20 Ağustos 2019 | Salı
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Mıddle School Mathematıcs Teachers’ Knowledge of Mathematıcal Reasonıng", Figen BOZKUŞ & Ülkü AYVAZ, European Journal of Education Studies, , , (2018)
Tez:
-
2) "Ders İmecesi (Lesson Study) Modeli Hakkında Uygulayıcı Görüşleri", Figen BOZKUŞ, Zeynel KABLAN, Kübra PAK, Selda ÖZDİŞÇİ, Ahmet ÖZDEMİR, Merve AYDIN & Duriye BOĞAZLIYAN, Electronic Turkish Studies, , , (2018)
Tez:
-
3) "Explanations of Prospective Middle School Mathematics Teachers for Potential Misconceptions on the Concept of Symmetry", Mihriban HACISALIHOĞLU KARADENIZ, Tuğba Baran KAYA & Figen BOZKUŞ, Internatıonal Electronıc Journal of Elementary Educatıon (ERIC), 10, , (2017)
Tez:
-
4) "Understandıng of Prospectıve Mathematıcs Teachers of the Concept of Dıagonal", Ülkü AYVAZ, Nazan GÜNDÜZ & Figen BOZKUŞ, Journal on Mathematics Education (ERIC), 8, , (2017)
Tez:
-
5) "İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Orantısal Durumları Orantısal Olmayan Durumlardan Ayırt Edebilme Becerileri", Zülbiye TOLUK UÇAR & Figen BOZKUŞ, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17/3, 281-299, (2016)
Tez:
6) "Difficulties of Prospective Elementary Mathematics Teachers' Regarding to Reflection Symmetry. ", Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ, Tuba BARAN & Figen BOZKUŞ, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6 (1), 117-138, (2015)
Tez:
7) "Middle school students’ conceptions of infinity. ", Figen BOZKUŞ, Zülbiye TOLUK UÇAR & İbrahim ÇETİN, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6 (3), 506-531, (2015)
Tez:
8) "Learning styles of prospective mathematics teachers: Kocaeli university case", Katrancı, Y., Bozkuş, F., Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 328-332, (2014)
Tez:
9) "Learning styles of prospective teachers: Kocaeli university case ", Şengül, S., Katrancı, Y., Bozkuş, F. , JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, 3(2, 1-12,, (2013)
Tez:
-