24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Histiositlerin hücre biyolojisi", Sarıbeyoğlu E, Çorapcıoğlu F, Devecioğlu Ö., Türk Çocuk Hematoloji Dergisi, 2, 9-10, (2008)
Tez:
-
2) "Juvenil ksantogranuloma", Çorapcıoğlu F., Türk Çocuk Hematoloji Dergisi, 2, 36-39, (2008)
Tez:
-
3) "A primitive neuroectodermal tumor arising from the middle turbinate and transnasal endoscopic approach for its surgical treatment", Iseri M, Öztürk M, Filinte D, Çorapcıoğlu F, Pediatr Otorhinolarygol, 2, 180-184, (2007)
Tez:
-
4) "Çocukluk çağı primer malign karaciğer tümörleri", Corapcioglu f., Klinik Gelişim, 20, 138-145, (2007)
Tez:
-
5) " Pediatrik Hodgkin lenfoma: yeni yapılanmakta olan bir onkoloji merkezinde epidemiyolojik özellikler ve erken tedavi sonuçları. 2007;22:118-26.", Aksu G, Fayda M, Çorapcıoğlu F, İnan N, Erçin C, Başar E., Türk Onkoloji Dergisi , 22, 118, (2007)
Tez:
-
6) "Kemoterapi ve radyoterapi uygulanan kanserli çocuklarda nötropeninin önlenmesinde filgrastim ve lenograstim’in etkinliklerinin karşılaştırılması. 2007;22:63-68.", Aksu G, Çorapcıoğlu F, Fayda M, Başar EZ, Mutlu A, İnce Z. , Türk Onkoloji Dergisi , 22, 63, (2007)
Tez:
-
7) "Attitudes of oncologist toward euthanasia in Turkey", Mayda AS, Özkara E, Çorapcıoğlu F., Palliat Support Care, 3, 221-225, (2005)
Tez:
-
8) "Çocukluk çağı servikofasial lenf nodu büyümeleri", Çorapcıoğlu F, Sarper N, Önay E., Çocuk Dergisi, 5, 41-47, (2005)
Tez:
-
9) "Kanserli çocuklarda nötropenik ateş ataklarında lipozomal amfoterisin B kullanımının etkinlik, yan etki ve maliyet yönünden değerlendirilmesi", Çorapcıoğlu , Sarper N, Anık Y, Zengin E, Seringeç M, Arısoy E.S., İnfeksiyon Dergisi, 19, 157-167, (2005)
Tez:
-
10) "Kanserli çocuklarda mutlak nötrofil, monosit ve lenfosit sayılarının değerlendirilmesinde otomatik sayım ve periferik yayma yöntemlerinin karşılaştırılması", Gönüllü E, Çorapcıoğlu F, Türker G, Sarper N. , Çocuk Dergisi, 5, 244-248, (2005)
Tez:
-
11) "Serum alpha fetoprotein levels in healthy full-term neonates and infants", Çorapcıoğlu F, Türker G, Aydoğan A, Sarper N, Duman C, Arısoy AE., Marmara Medical Journal, 1, 1-8, (2004)
Tez:
-
12) "A scoring system for the effectiveness of Hepatitis B vaccination in children receiving treatment for cancer", Çorapcıoğlu F, Sarıalioglu F, Olgun N, Uysal KM., Turkish Journal of Cancer, 31, 150-157, (2001)
Tez:
-
13) "Çocukluk çağında nörofibromatozis tip 1 ile ilişkili optik gliom ve yumuşak doku sarkomları", Kumral, A., N. Olgun, K. M. Uysal, K. M., N. Olgun, F. Sarıalioğlu, A. Erbay, R. Çetingöz, F. Çorapçıoğlu, Ü. Gönenç, AKovanlıkaya, A. Kargı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, , , (2000)
Tez:
-
14) "Göğüs duvarı kaynaklı ekstraosseöz Ewing sarkomlu iki olguda radyolojik bulgular", Yılmaz E, Usal C, Çorapcıoğlu F, Kovanlıkaya A., Tanısal ve girişimsel radyoloji, 6, 378-380, (2000)
Tez:
-
15) "Akciğer patolojisini taklit eden geç prezentasyonlu sağ Bochdalek hernisi: olgu sunumu", Usal C, Yılmaz E, Çorapcıoğlu F, Kovanlıkaya A. , Bilgisayarlo tomogrofi bülteni, 6, 109-111, (2000)
Tez:
-
16) "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993-1997 yılları perinatal mortalite hızları", Özkan, H., N. Demir, N. Duman, F. Çorapçıoğlu, Y. Erata. E. Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, , , (1998)
Tez:
-
17) " Perianal necrotizing fasciitis in a neonate", Özkan, H., S. Kumtepe, A. Turan, F. Çorapçıoğlu, Ş. Özkan,, Indian J. Pediatr, 64, 116-118, (1997)
Tez:
-
18) "Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde erken dönem morbidite ve mortalite sonuçları", Özkan, H., A. Uğuz, A. Turan, F. Çorapçıoğlu, Ş. Haberal, N. Çevik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, , , (1997)
Tez:
-