24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Effects of indol-3-acetic acid on the biology of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) and its endoparasitoid Pimpla turionellae ( Hymenoptera: Ichneumonidae)", Uçkan, F., R. Özbek, E. Ergin, Belgian J. Zool, 145(1), 49-58, (2015)
 • "Effects of Gibberellic Acid on Hemolymph-Free Amino Acids of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) and EndoparasitoidPimplaturionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae)", Altuntaş H., Uçkan F., Kılıç Y., Ergin E, Annals of the Entomological Society, 107(5), 1000-1009, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Effect of Indol-3-acetic acid on the biochemical parameters of Achoria grisella hemolymph and Apanteles galleriae larva", Uçkan Fevzi., Soydabaş Havva Kübra, Özbek Rabia, Pakistan Journal of Biotechnology, 11 (2), 163-171, (2015)
 • "Venom induced immuno-suppression: An overview of hemocyte mediated responses", Aylin Er, Olga Sak, Ekrem Ergin, Fevzi Uçkan, and David B. Rivers, Psyche: A Journal of Entomology, , , (2011)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Farkli Dozlarda Konağa Verilen İndol-3-Asetik Asit (Iaa)’İn Parazitoid Apanteles Galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae) Gelişim Biyolojisine Etkileri", Fevzi Uçkan, İpek Haftaci, Ekrem Ergin , , 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, , 52, (2010)
 • "Pimpla Turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonıdae) Zehiri Ve Parazitlemesinin Konak Galleria Mellonella L., (Lepıdoptera: Pyralıdae) Toplam Ve Farklı Hemosit Sayılarına Etkileri", Aylin ER, Fevzi UÇKAN, Ekrem ERGİN, Olga SAK, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji, 220-221, (2008)
Devamı »

Dersler

 • Biyokimya, Biyoloji,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Hücre Biyolojisi , Biyoloji,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İnsan Anotomisi ve Fizyolojisi , Okul Öncesi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • : Total lipid and fatty acid composition of Apanteles galleria and its parasitized host, Galleria mellonella
  tarafından desteklenmiştir. (2007)
 • Endoparazitoit Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera; Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Hemositlerine Etkileri (Aylin ER’in Doktora Tezi)
  tarafından desteklenmiştir. (2007)
 • Endoparazitoit P. turionellae zehirinin ve parazitlemenin konak hemolenf proteinleri ve serbest amino asitleri ile hemositlerine etkileri,
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2006)
Devamı »