17 Ocak 2018 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ", "Prof. Dr. Ali AKDEMİR", "Öğr. Gör. Aslı MERT KARAGÖZ", "Gülay SALİHOĞLU", "Yrd.Doç.Dr.Gönül KONAKAY", "Öğr.Gör.Pınar ADALI", "Erol KOÇYİĞİT", "Özlem ZAİMOĞLU" , Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı 1 Haziran 2015, 4, 52-91, (2015)
  • "Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması", “Gönül KONAKAY”, “Ali AKDEMİR”, “Banu ERGEN” “Ahmet Barış SOLMAZTÜRK”, ”Alper GÜRER”, “Fatih AKTÜRK” , Oktay GÖKDEMİR, “Ömer YAMAǔ, “Selçuk SEZEN”, “Sinem YAVUZ”,”Uğur TIN” , İşletme Araştırmaları Dergisi -Journal Of Business Research Turk , 7/1, 205-235, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Örgütsel Adaletin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Rolü: İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama", “S.Sabiha Altaş”, “Gönül Konakay”, 10. International Conference on Klowledge, Economy and Management, Proceeding,, 10. International Conference on Klowledge, Economy and Management, Proceeding, (ss.711-721), 7-9 Kasım 2012 Doğuş Üniversitesi, İstanbul. , , 711-721, (2012)
  • "Akademisyenlerin Duygusal Zeka Yeterliliklerinin İş Tatmine Etkisinin Analizi: Kocaeli Üniversitesi Örneği ", . “Gönül Konakay”, Uluslararası 8..Bilgi, Ekonomi ve Yönetim kongresi Bildiriler Kitabı, Uluslararası 8..Bilgi, Ekonomi ve Yönetim kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul Üniversitesi, 28-31 Ekim 2010, Bildiriler Kitabı Ocak 2011, İstanbul., , 499-509, (2011)
Devamı »