12 Kasım 2019 | Salı
 

Yönettiği veya Görevli Olduğu Proje Bilgileri:

 Proje AdıProje KoduDestekleyen 1Destekleyen 2SüreBaş.TarihiÇal.S.GörevOrtak YürütücüDurum
1)Menderes Masifi’nin Tektono-Stratigrafik Özellikleri 2017-30-14-03Bakanlıklar12 Ay2017DanışmanDevam
2)Batı Anadolu’da Pan-Afrikan ve Variskan ve Alpin Orojenez Etkilerinin araştırılması2016-30-14-07Bakanlıklar12 Ay2016DanışmanBitti
3)İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Zonu İçinde, Çamlıbel (Tokat) ve Kızıldağ (Sivas) Çevresinde Yüzeyleyen Ofiyolitik ve Metamorfik Toplulukların Petrojenezi112Y123TÜBİTAK30 Ay20124YürütücüDevam
4)Armutlu Yarımadası İntrüzif (sokulum) kayaçlarının ve peridotitlerin petrolojisi 2011/32KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi6 Ay20121YürütücüBitti
5)Jeoloji Mühendisliği Bölümü ICP-MS Altyapı Geliştirme Projesi2009/010KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi12 Ay20093Yardımcı AraştırmacıBitti
6)Tokat ve Sivas Civarı Ofiyolitik Kayaçlarının Petrolojik Özellikleri2009/014KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi15 Ay20092YürütücüBitti
7)Doğu Pontidlerin Liyas Öncesi Jeolojik Evriminin Sınırlandırılması: Ağvanis, Dereli Ve Refahiye Metamorfitlerinin Basınç-Sıcaklık-Zaman Gelişimi109Y059TÜBİTAK24 Ay20092Yardımcı AraştırmacıBitti
8)Orta Anadolu Kristalin Masifi ve Pontid Kuşağı Arasındaki Ofiyolitik Kayaçların Jeokimyasal, Jeokronolojik ve Petrolojik Özellikleri106Y222TÜBİTAK36 Ay20076YürütücüBitti
9)Geyve Metaofiyolitinin kökeni ve Türkiye ofiyolitleri içindeki yeri2005/13KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi36 Ay20055YürütücüBitti
10)Supra-Subduction Zonlarda (SSZ), Manto Ergimesi ve Ergiyik-Katı Etkileşimi Proseslerinin Platinyum Grubu Elementler (PGE) ve Re-Os İzotopları Kullanılarak Modellenmesi: Batı Türkiye Ofiyolit Komplekslerinden Örnekler104Y171TÜBİTAK24 Ay20052Yardımcı AraştırmacıBitti
11)Orta Torosların Jeodinamik evrimi2006-30.14.04 MTA Projesi Ay2004Yardımcı AraştırmacıBitti
12)Aladağların yapısal özellikleri bölgesel jeolojik evrim ile ilişkileriFBE-95/70Diğer Ay19952Yardımcı AraştırmacıBitti