18 Eylül 2019 | Çarşamba
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2015 | Tez Konusu: Prematüre bebeklerde umblikal kordun klempleme zamanının morbite ve mortaliteye etkileri.
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Uzm. Dr. Demet Oğuz
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2012 | Tez Konusu: Prematüre Bebeklere Sürfaktan Uygulanmasında İnce Kateter Yöntemi ile Entübasyon Yönteminin Karşılaştırılması
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Nihal Akçay
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2011 | Tez Konusu: 2-6 YAŞ ARALIĞINDAKİ BRONKOPULMONER DİSPLAZİLİ ÇOCUKLARIN PULMONER MORBİDİTELERİNİN İMPULS OSİLOMETRİ (IOS) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Yan dal uzmanlık tezi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Uz. Dr. Meral Oruç
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2009 | Tez Konusu: Erken amino asit desteğinin çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerdeki nörolojik gelişim ve büyüme üzerine etkisi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Fatma Karakuş
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2007 | Tez Konusu: Yenidoğan bebeklerde homosistein düzeyleri ve etkilendiği perinatal olaylar
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Hale Usluer
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
6 ) 2005 | Tez Konusu: Yenidoğan sıçanlardaki hipoksik iskemik beyin hasarı modelinde L- tiroksin ve eritropoetinin apopitoz üzerindeki etkiniğinin araştırılması.
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Erdem Gönüllü
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
7 ) 2004 | Tez Konusu: Linoleik asidin hipoksik iskemik ensefalopatideki koruyucu etkisi.
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Berkant Basım
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
8 ) 2002 | Tez Konusu: Preterm ve term bebeklerde serum leptin düzeyleri ile büyüme hızı arasındaki ilişki.
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Demet Gedikbaşı
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
9 ) 1998 | Tez Konusu: Gebelik süresindeki aktif ve pasif sigara içiciliği ile yenidoğandaki oksidan stres ilişkisi.
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Ebru Büyükbeşe
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
10 ) 1995 | Tez Konusu: Anoksik doğan term ve preterm bebeklerde plazma hipoksantin düzeyinin klinik ve laboratuvar bulgular ile ilişkisi.
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Bünyamin Bayram
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
11 ) 1993 | Tez Konusu: Yenidoğan dönemindeki indirekt hiper-biluribinemilerin tedavisinde kolesteraminin fototerapi üzerine etkisi.
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Rafet Kaya
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
12 ) 1992 | Tez Konusu: Çocukluk çağı solunum yolları ve gastrointestinal sistem enfeksiyonlarında adenovinusların yeri.
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Esra Baskın
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
13 ) 1991 | Tez Konusu: Çocukluk çağında Anemi nedeni olarak demir eksikliği ve enfeksiyon ilişkisinin araştırılması
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Gülder Özkan
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
14 ) 1990 | Tez Konusu: Malnütrisyonlu çocuklarda TSH ve TH seviyelerindeki değişiklikler
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Seyhan Kuş
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
15 ) 1987 | Tez Konusu: Süt çocuklarında diaper dermatit’in intestinal flora ve Candida albicans ile ilişkisi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Cemal Aldırmaz
Diğer Danışman: | Durum: Bitti