21 Mart 2018 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "eNOS gene polymorphisms in the paraffin-embedded tissues of prostate cancer patients-DOI: 10.3906/sag-1411-8", FİKRİYE POLAT, NESRİN TURAÇLAR, MERAL YILMAZ, GÜNSEL BİNGÖL, HASİBE CİNGİLLİ VURAL, Turkish Journal of Medical Sciences, 46, 673-679, (2016)
 • "Production, purification and characterization of a thermo-alkali stable and metal tolerant carboxymethylcellulase from newly isolated Bacillus methylotrophicus Y37", Yonca Duman, Yonca Yüzügüllü Karakuş, Arzu Sertel, Fikriye Polat, Turkish Journal of Chemistry, 40, 802-815, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Ursodeoksikolik Asit’in İnsan Periferal Kan Lenfositlerindeki in Vitro Genotoksik Etkisi", Songül Budak Diler, Fikriye Polat, Eyüp Özer, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Derg., 8(1), 69-74, (2018)
 • "Effect of Aspartame on Acetylcholinesterase Activity in Some of Rat Tissues", Fikriye POLAT, Egemen DERE, Ferda ARI, Nesrin TURAÇLAR, Günsel BİNGÖL, Nazlıhan AZTOPAL, Hacettepe J. Biol. Chem, 45, 321-327, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "The in Vitro Genotoxic Effects of Ursodeoxycholic Acid on Human Peripheral Blood Lympphocytes", S. Budak Diler, F. Polat, , Ecology 2017 International Symposium, , , (2017)
 • "Il-1 Ra And Il-4 VNTR Polymorphisms and Prostate Cancer Susceptibility In Turkish Population", "Fikriye Polat", "Günsel Bingöl", "Songül B Diler", "Meltem Güneş", , 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 29 Haziran-01 Temmuz 2017, Aydın, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • iNSAN ANATOMİSİ VE FİSYOLOJİSİ, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • iNSAN ANATOMİSİ VE FİSYOLOJİSİ, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Genel Biyoloji , Sınıf Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • İzmit Körfezi Sularında Yaşayan Cnidaria-Denizanalarının Mitogenomik Analizi: Bir pilot çalışma
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • Bir Türk Populasyonunda TERC geni rs2293607 polimorfizmi ile Mesane Kanseri Arasındaki İlişkinin Analizi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Mesane Kanseri Hastalarında Myoneurin geni rs10936599 Polimorfizminin Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »