kocaeli ilindeki altı lisenin öğrencilerinde sağlıklı yaşam tarzının değerlendirilmesi. ", "B. Kara", "Ş. Hatun", "A. S. Gökalp", , 45. Milli Pediatri Kongresi, , , (2001)
Tez:
Ulusal-
43) "Çocuk Sağlığı için önemli bir sorun: Sağlık Güvencesi", "Ş. Hatun", "K. Babaoğlu", "A. S.Gökalp", , 45. Milli Pediatri Kongresi, , , (2001)
Tez:
Ulusal-
44) "Kistik fibrozisli olgularda pseudo-Bartter sendromu", "K. Babaoğlu", "G. Türker", "M. Aydoğan", "A. E. Arısoy", "E. S. Arısoy", "Ş. Hatun", "A. S. Gökalp". , , 45. Milli Pediatri Kongresi, , , (2001)
Tez:
Ulusal-
45) "Çocuklarda tekrarlayan tonsillit ve adenoid hipertrofisinin büyüme üzerine etkisi", "M. Aydoğan", "D. Gedikbaşı", "Ş. Hatun", "K. Babaoğlu", "G. Türker", "A. Yüksel", "A. S. Gökalp"., , 45. Milli Pediatri Kongresi, , , (2001)
Tez:
Ulusal-
46) "Depo D vitamini ne kadar masum?", "B. Kara", "S. Uçan", "N. Sarper", "Ş. Hatun", "A. S. Gökalp". , , 45. Milli Pediatri Kongresi, , , (2001)
Tez:
Ulusal-
47) "Acinetobacter Lowfii Yenidoğan Pnömonisi ve sepsisi", "G. Türker", "M. Aydoğan", "A. E. Arısoy", "E. Zengin", "A. S. Gökalp", , X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, , , (2000)
Tez:
Ulusal-
48) "Stenotrophomonas Maltophilia kongenital pnömonisi", "G. Türker", "A. E. Arısoy", "M. Aydoğan", "H. Akaç", "A. S. Gökalp", , X. Ulusal Neanotoloji Kongresi, , , (2000)
Tez:
Ulusal-
49) "Patent Ductus Arteriozusta oral ibuprofen tedavisi", "A. E. Arısoy, "G. Türker", "M. Aydoğan", "İ. Pehlivan", "A. S. Gökalp", , X. Ulusal Neanotoloji Kongresi, , , (2000)
Tez:
Ulusal-
50) "Hermafroditizm ve Pilor stenozunun eşlik ettiği Smith – Lemli-Opitz Sendromu", "G. Türker", "A.E. Arısoy", "K. Babaoğlu", "M. Aydoğan", "B. Azgın", "A. S. Gökalp", , 44. Milli Pediatri Kongresi, , , (2000)
Tez:
Ulusal-
51) "RDS dışı nedenlerle gelişen solunum yetmezliğinde uygulanan surfaktan tedavisi.", "G. Türker", "K. Babaoğlu", "M. Aydoğan", "D. Gedikbaşı", "Z. Eryılmaz", "A. E. Arısoy", "A. S. Gökalp"., , 44. Milli Pediatri Kongresi, , , (2000)
Tez:
Ulusal-
52) "Cord blood erythropoietin concentrations in neonates born to smokers mothers", "F. Yıldız", "E. Baskın", "A. Balıkçı", "A. Ilgazlı", "E. Arısoy", "O. Özkarakaş", " A. S. Gökalp", , ERS Annual Congress, , , (1999)
Tez:
Uluslararası-
53) "Tiroid hormon tedavisi ile düzelen geçici transaminaz yüksekliği", "M. Aydoğan", "D. Gedikbaşı", "Ş. Hatun", "G. Türker", "O. Evliyaoğlu", "A. S. Gökalp" , , IV. Pediatrik Endokrinolojisi Kongresi, , , (1999)
Tez:
Ulusal-
54) "Yenidoğanlarda adrenal hemoraji", "G. Türker", "A. E. Arısoy", "M. Aydoğan", "İ. Pehlivan", "E. Zengin", "A. S. Gökalp", , 43. Milli Pediatri Kongresi, , , (1999)
Tez:
Ulusal-
55) "Gebelik süresince pasif ve aktif sigara içiciliği yenidoğanda oksidan stresi artırıyor mu?", "E. Büyükbeşe", "A. S. Gökalp", "M. Aydoğan", "T. Özsüllü", , 35. Ulusal Pediatri Kongresi, , , (1999)
Tez:
Ulusal-
56) "İnfektif endokarditin eşlik etmediği Kardiobacterium Hominis sepsisi", "O. Evliyaoğlu", "İ. Katırcıoğlu"İ, "Z. Eryılmaz", "Z. Yumuk", "M. Elevli", "M. Aydoğan", "A. S. Gökalp", , 35. Ulusal Pediatri Kongresi, , , (1999)
Tez:
Ulusal-
57) "Prevalence of the intestinal prasites among the secondery school students in Sivas ", "A. Gültekin", "M. Tuğut", "G. Saygı", "A. Oğuz", "A. Gökalp", , XII. International Congress for Tropical Medicine and Malaria, , , (1998)
Tez:
Uluslararası-
58) "Maternal sigara içiminin serum ve kordon kanı total IGE düzeylerine etkisi", "E. Baskın", "F. Yıldız", "E. Balıkçı", "A. Pamukçu", "A. S. Gökalp", "O. Özkarakaş", , Toraks Derneği 2. Kongresi, , , (1998)
Tez:
Ulusal-
59) "Sigara içiminin yenidoğan kordon kanı eritropoetin seviyelerine etkisi", "F. Yıldız", "E. Baskın", "E. Balıkçı", "E. Arısoy", "O. Özkarakaş", "A. S. Gökalp", , Toraks Derneği 2. Kongresi, , , (1998)
Tez:
Ulusal-
60) "Çevresel faktörlerin respiratuvar semptomlara etkisi", "A. P. Uyan", "İ. Pehlivan", "E. Batur", "E. Baskın", "A. S. Gökalp", , Çevresel faktörlerin respiratuvar semptomlara etkisi, , , (1998)
Tez:
Ulusal-
61) "Çöliak Hastalığı ve Diabetes Mellitus", "E. Büyükbeşe", "E. Batur", "İ. Pehlivan", "Ş. Hatun", "A. S. Gökalp", , XLII. Milli Pediatri Kongresi, , , (1998)
Tez:
Ulusal-
62) "Prematüre ve Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastalarda mayor risk faktörleri", "E. Büyükbeşe", "A. S. Gökalp", "İ. Pehlivan", "H. Akaç", "M. Elevli", "Ş. Hatun", "A. P. Uyan", , XLII. Milli Pediatri Kongresi, , , (1998)
Tez:
Ulusal-
63) "Talassemi majorlu hastalarda kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi", "M. Elevli", "M. Kılınç", "E. Büyükbeşe", "A. P. Uyan", "A. S. Gökalp" , , XLII. Milli Pediatri Kongresi, , , (1998)
Tez:
Ulusal-
64) "Perinatal asfiksili yenidoğanlarda plazma hipoksantin düzeylerinin klinik bulgular ve prognoz ile ilişkisi", "B. Bayram", "A. S. Gökalp", "E. Baskın", "H. B. Toksoy", "A. Atalay", "A. Gültekin", , VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, , , (1997)
Tez:
Ulusal-
65) " Role of lipid peroxidation in phototoxic effects op tin-porphyrin in neonatal rats", "Baskın E.", "Gökalp A. S.", "Candan F.", "Türkay S.", "Yalman Y.", "Pamukçu A.", , ESPR Annual Meeting, , , (1996)
Tez:
Uluslararası-
66) "Yenidoğan ratlarda kalay porfirinine bağlı fototoksik etkilerin ortaya çıkmasında lipid peroksidasyonunun rolü", "E. Baskın", "A. S. Gökalp", "F. Candan", "Ş. Türkay", "A. Pamukçu" , , Neonatoloji Kongresi, , , (1996)
Tez:
Ulusal-
67) "Bronşial hiperaktivite nedeni ile takibe alınan hastaların dökümü", "A. Pamukçu", "E. Baskın", "A. S.Gökalp" , , Toraks Derneği, 1. Yıllık Kongresi, , , (1996)
Tez:
Ulusal-
68) "Resesif tip konjenital miyotoni", "E. Büyükbeşe", "H. Efendi", "E. Arısoy", "A. S. Gökalp", "S. Komsuoğlu" , , 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, , , (1996)
Tez:
Ulusal-
69) "Asfiktik yenidoğanlarda böbrek fonksiyonları ve renal yetersizliğin değerlendirilmesi", "G. Kafalı", "A. S. Gökalp", , Neonatal Nefroloji Günleri, , , (1995)
Tez:
Ulusal-
70) "Effect of Sn-Protoporphyrin in rats with hyperbiluribinemia", "E. Baskın", "A. S. Gökalp", "L. Akbaş", "N. Z. Cantürk", "Y. Yalman", "A. Akar", , Pediatric Week Holland, , , (1994)
Tez:
Uluslararası-
71) "Anemia of acute infection in infancy and childhood", "G. Özkan", "A. S. Gökalp", "E. Baskın", "A. Gültekin", , Pediatrics Week Holland, , , (1994)
Tez:
Uluslararası-
72) "Çocuklardaki masum üfürümlerin takibinde ekokardiyografinin yeri", "E. Baskın", "S. Türkay", "F. Gültekin", "A. Gökalp", , III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, , , (1994)
Tez:
Ulusal-
73) "Çocukluk çağında akut enfeksiyon anemisi", "G. Özkan", "A. S. Gökalp", "E. Baskın", "D. İçağasıoğlu", "A. Gültekin" , , 38. Milli Pediatri Kongresi, , , (1994)
Tez:
Ulusal-
74) "Intravenous immunoglobulin for treatment of salmonella infections in preterm neonates", "A. S. Gökalp", "H. B. Toksoy", "S. Türkay", "M. Z. Bakıcı", "R. Kaya", , ESPR Annual Meeting, , , (1993)
Tez:
Uluslararası-
75) "The frequency of adenovirus gastroenteritis in newborn, infancy and childhood", "E. Baskın", "S. Türkay", "A. S. Gökalp", "D. İçağasıoğlu", "H. B. Toksoy", , ESPR Annual Meeting, , , (1993)
Tez:
Uluslararası-
76) "İki prematüre bebekte Nekrotizan Enterokolit", "S. Türkay", "E. Baskın", "A. S. Gökalp", "A. Törel", , XXX. Türk Pediatri ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi, , , (1993)
Tez:
Ulusal-
77) "Yenidoğan dönemindeki indirek hiperbiluribineminin tedavisinde kolesteraminin fototerapi üzerine etkisi", "R. Kaya", "H. B. Toksoy", "A. S. Gökalp", , Türk Cumhuriyetleri Milli Pediatri Kurumları Birliği Türk Dünyası Pediatri Kongresi, , , (1993)
Tez:
Ulusal-
78) "İki prematüre bebekte Nekrotizan Enterokolit", "S. Türkay", "E. Baskın", "A. S. Gökalp", "A. Törel", , XXX. Türk Pediatri ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi,, , , (1993)
Tez:
Ulusal-
79) "Yenidoğan dönemindeki indirek hiperbiluribineminin tedavisinde kolesteraminin fototerapi üzerine etkisi", "R. Kaya", "H. B. Toksoy", "A. S. Gökalp", , Türk Cumhuriyetleri Milli Pediatri Kurumları Birliği Türk Dünyası Pediatri Kongresi, , , (1993)
Tez:
Ulusal-
80) "Preterm bebeklerin salmonella typhimurium enfeksiyonlarında IVIG tedavisinin yeri", "A. S. Gökalp", "H. B. Toksoy", "S. Türkay", "M. Z. Bakıcı", "R. Kaya" , , XI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi, , , (1993)
Tez:
Ulusal-
81) "IVIG for prevention of sepsis in preterm and LBW infants", "F. Tanzer", "A. S. Gökalp", "N. Şahin", "Y. Hakgüdener", , ESPR Annual Meeting, , , (1992)
Tez:
Uluslararası-
82) "Term ve preterm yenidoğanların salmonella enfeksiyonlarında Cefoksitin ve IVIG tedavisinin yeri", "A. S. Gökalp", "H. B. Toksoy", "M. Bakır", "M. Z. Bakıcı", "R. Kaya" , , II. Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
83) "Konjenital lösemili bir vakanın takdimi ", "H. B. Toksoy", "A. Gültekin", "A. S. Gökalp", "D. İçağasıoğlu", "S. Türkay" , , II. Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
84) "Bakteriyel menenjitlerde kontitatif serum ve BOS CRP değerlerinin tanısal önemi", "G. Sağnak", "A. Oğuz", "A. Gökalp", "A. Gültekin", "M. Z. Bakıcı" , , II. Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
85) "Yenidoğan hemolitik hastalığına bağlı Exchange transfüzyon sonrası Graftversus-host reaksiyonu", "A. Gültekin", "E. Baskın", "T. Türkay", "A. Gökalp", "E. Düzcan", , XIV Pediatri Günleri, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
86) "Yenidoğan ve çocukluk dönemindeki akut gastroenterit ve/veya solunum yolu enfeksiyonlarında Adenovirusların görülme sıklığı", "E. Baskın", "A. S. Gökalp", "A. Gültekin", "F. Tanzer" , , XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
87) "İki prematüre bebekte Nekrotizan Enterokolit", "F. Tanzer", "N. Şahin", "A. Gültekin", "H. Yazar", "A. Gökalp" , , XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
88) "Preterm bebeklerin salmonella typhimurium enfeksiyonlarında IVIG tedavisinin yeri", "A. S. Gökalp", "H. B. Toksoy", "M. Bakır", "M. Z. Bakıcı", "R. Kaya", , II. Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
89) "Konjenital lösemili bir vakanın takdimi ", "H. B. Toksoy", "A. Gültekin", "A. S. Gökalp", "D. İçağasıoğlu", "S. Türkay" , , II. Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
90) "Bakteriyel menenjitlerde kontitatif serum ve BOS CRP değerlerinin tanısal önemi", G Sağnak, A Oğuz, A Gökalp, A Gültekin, MZ Bakıcı, , II. Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
91) "Yenidoğan hemolitik hastalığına bağlı Exchange transfüzyon sonrası Graftversus-host reaksiyonu", "A. Gültekin", "E. Baskın", "T. Türkay", "A. Gökalp", "E. Düzcan", , XIV Pediatri Günleri, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
92) "Yenidoğan ve çocukluk dönemindeki akut gastroenterit ve/veya solunum yolu enfeksiyonlarında Adenovirusların görülme sıklığı", "E. Baskın", "A. S. Gökalp", "A. Gültekin", "F. Tanzer" , , XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
93) "Term sağlıklı yenidoğanlarda ilk 48 saat içinde kan glikoz düzeyleri ile hipoglisemi", "F. Tanzer", "N. Şahin", "A. Gültekin", "H. Yazar", "A. Gökalp" , , XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
94) "Sivas yöresinde yeni doğan sepsisi etkenleri ve tedavi protokollarının karşılaştırılması", "A. S. Gökalp", "A. Oğuz", "A. Gültekin", "D. İçağasıoğlu", , XXXIV. Milli Pediatri Kongresi, , , (1990)
Tez:
Ulusal-
95) "C. Ü. Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesinde takip edilen Hastalar ve ölüm nedenleri", "A. S. Gökalp", "S. Türkay", "A. Gültekin", "D. İçağasıoğlu", "H. Toksoy", , XXXIV. Milli Pediatri Kongresi, , , (1990)
Tez:
Ulusal-
96) "Newborn sepsis: A Review of 73 cases and the comparison of treatment regimens", "A. S. Gökalp", "A. Oğuz", "A. Gültekin", "D. İcağasoğlu", , 19th International Congress of Pediatrics, , , (1989)
Tez:
Uluslararası-
97) "The incidence of intrauterine growth retardation in Sivas", "A. Gültekin", "M. A. Bulgur", "H. Toksoy", "A. Oğuz", "A. Gökalp", , 19 th International Congress of Pediatrics, , , (1989)
Tez:
Uluslararası-
98) "Hypomagnesemia during aminoglaycoside therapy", "A. Oğuz", "A. S. Gökalp", "A. Aker", "A. Gültekin", , 19. International Congress of Pediatrics, , , (1989)
Tez:
Uluslararası-
99) "1-24 ay arası çocuklarda bakteremini erken tanımı", "A. Oğuz", "A. Gökalp", "A. Gültekin", "D. İçağasıoğlu", , XXXIII. Milli Pediatri Kongresi, , , (1989)
Tez:
Ulusal-
100) "1982-1986 yılları arasında Sivas yöresinde görülen alt solunum yolları enfeksiyonları", "F. Tanzer", "A. Gültekin", "A. Gökalp", "A. Gökalp", "O. Oğuz", "D. İçağasıoğlu", , Türk Pediatri Kongresi, , , (1989)
Tez:
Ulusal-
101) "Relation between the intestinal flora and diaper dermetitis in infancy", "A. S. Gökalp", "C. Aldırmaz", "A. Oğuz", "A. Gültekin", , XII th International Congress for Tropical Medicine and Malaria, , , (1988)
Tez:
Uluslararası-
102) "Tek doz Anti-Rh (D) immünoglobulin tedavisi uygulanan kronik idiopatik trombositopenik purpuralı bir vaka", "A. Gökalp", "T. Kanra", "A. Gültekin", "A. Oğuz", , Türkiye Milli Pediatri Derneği XXXII. Kongresi, , , (1988)
Tez:
Ulusal-
103) "Çocuklarda akut böbrek yetmezliği", "A. Gökalp", "A. Oğuz", "A. Gültekin", "S. Türkay", , XXXI. Milli Pediatri Kongresi, , , (1988)
Tez:
Ulusal-
104) "1982-1987 yılları arasında kliniğimizde saptanan akut romatizmal ateşli olguların gözden geçirilmesi", "A. Oğuz", "A. Gökalp", "A. Gültekin", "D. İçağasıoğlu", "C. Gümüşer" , , 1982-1987 yılları arasında kliniğimizde saptanan akut romatizmal ateşli olguların gözden geçirilmesi, , , (1988)
Tez:
Ulusal-
105) "Sivas yöresinde ishal etkenleri", "A. Gültekin", "A. Gökalp", "K. Z. Bakıcı", "A. Oğuz", "G. Sağnak" , , I. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, , , (1987)
Tez:
Ulusal-
106) "Çocuklardaki idrar yolu enfeksiyonlarında kısa süreli ve 10 günlük tedavilerin karşılaştırılması", A. Gökalp, A Gültekin, A Oğuz, D İçağasıoğlu, , IV Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, , , (1987)
Tez:
Ulusal-
107) "Sivas yöresinde 500 çocukta interpuliler, iç kantal ve dış kantal mesafe ölçümleri", "A. Oğuz", "A. Gökalp", "A. Gültekin", "İ. Sezgin", , VIII. Pediatri Günleri-Pediatri’de Genetik İSTANBUL, , , (1987)
Tez:
-
108) "Akut febril mukokutaneus lenf bezi sendromu. (Kawasaki Hastalığı)", "A. Gültekin", "A. Gökalp", "A. Oğuz", "M. Tuğut", , İstanbul Tıp Fakültesi IX. Kurultayı , , , (1987)
Tez:
Ulusal-
109) "Double – blind trial of human tetanus immunglobulin (TIG) only intramuscular and intramuscular plus intrathecal and equine tetanus antitoxin (TAT) in the treatment of tetanus neonatorum", "A. Gültekin", "M. Y. Akarca", "A. Oğuz", "A. Gökalp", , XIV th International Congress of Microbiology, , , (1986)
Tez:
Uluslararası-
110) "Neonatal grup B Streptokok kolonizasyonunun annelerdeki urogenital ve anorektal sistem taşıyıcılığı ile ilişkisi", "A. S. Gökalp", "A. Oğuz", "A. Gültekin", "M. Z. Bakıcı", "F. Tanzer", "H. Toksoy", , XXX Milli Pediatri Kongresi, , , (1986)
Tez:
Ulusal-
111) "200 yenidoğan bebekte beslenme tipine göre büyümenin değerlendirilmesi", "F. Tanzer", "K. Kırkgöz", "A. Gökalp", , XXX Milli Pediatri Kongresi, , , (1986)
Tez:
Ulusal-
112) "Süperfisial lenfadenopatilerin tüberküloz yönünden değerlendirilmesi, tüberkülün deri testinin önemi", "A. Gültekin", "H. Bozkaya", "A. Oğuz", "A. Gökalp", , XXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, , , (1986)
Tez:
Ulusal-
113) "Erken membran rüptürü olan yenidoğanlarda gastrik aspirasyon sıvısı incelenmesinin enfeksiyonlarla ilişkisi", "A. Oğuz", "M. Z. Bakıcı", "A. Gökalp", "A. Gültekin", "F. Tanzer", "M. A. Bulgur", , XXV. Türk Pediatri Kongresi, , , (1986)
Tez:
Ulusal-
114) "Akut gastroenteritli 125 olgunun klinik ve laboratuvar incelemeleri ve oral glukoz elektrolit solüsyonunun tedavideki yeri", "A. Gökalp", "F. Tanzer", "A. Oğuz", "A. Gültekin" , , XXIV. Türk Pediatri Kongresi, , , (1985)
Tez:
Ulusal-
115) "Sirenomelia (Caudal Regression Syndromu)", "A. Oğuz", "A. Gökalp", "A. Gültekin", , XXIV. Türk Pediatri Kongresi, , , (1985)
Tez:
Ulusal-
116) "1977-185 yılları arasında polikliniğimize başvuran Henoch – Schönlein sendromlu olguların değerlendirilmesi", "A. Gültekin", "A. Oğuz", "A. Gökalp", , Nefrolojide Yenilikler Sempozyumu, , , (1985)
Tez:
Ulusal-