22 Ağustos 2017 | Salı
 

Yönettiği veya Görevli Olduğu Proje Bilgileri:

 Proje AdıProje KoduDestekleyen 1Destekleyen 2SüreBaş.TarihiÇal.S.GörevOrtak YürütücüDurum
1)İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Zonu İçinde, Çamlıbel (Tokat) ve Kızıldağ (Sivas) Çevresinde Yüzeyleyen Ofiyolitik ve Metamorfik Toplulukların Petrojenezi112Y123TÜBİTAK30 Ay20124YürütücüDevam
2)Jeoloji Mühendisliği Bölümü ICP-MS Altyapı Geliştirme Projesi2009/010KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi12 Ay20093Yardımcı AraştırmacıBitti
3)Tokat ve Sivas Civarı Ofiyolitik Kayaçlarının Petrolojik Özellikleri2009/014KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi15 Ay20092YürütücüBitti
4)Doğu Pontidlerin Liyas Öncesi Jeolojik Evriminin Sınırlandırılması: Ağvanis, Dereli Ve Refahiye Metamorfitlerinin Basınç-Sıcaklık-Zaman Gelişimi109Y059TÜBİTAK24 Ay20092Yardımcı AraştırmacıBitti
5)Orta Anadolu Kristalin Masifi ve Pontid Kuşağı Arasındaki Ofiyolitik Kayaçların Jeokimyasal, Jeokronolojik ve Petrolojik Özellikleri106Y222TÜBİTAK36 Ay20076YürütücüBitti
6)Geyve Metaofiyolitinin kökeni ve Türkiye ofiyolitleri içindeki yeri2005/13KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi36 Ay20055YürütücüBitti
7)Supra-Subduction Zonlarda (SSZ), Manto Ergimesi ve Ergiyik-Katı Etkileşimi Proseslerinin Platinyum Grubu Elementler (PGE) ve Re-Os İzotopları Kullanılarak Modellenmesi: Batı Türkiye Ofiyolit Komplekslerinden Örnekler104Y171TÜBİTAK24 Ay20052Yardımcı AraştırmacıBitti
8)Orta Torosların Jeodinamik evrimi2006-30.14.04 MTA Projesi Ay2004Yardımcı AraştırmacıBitti
9)Aladağların yapısal özellikleri bölgesel jeolojik evrim ile ilişkileriFBE-95/70Diğer Ay19952Yardımcı AraştırmacıBitti