15 Temmuz 2018 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The Turkish Version of Web-Based Learning Platform Evaluation Scale: Reliability and Validity Study.", Dağ, Funda, Educational Sciences: Theory & Practice, 16 (5), 1532-1561, (2016)
 • "Turkish Adaptation of Technological Pedagogical Content Knowledge Survey for Elementary Teachers", KAYA, S., DAĞ, F., KURAM UYGUL EGIT BIL , 13(1), 291-306, (2013)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Yaşam boyu öğrenme bağlamında Türkiye’de öğretmenlerin teknolojik yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik mesleki gelişim çalışmalarının incelenmesi", Dağ, F., International Journal of Human Sciences, 13(1), 91-111, (2016)
 • "8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi", EB Kırıkkaya, F Dağ, L Durdu, S Gerdan, İlköğretim Online, 15(1), 234-245, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "AKTİF SINIFTA AKTİF ÖĞRENME MODELİNE GÖRE İŞLENEN DERSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Funda DAĞ, Evren ŞUMUER, Levent DURDU, , 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium – ITTES 2015), , , (2015)
 • "Examination Of The Professional Development Studies For The Development Of Technological Competence Of Teachers In Turkey In The Context Of Lifelong Learning", Dağ, F., Abstract Book Of 1st International Conference on Lifelong Learning and Leadership for All, 1st International Conference on Lifelong Learning and Leadership for All, , 74, (2015)
Devamı »

Dersler

 • Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Öğrenme Nesneleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Programlama Dilleri 2, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »