21 Ağustos 2019 | Çarşamba
 

Kişisel Bilgiler:

Beden Eğitimi ve Spor YO, Antrenörlük Eğitimi,
e-posta: gazanfergul@kocaeli.edu.tr
Kişisel Web:
Adres: KOU-BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölümü Umuttepe - Kocaeli