16 Aralık 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The Association of MYNN and TERC Gene Polymorphisms and Bladder Cancer in a Turkish Population", Fikriye Polat, Meral Yılmaz, Songül Budak Diler, Urology Journal, , , (2019)
 • "eNOS gene polymorphisms in the paraffin-embedded tissues of prostate cancer patients-DOI: 10.3906/sag-1411-8", FİKRİYE POLAT, NESRİN TURAÇLAR, MERAL YILMAZ, GÜNSEL BİNGÖL, HASİBE CİNGİLLİ VURAL, Turkish Journal of Medical Sciences, 46, 673-679, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Ursodeoksikolik Asit’in İnsan Periferal Kan Lenfositlerindeki in Vitro Genotoksik Etkisi", Songül Budak Diler, Fikriye Polat, Eyüp Özer, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der, 8(1), 69-74, (2018)
 • "Kocaeli’de Yayılış Gösteren Bazı Böcek Türlerinin Mitokondrial Sitokrom Oksidaz Alt Ünite 1 Geni ile Filogenetik Analizi. ", Fikriye Polat, Serkan Dede, Günsel Bingöl, Aysel Kekillioğlu, Kocaeli Üniveristesi Fen Bilimleri dergisi, 1(2), 62-66, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Aedes geniculatus (Diptera: Culicidae) Sivrisinek Türünün Moleküler Karakterizasyonu", Serkan Dede, Fikriye Polat, Günsel Bingöl, , International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences. April 26-27, 2018, Ankara, , , (2018)
 • "The in Vitro Genotoxic Effects of Ursodeoxycholic Acid on Human Peripheral Blood Lympphocytes", S. Budak Diler, F. Polat, , Ecology 2017 International Symposium, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • iNSAN ANATOMİSİ VE FİSYOLOJİSİ, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • iNSAN ANATOMİSİ VE FİSYOLOJİSİ, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Genel Biyoloji , Sınıf Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • İzmit Körfezi Sularında Yaşayan Cnidaria-Denizanalarının Mitogenomik Analizi: Bir pilot çalışma
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • Bir Türk Populasyonunda TERC geni rs2293607 polimorfizmi ile Mesane Kanseri Arasındaki İlişkinin Analizi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Mesane Kanseri Hastalarında Myoneurin geni rs10936599 Polimorfizminin Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »