20 Kasım 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Effects of adipokinetic hormone/red pigment-concentrating hormone (AKH/RPCH) family of peptides on uterine contraction", Mutlu O, Tanyeri P, Akdemir N, Büyükokuroğlu M.E, Yıldız Akar F, Ulak G, Erden F. , International Journal of Medical Research & Health Sciences, 7(6), 32-36, (2018)
 • "Effects of Asenapine and Paliperidon on Depression, Anxiety and Analgesy in Mice: Alterations in Brain Neurotrophic Factors, Neurogenesis, and Blood Enzyme Levels", Gumuslu E, Mutlu O, Köktürk S, Ulak G, Eraldemir C, Tatar Ozan Can, Yaşar A. Burak, Tanyeri P, Yıldız Akar F, Erden F. , Chinesse Journal of Physiology, 61(5), , (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Anti-HIV İlaçlar ", Füruzan Yıldız, Türkiye Klinikleri , 3(1), 13-18, (2007)
 • "Diyabette özofagus ve alt özofagus sfinkterinin motor fonksiyon bozuklukları", Füruzan Yıldız, Tijen Utkan, Sendrom, Şubat 2004, 84-92, (2004)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • " The influence of atypic antipsychotic drugs on vas deferens in mice. ", M.H. Tanyeri, M.E. Buyukokuroglu, P. Tanyeri, O. Mutlu, G. Ulak, F.Y. Akar, B.F. Erden., DIA 2016 52nd Annual Meeting, Philadelphia, USA Call for Professional Meeting, , 26-30 June , , (2016)
 • "Kronik böbrek yetmezliğinde üst gastrointestinal sistemin düz kas reaktivitesi: Deneysel çalışma", Füruzan Yıldız, Melih Tugay, Tijen Utkan, Pediatrik Cerrahi Dergisi, Pediatrik Cerrahi Kongresi, 18, 40, (2004)
Devamı »

Dersler

 • Mantara karşı kullanılan antibiyotikler ve diğerleri, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Antiseptik ve dezenfektanlar , Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Bronkodilatör ve astım tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar , Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Nöronal nitrik oksid sentaz inhibitörü 1-(2 Trifluoromethylphenyl)imidazole (TRIM)’ün fensiklidinin sıçanlarda ön-uyaran aracılı inhibisyonda neden olduğu bozukluk üzerindeki etkilerinin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • Atipik antipsikotik ilaçların su labirenti, ışınsal kollu labirent ve yeni obje tanıma testlerinde öğrenme ve bellek üzerine etkileri
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • Nöronal nitrik oksid sentaz (nNOS) blokörü 7-Nitroindazol’ün sıçanlarda MK-801 ile oluşturulan şizofreni modeli üzerindeki etkilerinin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2008)
Devamı »