24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2011 | Tez Konusu: Lösemi dışı kanserli çocuklarda antrasiklin uygulaNILMASINA BAĞLI KRONİK KARDİYOTOKSİSİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Dr. Eviç Zeynep Başar
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2009 | Tez Konusu: Lösemi dışı kanserli çocuklarda ateşli nötropenik ataklarda ciddi infeksiyon komplikasyon riskinin belirlenmesinde klinik parametrelerin ve inflamatuvar sitokinlerin rolünün prospektif değerlendirmesi “Pediatrik nötropenik ateş skorlama sistemi”
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Dr. Deniz Karakurt
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2007 | Tez Konusu: Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı'nca izlenen lenfadenopatili çocukların değerlendirilmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Dr. Sühel Karataş
Diğer Danışman: | Durum: