24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Evaluation of post-stress left ventricular dysfunction and its relationship with perfusion abnormalities using gated SPECT in patients with cardiac syndrome X", Demir, H., G. Kahraman, S. Isgoren, YZ. Tan, T. Kilic, F. Berk, Nucl Med Commun , 29, 208-214, (2008)
 • "Two cases with similar pseudoaneurysms but different outcome", Bildirici U, A. Agacdiken, E. Ural, G. Kahraman, B. Komsuoglu, Clin Cardiol, , , (2008)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "The effect of nebivolol on endothelial function in newly diagnosed hypertensive patients with and without diastolic dysfunction", Sahin T., G. Kahraman, C.T. Yılmaz, T. Kilic, D. Ural, G. Kozdag, B. Komsuoglu, F. Fici , High Blood Pressure Cardiovascular Prevention, 14, 235-242, (2007)
 • "Dilate Kardiyomiyopatili Hastaların hangisinde sol atriyal spontan ekokontrast gelişir?", Kozdağ, G., A. Vural, M. Özden, T. Şahin, D. Ural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, T. Kılıç, E. Ural, B. Komsuoğlu, Türk Kardiyoloji Dern Arş, 33, 2-9, (2005)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Clinical and echocardiographic factors associated with aortic valve sclerosis in patients with essential hypertension", Ural, D., T. Şahin, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, E. Ural, A. Vural, B. Komsuoğlu, M. Özden, B. Yalçın, G. Kozdag, XXIII. Congress of the European Society of Cardiology, XXIII. Congress of the European Society of Cardiology, Stockholm, Sweden, 2001, , , (2001)
Devamı »

Dersler

 • , Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Kalp hastalıklarında muayene, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yetişkinlerde kalp sesleri ve üfürümler, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Metabolik sendromlu hastalarda aspirin direnci sıklığı ve sistemik inflamasyon değişkenleri ile ilişkisi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
 • Koroner Anjiyografi Yapılan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Normal Olanları Koroner Arter Hastalığı Saptananlardan Ayıran Özellikler
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »