20 Ağustos 2019 | Salı
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "The effect of nebivolol on endothelial function in newly diagnosed hypertensive patients with and without diastolic dysfunction", Sahin T., G. Kahraman, C.T. Yılmaz, T. Kilic, D. Ural, G. Kozdag, B. Komsuoglu, F. Fici , High Blood Pressure Cardiovascular Prevention, 14, 235-242, (2007)
Tez:
-
2) "Dilate Kardiyomiyopatili Hastaların hangisinde sol atriyal spontan ekokontrast gelişir?", Kozdağ, G., A. Vural, M. Özden, T. Şahin, D. Ural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, T. Kılıç, E. Ural, B. Komsuoğlu, Türk Kardiyoloji Dern Arş, 33, 2-9, (2005)
Tez:
-
3) "İleri evre kalp yetersizliği ve sol dal bloğu olan hastalarda kardiyak resenkronizasyon tedavisinin klinik sonuçlara etkisi", Kozdağ, G., A. Vural, D. Ural, A. Ağaçdiken, T. Şahin, T. Kılıç, G. Kahraman, E. Ural, B. Komsuoğlu, TGE Derg, 2, 79-83, (2005)
Tez:
-
4) "Anabolik androjenik steroidlerin vasküler yapı ve endotel fonksiyonları üzerine olan etkileri’", Şahin, T., Z.N. Baytuğan, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, D. Ural, G. Kahraman, T. Kılıç, U. Bildirici, B. Komsuoglu, Türk Girişimsel Kard Der, 9, 128-134, (2005)
Tez:
-
5) "The effects of levofloxacin on ECG parameters and late potentials", Basyigit, I., G. Kahraman, A. Ilgazli, F. Yildiz, H. Boyaci, Am J Ther, 12, 470-410, (2005)
Tez:
-
6) "Kardiyak resenkronizasyon tedavisinin sol atriyal apendiks fonksiyonu ve pulmoner ven akım paterni üzerine etkisi", Vural, A., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, G. Kozdağ, G. Kahraman, E. Ural, H. Akbaş, K. Süzer, B. Komsuoğlu, Türk Kardiyol Dern Arş, 32, 91-98, (2004)
Tez:
-
7) "Atriyoventriküler nodal reetran taşikardiye sahip hipertrofik kardiyomiyopatili bir olguda ablasyon ve takılabilir kardiyoverter defibrillatör uygulaması", Vural, A., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Kılıç, G. Kozdağ, G. Kahraman, E. Ural, B. Komsuoğlu, Anadolu Kardiyol Derg, 4, 92-95, (2004)
Tez:
-
8) "Ailesel atriyoventriküler nodal reentran taşikardili olgu grubunda radyofrekans ablasyon tedavisi", Vural, A., A. Ağaçdiken, D. Ural, G. Kozdağ, G. Kahraman, E. Ural, B. Komsuoğlu, Türk Kardiyol Dern Arş, 32, 326-330, (2004)
Tez:
-
9) "Dilate kardiyomiyopatili hastalarda biventriküler kalp pili tedavisinin sol ventrikül diyastolik fonksiyonuna etkisi", Vural, A., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, G. Kozdağ, G. Kahraman, E. Ural, H. Akbaş, B. Komsuoğlu, TGE Derg, 1, 16-20, (2004)
Tez:
-
10) "Dilate kardiyomiyopatili hastalarda sessiz serebral infarktüs", Kozdağ, G., E. Çiftçi, A. Vural, M. Selekler, T. Şahin, D. Ural, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, A. Demirci, S. Komsuoğlu, B. Komsuoğlu, MN Kardiyoloji, 11, 370-376, (2004)
Tez:
-
11) "İnfektif endokardit kliniği", Kahraman, G., B. Komsuoğlu, T Klin Kardiyoloji, 17, 393-398, (2004)
Tez:
-
12) "Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda sessiz miyokard iskemisi ile aort kapak sklerozu arasındaki ilişki", Şahin, T., D. Ural, F. Berk, E. Ural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, A. Vural, M. Özden, H. Demir, C. Aktolun, B. Komsuoğlu, Türk Kardiyol Dern Arş, 31, 29-34, (2003)
Tez:
-
13) "Kardiyak resenkronizasyon tedavisinin sol atriyal spontan ekokontrast, sol atriyal total boşalma fraksiyonu ve reverse remodeling üzerine etkisi", Vural, A., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, G. Kozdağ, G. Kahraman, E. Ural, H. Akbaş, K. Süzer, B. Komsuoğlu, Türk Kardiyol Dern Arş, 31, 305-315, (2003)
Tez:
-
14) "Dilate kardiyomiyopatili hastalarda desendan aortada spontan ekokontrastın klinik ve ekokardiyografik belirleyicileri ve embolik olaylarla ilişkisi", Kozdağ, G., T. Şahin, A. Vural, G. Kahraman, D. Ural, A. Ağaçdiken, E. Ural, B. Komsuoğlu, Türk Kardiyol Dern Arş, 31, 671-678, (2003)
Tez:
-
15) "Perkütan koroner girişim sırasında gelişen intrakoroner trombüsün kılavuz kateterden aspirasyon yoluyla tedavisi", Kahraman, G., E. Ural, B. Komsuoğlu, Türk Kardiyol Dern Arş, 31, 700-704, (2003)
Tez:
-
16) "Kardiyak kaşeksi", Kahraman, G., E. Öner, B, Türk Kardiyol Dern Arş, 31, 347-356, (2003)
Tez:
-
17) "Duration of the P wave dispersion in subclinical hyperthyroidism", Cetinarslan, B., M. Akkoyun, Z. Canturk, I. Tarkun, G. Kahraman, B. Komsuoglu, Endocr Pract, 9, 200-203, (2003)
Tez:
-
18) "Bir restriktif kardiyomiyopati olgusu ve aile taraması bulguları", Ural, D., A. Vural, A. Ağaçdiken, E. Ural, T. Kılıç, G. Kahraman, B. Komsuoğlu, Türk Kardiyol Dern Arş, 30, 302-309, (2002)
Tez:
-
19) "Koroner anjiyoplasti sonrası kontrol efor testine bağlı oluşan bir miyokard infarktüsü olgusu", Ural, E., U. Bildirici, G. Kahraman, S. Pehlivanoğlu, B. Komsuoğlu, Türk Girişimsel Kard Der, 6, 147-149, (2002)
Tez:
-
20) "Hipertansiyon tedavisinde diüretikler", Komsuoğlu, B., G. Kahraman, Türk Kardiyoloji Seminerleri, 2, 130-141, (2002)
Tez:
-
21) "Hipertansif bireylerde P dispersiyonu ile supraventriküler aritmilerin ve ekokardiyografik parametrelerin ilişkisi", Sekban, A., G. Kahraman, D. Ural, E. Ural, B. Komsuoğlu, MN Kardiyoloji, 8, 350-356, (2001)
Tez:
-
22) "Perkutan koroner girişim sonrası antikoagulan kullanımına bağlı gelişen bir kardiyak tamponad", Ural, E., T. Kılıç, M. Kanko, G. Kahraman, S. Pehlivanoglu, B. Komsuoglu, Hipokrat Kardiyoloji, 3, 43-46, (2001)
Tez:
-
23) "Bir miyokard infarktüsü nedeni: Miyokardiyal Bridging", Kahraman, G., E. Ural, D. Ural, B. Komsuoğlu, Türk Kardiyol Dern Arş, 29, 591-593, (2001)
Tez:
-
24) "Miyokard infarktüsü nedeni miyokardiyal bridging mi? Editöre yanıt", Kahraman, G., Türk Kardiyol Dern Arş, 29, 774-776, (2001)
Tez:
-
25) "Hemisferik beyin infarktüslerinde kalp hızı değişkenliği, QT dispersiyonu ve bunların prognostik önemi", Övet, A., E. Ural, D. Ural, G. Kahraman, A. Vural, A. Ağaçdiken, F. Budak, H. Efendi, S. Komsuoğlu, Hipokrat Kardiyoloji, 3, 7-11, (2001)
Tez:
-
26) "Miyokard perfüzyon sintigrafisinde iskemi saptanan normal koroner arterli hipertansif hastaların klinik, ekokardiyografik ve aritmojenik özellikleri", Ural, D., E, Ural, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, A. Vural, C. Aktolun, B. Komsuoğlu, Türk Kardiyol Dern Arş, 29, 406-412, (2001)
Tez:
-
27) "Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda Valsalva manevrasının diyastolik doluş indekslerine etkisi", Ural. D., E. Ural, G. Kahraman, A. Sekban, O. Caymaz, C. Aktolun, B. Komsuoğlu, Türk Kardiyol Dern Arş, 28, 150-155, (2000)
Tez:
-
28) "Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda transmitral akım profilinde vurular arası değişkenlik", Ural, D., E. Ural, G. Kahraman, T. Şahin, T. Gündoğdu, B. Komsuoğlu, MN Kardiyoloji, 7, 290-294, (2000)
Tez:
-