23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Examinig the Relationship Between E-Social Networks and the Communication Behaviors of Generation 2000 (Millennials) in Turkey", Hasan Latif, C.Gazi Uçkun, Barış Demir, Social Science Computer Review , 33, 43-60, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Yerel Yönetimlerde Y Kuşağını Yönetme Güçlükleri: Kocaeli Belediyeleri Örneği", Öznur Gökkaya, Gazi Uçkun, Barış Demir, Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi ( ejovoc), 5, 118, (2015)
  • "İş Arama Sürecinde İş İlanı Çözümlemesi ve İş Arayan-İş İlanı Uyumu", Öznur Gökkaya, Hasan Latif, Gazi Uçkun, Kastomonu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, , 25, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • " "Üniversitelerdeki Uzaktan Eğitim Programlarının Öğrenci Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi " Kocaeli Üniversitesi Önlisans Örneği"", Gazi Uçkun,Seher Uçkun, Burcu Üzüm, BİLDİRİ KİTABI, II. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ , , , (2015)
  • "İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Oluşturulmasında Mesleki Eğitimin Rolü", İclal Yüksel, Safiye Bozkurt, Asiye Yüksel, Gazi Uçkun, BİLDİRİ KİTABI, II. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ , , , (2015)
Devamı »

Dersler

  • İşletme, Özel Güvenlik ve Koruma,
    • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »