6 Aralık 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Image processing-aided working posture analysis: I-OWAS", Nilgün FIĞLALI, Ahmet CİHAN, Hatice ESEN, Alpaslan FIĞLALI, Davut ÇEŞMECİ, Mehmet Kemal GÜLLÜ, Mustafa Kerim YILMAZ, Computers & Industrial Engineering, Volume 85, July 2015,doi:10.1016/j.cie.2015.03.011, Pages 384–394, (2015)
 • "Investigation of Ant System Parameter Interactions by Using Design of Experiments for Job-shop Scheduling Problems, (dergisinde basılmak üzere kabul edildi).", Nilgün Fığlalı, Celal Özkale, Orhan Engin and Alpaslan Fığlalı , Computers & Industrial Engineering , , , (2007)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Application of Lean Production Techniques in the Manufacturing Industry", Nihan Aydınoğlu, Tuğçen Hatipoğlu, Hatice Esen, Nilgün Fığlalı, International Journal of Services and Operations Management , , , (2015)
 • "Bütünsel Ürün Tasarımı, ", Fığlalı, N., , Yücel Candemir’e Armağan Kitabı, Derleyenler Ertuğrul Tokdemir, Öner Günçavdı, Suat Küçükçiftçi, Cenkerler Matbaacılık, İstanbul, , , 351-365., (2006)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Analysis Of Working Postures In Tire Production Sector By Owas Method", Hatice Esen, Tuğçen Hatipoğlu, Nilgün Fığlalı, Proceedings of the World Congress on Engineering 2015, World Congress on Engineering 2015, Vol II , 726-730, (2015)
 • "Usage of Pareto Optimal in Multi Objective Optimization Problems ", Serkan Kaya, Nilgün Fığlalı , ABSTRACTS OF ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS , http://bys.trakya.edu.tr/file/open/49437547, 596, (2015)
Devamı »

Dersler

 • İş Ölçümleme, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İş Ölçümleme, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • MALZEME HAREKET VE DEPOLAMA SÜRECİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İNSAN GÜCÜ PLANLAMA PROJESİ
  tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Fiziksel Ağırlıklı Çalışmalarda Çalışma Duruşlarının OWAS Yöntemi ile Analizinde Yöntem Etkinliğinin Arttırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
 • Fiziksel Ağırlıklı Çalışmaların Kas-İskelet Sistemi Üzerindeki Etkilerinin Analizi ve Değerlendirmesine Yönelik OWAS Tabanlı Bir Yazılım Geliştirme Projesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »