19 Temmuz 2019 | Cuma
 

Kişisel Bilgiler:

Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Çocuk Sağ.Hast.
e-posta: gokalpas@kocaeli.edu.tr
Kişisel Web:
Adres: Kocaeli Üniv.Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.,Neonatoloji Bilim Dalı Bşk. - Umuttepe/KOCAELİ