6 Aralık 2019 | Cuma
 

Eğitim Bilgileri:

Doktora Tez: Geochemical, Petrological and Geochronological observation on the Metamorphic sole rocks of the Tauride Belt Ophiolites (S. Turkey).
Danışman: Prof. Dr. Michel Delaloye
Alan: Mineraloji-Petrografi / Jeokimya
Üniversite: Cenevre Üniversitesi
Tarih: 1998 - 2002
Yüksek Lisans Tez: Aladağların yapısal özellikleri, bölgesel jeolojik evrim ile ilişkileri.
Danışman: Prof. Dr. Ergüzer Bingöl
Alan: Genel Jeoloji / Tektonik
Üniversite: Çukurova Üniversitesi
Tarih: 1993 - 1997
Lisans : Jeoloji Mühendisliği
Üniversite: Çukurova Üniversitesi
Tarih: 1989 - 1993