13 Kasım 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Kuşağı Yığışım Karmaşığında (Tokat Güneyi) Yüzeyleyen Mafik-Ultramafik Kayaçların Kökeni. ", R.M. Çörtük, Ö.F. Çelik, M. Özkan, A. Marzoli , İstanbul Yerbilimleri Dergisi, 28, 145-161, (2018)
Tez:
-
2) "Küre (Kastamonu) Karmaşığı Ofiyolitik Kayaçları ve Bu Kayaçları Kesen Dasitlerin Kökeni", Ömer Faruk Çelik, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 37, 217-235, (2016)
Tez:
-
3) "Alakırçay Melanjı İçinde Yüzeyleyen Volkanik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri (Gb Türkiye) ", Ömer Faruk Çelik, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 8 (1), 49-60, (2009)
Tez:
4) "Geyve Boğazı ve Pamukova Arasında Yeralan Granitoyitik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri ", 'Ömer Faruk Çelik', 'Ömer Feyzi Gürer', 'İlknur Öz', Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 8 (1), 61-75, (2009)
Tez:
5) "K-Ar ve 40Ar-39Ar yaş tayini yöntemlerinin karşılaştırılması: Güney Türkiye ofiyolit tabanı metamorfiklerinden örnekler", ÖMER FARUK ÇELİK, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, 29, 101-110, (2008)
Tez:
6) "Siyah Aladağ Napı’nın Stratigrafik ve Tektonik Özellikleri (Aladağlar, Doğu Toroslar)", ÖMER FARUK ÇELİK, NAZİF DEMİR, ALPER GÜRBÜZ, ERGÜZER BİNGÖL, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, 28 (2), 113-126, (2007)
Tez: