24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi", "Zülbiye Toluk Uçar"& "Figen Bozkuş", , 3. TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUM PROGRAMI, , , (2017)
Tez:
Ulusal-
2) "Middle School Mathematics Teachers’ Views on Mathematical Reasoning", "Figen Bozkuş" & "Ülkü Ayvaz", , International Teacher Education Conference (ITEC), , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
3) "Türk Kültüründeki Eserlerin Matematik Öğretiminde Kullanılabilirliği", "Beyda Topan" & "Figen Bozkuş", , 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "Matematik Öğretmen Adaylarının Köşegen Konusundaki Kavram Bilgisi", Ülkü AYVAZ, Nazan GÜNDÜZ & Figen BOZKUŞ, , 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
5) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Orantısal Durumları Orantısal Olmayan Durumlardan Ayırt Edebilme Becerileri", Zülbiye TOLUK UÇAR & Figen BOZKUŞ, , 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
6) "THE PERCEPTIONS OF PRIMARY MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES ABOUT BASIC CONCEPTS OF GEOMETRY", Figen BOZKUŞ, Ülkü AYVAZ, Nazan GÜNDÜZ & Soner DURMUŞ, , The Eighth International Congress of Educational Research, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
7) "Öğretmen Adaylarının Farkındalık Becerilerinin Geliştirilmesi. ", Zülbiye TOLUK UÇAR & Figen BOZKUŞ, , 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, , , (2016)
Tez:
Ulusal-
8) "Ders İmecesi (Lesson Study) Modeli Hakkında Uygulayıcı Görüşleri", Figen BOZKUŞ, Zeynel KABLAN, Kübra PAK, Kasım AL, Selda ÖZDİŞÇi, Ahmet ÖZDEMİR, Merve AYDIN & Duriye BOĞAZLIYAN., , 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, , , (2016)
Tez:
Ulusal-
9) "Middle School Students’ Conceptions of Infinity: The Case of Large Numbers", "Zulbiye TOLUK UÇAR", "Figen BOZKUŞ" & "İbrahim ÇETİN" , , The European Conference on Educational Research, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
10) "4-7. Sınıf Öğrencilerinin Orantısal Durumları Orantısal Olmayan Durumlardan Ayırt Edebilme Becerileri", "Zülbiye TOLUK UÇAR", "Figen BOZKUŞ", , 2. Turk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumuna, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
11) "To what extend ıs technology used ın prımary mathematıcs textbooks?", Nazan GÜNDÜZ, Figen BOZKUŞ, Ülkü AYVAZ & Soner DURMUŞ,, , International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) , , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
12) "Matematik Öğretmen Adaylarının Okulda Öğretilen İstatistik ve Matematik Kavramlarına İlişkin Düşünceleri", "Nazan GÜNDÜZ", "Figen BOZKUŞ" "Ülkü AYVAZ" "Soner DURMUŞ, , TÜRKBİLMAT , , , (2015)
Tez:
Ulusal-
13) "Prospective Teachers’ Comments on Both Students’ Misconceptions and Their", Mihriban Hacısalihoğlu KARADENİZ, Tuğba BARAN, Figen BOZKUŞ, Ümit AKAR, , ICE 2014 : International Conference on Education, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
14) "Türk Kültüründeki Mimari Eserlerin Matematik Öğretiminde Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri", Ahmet KÜÇÜK, Beyda TOPAN, Figen BOZKUŞ, , 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
15) "Ortaokul Öğrencilerinin Sonsuzluk Kavramına İlişkin Kavrayışları", Figen BOZKUŞ, Zülbiye TOLUK UÇAR, İbrahim ÇETİN, , 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
16) "Learning styles of prospective mathematics teachers: Kocaeli university case", Yasemin KATRANCI, Figen BOZKUŞ, , 5th World Conferences on Educational Sciences, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
17) "LEARNING STYLES OF PROSPECTIVE TEACHERS: KOCAELI UNIVERSITY CASE", Sare ŞENGÜL , Yasemin KATRANCI , Figen BOZKUŞ, , 4th International Conference on New Trends in Education and Their Implıcations, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
18) "Prospective Elementary Mathematics Teachers' Concept Profile Regarding to Symmetry", Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ , Figen BOZKUŞ , Nazan GÜNDÜZ , Tuğba BARAN, , European Conference on Social Science Research, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
19) "8.Sınıf Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarlık Düzeyleri İle Grafik Okuma ve Yorumlama Becerileri Arasındaki İlişki", Tuğba BARAN , Beyda TOPAN , Figen BOZKUŞ , Nazan GÜNDÜZ, , I. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, , , (2013)
Tez:
Ulusal-
20) "Problem Çözme Sürecinde İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Üstbilişsel Yapının Zamana Göre Değişimi", Recai AKKUŞ , Figen BOZKUŞ, Merve AYAZ, , 11.Matematik Sempozyumu, , , (2012)
Tez:
Ulusal-