22 Kasım 2019 | Cuma
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Armutlu Yarımadası Doğusundaki (KB Türkiye) Psödo-KarbonatitOluşumlarının Kökeni", M. Özkan, Ö.F. Çelik, A. Marzoli, Z. Billor , 8. Jeokimya Sempozyumu, 8. Jeokimya Sempozyumu, , 57-58, (2018)
Tez:
Ulusal-
2) "Pınarbaşı Ofiyolitinin Aster Uydu görüntüleriyle Litolojik Haritalanması. ", A. Alkan, Ö.F. Çelik, R.M. Çörtük, M. Özkan , 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı , 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı , 985-986, , (2018)
Tez:
Ulusal
3) "Sivas Kuzeyinde Yer Alan Yığışım Karmaşığına Ait Bazaltların Petrojenetik Özellikleri Ve Radyolarya Faunasının Yaşları. ", M. Özkan, Ö.F. Çelik, H. Soycan, R.M. Çörtük, G. Topuz, 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı , 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı , , 721-722, (2018)
Tez:
Ulusal
4) "MAMUDAĞI (TOKAT) OFİYOLİTİ’NİN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ", Ömer Faruk Çelik, Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1, 18-19, (2017)
Tez:
Ulusal
5) "ÇELTEKDAĞ VE YILDIZDAĞ (SİVAS KUZEYİ) ARASINDA YER ALAN METAMORFİTLERİN TEKTONİK ÖNEMİ", Mutlu ÖZKAN, Ömer Faruk ÇELİK, Sarah SHERLOCK, Rahmi Melih ÇÖRTÜK, Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1, 20-21, (2017)
Tez:
Ulusal
6) "TETİS OKYANUS KABUĞUNUN YB-DS META-PLAJİYOGRANİTLERİNDEN GEÇ TRİYAS KRİSTALLENME YAŞLARI", Ömer Faruk ÇELİK, Mutlu ÖZKAN, Cyril CHELLE-MICHOU, Sarah SHERLOCK, Andrea MARZOLI, Alexey ULIANOV, İsmail Emir ALTINTAŞ, Gültekin TOPUZ, Ç.Ü. 40 Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri, Ç.Ü. 40 Yıl Jeoloji Sempozyumu, , 140-141, (2017)
Tez:
Ulusal
7) "Geç Kretase Yığışım Karmaşığı İçinde Jura ve Kretase Yaşlı Başkalaşım Kayaçları", Mutlu Özkan, Ömer Faruk Çelik, Sarah Sherlock, İsmail Emir Altıntaş, Rahmi Melih Çörtük, Gültekin Topuz, 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 380-381, (2016)
Tez:
Ulusal
8) "SİVAS’IN KUZEYİNDEKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN LANDSAT/ASTER UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE HARİTALANMASI", Mutlu ÖZKAN, Ömer Faruk ÇELİK, Aziz ÖZYAVAŞ, , 6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU, , 692, (2016)
Tez:
Ulusal
9) "ÇAMLIBEL CİVARINDA GEÇ KRETASE YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇERİSİNDE JURA YAŞLI KÜMÜLAT GABROLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (TOKAT, KUZEY TÜRKİYE)", Mutlu Özkan, Ömer Faruk Çelik, İsmail Emir Altıntaş, Gültekin Topuz, Andrea Marzoli, Cyril Chelle-Michou, Alexey Ulianov, Rahmi Melih Çörtük, , 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 312-313, (2015)
Tez:
Ulusal
10) "ARTOVA (TOKAT, KUZEY TÜRKİYE) CİVARINDA GEÇ KRETASE YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDEKİ METAMORFİK KAYAÇLARIN (OFİYOLİT TABANI METAMORFİTLERİ?) JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ ", Rahmi Melih Çörtük, Ömer Faruk Çelik, Mutlu Özkan, Gültekin Topuz, , 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 402-403, (2015)
Tez:
Ulusal
11) "TOKAT VE KIRŞEHİR MASİFLERİ ARASINDA (SİVAS KUZEYİ) YER ALAN MAGMATİK VE METAMORFİK KAYAÇLARIN YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDEKİ ÖNEMİ ", Mutlu Özkan, Ömer Faruk Çelik, Yann Rolland, İsmail Emir Altıntaş, Gültekin Topuz, Rahmi Melih Çörtük, , 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 404-405, (2015)
Tez:
Ulusal
12) "TOKAT GÜNEYBATISINDA GEÇ KRETASE YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDE FARKLI FASİYESLİ BAŞKALAŞIM KAYAÇLARI", İsmail Emir Altıntaş, Ömer Faruk Çelik, Mutlu Özkan, Gültekin Topuz, Andrea Marzoli, Yann Rolland, , 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 406-407, (2015)
Tez:
Ulusal
13) "MONITORING THE DEFORMATIONS OF NAMAZGAH AND YUVACIK DAMS", ORHAN KURT, HAKAN İLHAN, DİLEK AYDIN, İSMAİL SEYREK, EŞREF AKIŞ ÖMER FARUK ÇELİK, ÖNDER EKİNCİ, VEYSEL BAŞARIR, TÜRKER AYGÜN , 5th International Earthquake Symposium, 5th International Earthquake Symposium, 314-315, , (2015)
Tez:
Uluslararası
14) "Pleonast içeren ofiyolitik Mafik-Ultramafik kayaçlar, Armutlu Yarımadası, KB Türkiye", Mutlu Özkan, Ömer Faruk Çelik, Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji sempozyumu, , , 154-155, (2015)
Tez:
Ulusal
15) "Sivas Kuzeyinde Mavişist Fasiyesli Başkalaşıma Bir Örnek", Mutlu ÖZKAN, Ömer Faruk ÇELİK, Andrea Marzoli I, Rahmi Melih Çörtük, Gültekin TOPUZ, Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu, , , , (2015)
Tez:
Ulusal
16) "Kümlat Gabrolar içindeki amfibolitik kayaçların muhtemel oluşum mekanizması", Mutlu ÖZKAN, Ömer Faruk ÇELİK, İsmail Emir ALTINTAŞ, Andrea MARZOLI, Gültekin TOPUZ, , Jeolojnin 100. Yılı Sempozyumu, , , (2015)
Tez:
Ulusal
17) "The Geological and Geochemical Characteristic of Volcanites in the Eastern Part of the İzmir Ankara Erzincan Suture Zone (Northern Sivas)", Mutlu Özkan, Ömer Faruk Çelik, İsmail Emir Altıntaş, Rahmi Melih Çörtük, Gültekin Topuz, , 5th International Earthquake Symposium, , 311, (2015)
Tez:
Uluslararası
18) "ARTOVA YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDE YER ALAN OFİYOLİT TABANI METAMORFİTLERİNİN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (TOKAT) ", RahmiMelih ÇÖRTÜK, ÖmerFaruk ÇELİK, Mutlu ÖZKAN, Andrea MARZOLI, İsmail Emir ALTINTAŞ ve Gültekin TOPUZ, Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu, Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu, , 31-32, (2015)
Tez:
Ulusal
19) "Refahiye Yöresindeki (Doğu Pontidler, KD Türkiye) Jura Yaşlı Metamorfik Yığışım Karmaşlarındaki Yay Karakterli Kayaların Varlığı Ve Önemleri", Gönenç Göçmengil, Gültekin Topuz, Ömer Faruk Çelik, İsmail Emir Altıntaş, Mutlu Özkan,, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 90-91, (2013)
Tez:
Ulusal
20) "Jura’da Ofiyolit Oluşumu Ve Yerleşimi (Refahiye Ofiyoliti, Doğu Pontidler) ve de Balkan Ofıyolitleri İle Olası Bağlantısı", G. Topuz, Ö.F. Çelik, A.M.C. Şengör, İ.E. Altıntaş, T. Zack, Y. Rolland, M. Barth, , 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 84-85, (2013)
Tez:
Ulusal
21) "Jurassic Ophiolite formation and emplacement as a backstop to a subduction-accretion complex in the northeast Turkey and possible relation to Balkan ophiolites", Gültekin Topuz, Ö. Faruk Çelik, A.M.C. Şengör, İ. Emir Altıntaş, Thomas Zack, Yann Rolland, The Geological Society of America, Cordilleran Section, Cordilleran Section, GSA, 109th Annual Meeting, 20–22 May 2013, 45, No:6, 55-56, (2013)
Tez:
Uluslararası
22) "Gürcü Kıta Kenarının Uzun Süreli Etkinliğine İlişkin Kanıtlar: Anadolu-Toros-Ermenistan Bloğu Eklenmesini Takip Eden 80-75 My Önceki Yitim Sıçraması", "Rolland, Y.", "Sosson, M.", "Hässig, M.", "Galoyan, G.", "Avagyan, A.", "Adamia, S.", "Sadradze, N.", Perinçek, D.", "Kaymakçı, N.", "Topuz, G.", "Çelik, Ö.F.", 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, , 64-65, (2012)
Tez:
Ulusal
23) "Doğu Akdeniz Bölgesinde Paleo- Ve Neotetis Yığışım Karmaşalarının Birlikteliği Ve Kimmerid Kıtası Sorunu: Refahiye Bölgesi Örneği", "Topuz, G.", "Göçmengil, G.", "Rolland, Y.", "Çelik, Ö.F.", 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, , 464-465, (2012)
Tez:
Ulusal
24) "Erken Jura Yitim Zonu Üstü Ofiyolitine Türkiye’den Bir Örnek: Refahiye (Erzincan) Ofiyoliti", "Altıntaş, İ.E.", "Topuz, G.", "Çelik, Ö.F.", "Rolland, Y.", "Göçmengil, G.", "Özkan, M.", 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, , 348-349, (2012)
Tez:
Ulusal
25) "Geyve Boğazı Civarında Yüzeyleyen Karbonatça Zengin (Karbonatit?) Kayaçların Jeolojik Özellikleri", "Özkan, M.", "Çelik, Ö.F.", "Marzoli, A.", "Topuz, G.", "Altıntaş, İ.E.", 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, , 448-449, (2012)
Tez:
Ulusal
26) "İzmir-Ankara-Erzincan Okyanusu İçinde Jura Sürecinde Okyanusal kabuk Oluşumu Ve Başkalaşım Olayları: Eldivan (Çankırı) Bölgesinden Bir Örnek", "Çelik, Ö.F.", "Chiaradia, M.", "Marzoli, A.", "Billor, Z.", "Marschik, R.", 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, , 462-463, (2012)
Tez:
Ulusal
27) "Refahiye Metamorfitleri’nin (Erzincan) Jeolojik Evrimi Ve Jeodinamik Önemleri", "Göçmengil, G.", "Topuz, G.", "Çelik, Ö.F.", "Altıntaş, İ.E.", "Özkan, M.", 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, , 220-221, (2011)
Tez:
Ulusal
28) "FIRST EVIDENCE OF MIDDLE JURASSIC INTRA-OCEANIC SUBDUCTION GENERATED IN THE İZMİR-ANKARA-ERZİNCAN OCEAN, NORTHERN TURKEY ", , , 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EASTERN MEDITERRANEAN GEOLOGY, , 6, (2010)
Tez:
Uluslararası
29) "Multi-stage evolution of the Neo-Tethyan oceanic upper mantle: Evidence from Os isotope and HSE systematics of spinel peridotites from SW Turkey", E. Aldanmaz, T. Meisel, Ö.F. Çelik, Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, , 87, (2010)
Tez:
Uluslararası
30) "Armutlu Yarımadası ve Almacıkdağ amfibolitik kayaçları için izotopik ve jeokimyasal sınırlamalar", Ömer Faruk Çelik, Ömer Feyzi Gürer, Ercan Aldanmaz, Terry Spell ve İlknur Öz , , 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, I, 466-467, (2009)
Tez:
Ulusal
31) "Ofiyolit Tabanı metamorfitlerinin kökeni ve tektonik önemi: Toros Kuşağı ofiyolitlerinden örnekler", , , Uluslararası Katılımlı Ofiyolit Çalıştayı, , 27-28, (2008)
Tez:
Ulusal-
32) "Aladağlar Bölgesinde Yüzeyleyen Bozkır Birliği İstiflerinin Tektono-Stratigrafik Özellikleri", İsmet ALAN, ŞENOL ŞAHİN, BÜLENT BAKIRHAN, HALİL KESKİN, İBRAHİM ALTUN, ALİCAN KOP, VELİ BALCI,NEVZAT BÖKE, ÖMER FARUK ÇELİK, 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri kitabı, 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 273, (2005)
Tez:
Ulusal
33) "40Ar-39Ar dating and rapid cooling of the metamorphic sole rocks at the base of Tauride Belt Ophiolites, S Turkey", ÖMER FARUK ÇELİK, MICHEL DELALOYE, GILBERT FERAUD, Proceedings of 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 1, 242, (2004)
Tez:
Uluslararası
34) "Mineral chemistry and P-T conditions of metamorphic sole rocks from the Lycian and the Antalya ophiolites, western Taurides (SW Turkey)", ÖMER FARUK ÇELİK, MICHEL DELALOYE, Proceedings of 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology , 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology , 1, 241, (2004)
Tez:
Uluslararası
35) "Batı Toros ofiyolitleri boyunca dayk yerleşimi (Likya ofiyolitleri): Tüm-Kaya, Mineral kimyası ve K-Ar jeokronolojisinden elde edilen sonuçlar", ÖMER FARUK ÇELİK, Mersin Universitesi 10. yil sempozyumu bildiri ozleri kitabi, Mersin Universitesi 10. yil sempozyumu, , 41, (2003)
Tez:
Ulusal
36) "Beyşehir ofiyolitinde (Orta Toroslar) ofiyolitlerle ilgili metamorfik kayaçların gelişim zamanı ve mineral kimyası: 40Ar/39Ar jeokronolojisinden yeni yaş bulguları", ÖMER FARUK ÇELİK,MICHEL DELALOYE, GILBERT FERAUD, Süleyman Demirel Universitesi 20. yil sempozyumu bildiri özleri, Süleyman Demirel Universitesi 20. yil sempozyumu , , 153-154, (2003)
Tez:
Ulusal
37) "Geodynamic significance of doloritic and amphibolitic dikes near Yeşilova (SW Turkey) inferred from major, trace, Ree and Pb isotopes", ÖMER FARUK ÇELİK, MASSIMO CHIARADIA, MICHEL DELALOYE, , 1st International Symposium of Istanbul Technical University the Faculty of Mines (İTÜ) on Earth Sciences and Engineering, , 132, (2002)
Tez:
Uluslararası
38) "Examination of an oceanic crust generation in island arc tectonic setting: Evidence from the Yuksekova Ophiolite, Southeast Anatolia", OSMAN PARLAK, MICHEL DELALOYE, HÜSEYİN KOZLU, VOLKER HOECK, ÖMER FARUK ÇELİK, 4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, , 62, (2001)
Tez:
Uluslararası
39) "Origin of the Ophiolite related metamorphic rocks and their postkinematic mafic dike swarms in the Antalya and Lycian Ophiolites", ÖMER FARUK ÇELİK, MICHEL DELALOYE, OFIOLITI, , 26 (2b), 483-484, (2001)
Tez:
Uluslararası
40) "Origin of the Ophiolite related metamorphic rocks and their postkinematic mafic dike swarms in the Antalya and Lycian Ophiolites", ÖMER FARUK ÇELİK, MICHEL DELALOYE, 4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, , 61, (2001)
Tez:
Uluslararası
41) "Geochemistry of the volcanic rocks from the Pozanti-Karsanti Ophiolite (S. Turkey)", OSMAN PARLAK, ÖMER FARUK ÇELİK, MICHEL DELALOYE, ITGS IV, Fourth International Turkish Geology Symposium, , 239, (2001)
Tez:
Uluslararası
42) "Geochemical character and tectonic environment of the ophiolite related metamorphic rocks and their mafic dike swarms in the Pozanti-Karsanti Ophiolite: New age constraints on the metamorphic sole rocks and dike swarms", ÖMER FARUK ÇELİK, MICHEL DELALOYE, ITGS IV, Fourth International Turkish Geology Symposium, , 238, (2001)
Tez:
Uluslararası
43) "Geochemistry and Petrogenesis of metamorphic sole rocks and their post-kinematic mafic dike swarms along the western Tauride belt ophiolites, SW Turkey", ÖMER FARUK ÇELİK, SSMP, Annual meeting of the Swiss Society of Mineralogy and Petrology, , 7, (2001)
Tez:
Uluslararası
44) "Geochemistry and tectonic setting of the Yuksekova Ophiolite from the south-east Anatolian orogenic belt", OSMAN PARLAK, MICHEL DELALOYE, HÜSEYİN KOZLU, VOLKER HOECK, ÖMER FARUK ÇELİK, IESCA-2000, International Earth Sciences Colloquim On the Aegan Region, , 240, (2000)
Tez:
Uluslararası
45) "Metamorphism associated with the intraoceanic subduction: Geochemistry and tectonic significance of metamorphic soles along the Tauride belt ophiolites", ÖMER FARUK ÇELİK, MICHEL DELALOYE, OSMAN PARLAK, ERGÜZER BİNGÖL, IESCA-2000, International Earth Sciences Colloquim On the Aegan Region, , 138, (2000)
Tez:
Uluslararası
46) "Neotethys opening and closure traces observed on the Mersin Ophiolitic Mélange", OSMAN PARLAK, MICHEL DELALOYE, ÖMER FARUK ÇELİK, MUSTAFA AÇLAN, ERGÜZER BİNGÖL, WORK IN PROGRESS ON THE GEOLOGY OF TURKEY AND SURROUNDINGS, Third International Turkish Geology Symposium, , 24, (1998)
Tez:
Uluslararası