24 Eylül 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The Effects of Tillage on Soil Water Content in Dry Areas", "Meryem Kuzucu", "Funda Dökmen", Agriculture and Agricultural Science Procedia, Book Series, Elsevier, 4, 126-132, (2015)
 • "Evaluation of the Parameters of Water Quality with Wavelet Techniques", "Funda Dökmen" , "Zafer Aslan", Water Resources Management, 27(14),DOI: 10.1007/s11269-013-0454-5, October 2013, ISSN online:1573-1650, ISSN print: 0920-4741, November 2013, 4977-4988, (2013)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Effects of Climate Change on Agriculture Production Under Rain-Fed Condition", "Meryem Kuzucu", Funda Dökmen", "Ayşe Güneş", International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, 6(1), 1057-1065, (2016)
 • "New Technologies for Modelling in Agricultural Engineering Education", "Funda Dökmen", "Zafer Aslan", International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, 6(4), 1285-1292, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Modelling of Water Quality by Using Fuzzy Logic System", "Funda DÖKMEN","Nevcihan DURU", Uluslararası Tarım Kongresi,utak2018, 3-6 Mayıs 2018, Komrat, Gagauzya-Moldova, Bildiri Özet Kitapçığı/Abstract Book, Uluslararası Tarım Kongresi, 3-6 Mayıs 2018 Komrat, Gagauzya-Moldova, , 144, (2018)
 • "Effects of High Evaporation, Temperature and Humidity on Soaring in Near Vicinity of Isparta, Turkey", "Funda DÖKMEN", "Ahmet TOKGÖZLÜ","Zafer ASLAN" , XXXIV OSTIV Congress, 28 July-3 August 2018, Hosin, Czech Republic, Proceedings Book, 64-67, XXXIV OSTIV Congress, ISBN: 978-3-947623-07-5, 64-67, (2018)
Devamı »

Dersler

 • Tarımsal Ekoloji, Tıbbi Aromatik Bitkiler,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Tarımsal Ekoloji, Tıbbi Aromatik Bitkiler,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Çevre ve Organik Tarım, Tıbbi Aromatik Bitkiler,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Gölcük-Kocaeli Meyve Yetiştiriciliğinde Damla Sulama Yöntemi ve Otomasyon Model Projesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Kocaeli Yöresi Topraklarının Verimlilik Parametrelerinin Bilgisayar Programı ile Değerlendirilmesi ve Sonuçların Bulanık Mantık Yardımıyla Yorumlanması
  tarafından desteklenmiştir. (2007)
 • Manyetik Duyarlık Ölçümleri ile Kocaeli ve Yöresinde Toprak ve Su Kirliliğinin Araştırılması ve Duyarlık Kontur Haritalarının Çıkarılması
  tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »